Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forvaltning og skjøtsel av kulturlandskapet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forvaltning og skjøtsel av kulturlandskapet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forvaltning og skjøtsel av kulturlandskapet
Sørkedalen i landbrukspolitikken eller?

2 Regionkontor Landbruk
De tre F-er Forvalteren, Forvaltningen Framtidige generasjoner Regionkontor Landbruk

3 Regionkontor Landbruk
Samfunnet ønsker i dag et åpnere kulturlandskap Samfunnet mente i Disposisjonsplanen 1985 at landskapet skulle åpnes; 435 daa fra skog til jordbruk … Ikke pålegg om tilbakeføring (fylkeslandbruksstyret) Regionkontor Landbruk

4 Regionkontor Landbruk
Virkemidler Juridiske virkemidler Økonomiske virkemidler Regionkontor Landbruk

5 Regionkontor Landbruk
Jordlov Bestemmer at endret arealbruk skal omsøkes – tilplanting med skog, oppdyrking, (planering), bygging av hus Vanhevd dvs å ikke dyrke økonomisk drivverdig jord, tolereres ikke – kan i verste fall bli ekspropriert Regionkontor Landbruk

6 Regionkontor Landbruk
Vanhevd Regionkontor Landbruk

7 Økonomiske virkemidler
Statlige, regionale og kommunale tilskudd for miljøvern og for å skjøtte landskapet Det kommunale tilskuddet gis til skogbrukstiltak, biologisk mangfold, jordbruk inklusiv beite Regionkontor Landbruk har til fordeling 3,6 mill kr. Fylkesmannen har 43,8 mill kr. Regionkontor Landbruk

8 Skjøtsel av beite, kulturminner og kantsoner
Støtte til gjerdetiltak, stier, merking av stier, opplysningsskilt, tynning i kantsoner av eng og vassdrag, restaurering av gml hus, skogsbilveier Årlig tilskudd til beite og skjøtsel av kulturminner (Regionale midler) Skjøtsel av gårdsdammer, skogkultur Regionkontor Landbruk

9 Regionkontor Landbruk
Miljøvern Tiltak mot erosjonsskade ved grøftesystem Tilsåing av gress istedenfor korn langs vassdrag Anlegg av fangdammer for å hindre at jord og næringsstoffer renner ut i vassdrag (RKL tegner dammene) Regionkontor Landbruk

10 Husdyr - en biologisk maskin
Beitebank eller Beitekorps Dyra er det beste middelet til å holde landskapet åpent RKL eller Norges Vel – Beitepatruljen BA hjelper deg. Regionkontor Landbruk

11 Regionkontor Landbruk
Landbrukets tiltaksstrategier Det er et ønske om at Oslo får en landbruksplan; En referansegruppe av grunneiere og administrasjon gjennomgår en ønsket politikk om landbruk med tilleggsnæringer, landskap og miljø, friluftsliv Områdetiltak for Sørkedalen Regionkontor Landbruk


Laste ned ppt "Forvaltning og skjøtsel av kulturlandskapet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google