Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EU-støykartlegging og kommunal handlingsplan mot støy Oslo torsdag 6. mars 2008 Kartlegging av støy i Oslo 2007 Noen resultater fra støykartleggingen 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EU-støykartlegging og kommunal handlingsplan mot støy Oslo torsdag 6. mars 2008 Kartlegging av støy i Oslo 2007 Noen resultater fra støykartleggingen 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 EU-støykartlegging og kommunal handlingsplan mot støy Oslo torsdag 6. mars 2008 Kartlegging av støy i Oslo 2007 Noen resultater fra støykartleggingen 2007 Fargekoder til støysonekart Støysonekart og rapport Handlingsplan mot støy i Oslo 2008 – 2013 Mål for handlingsplan mot støy i Oslo Nasjonal handlingsplan mot støy 2007 – 2011 Stille områder Definisjon på stille områder Kriterier og hovedmål for stille områder Stille områder i handlingsplan mot støy Tiltak i stille områder

2 1. Kartlegging av støy i Oslo 2007 Kap 5 om støy i forurensningsforskriften omfatter EUs rammedirektiv for støy (direktiv 2002/49/EF), kartlegging av utendørs støy, byer over 250 000 innvånere, kun Oslo i Norge, brukt veiledere fra SFT Omfatter støynivåer ned til 55 Lden og 50 Lnight fra veier, jernbaner, sporveier og havner. Formålet er å fremme menneskers helse og trivsel, forebygge og redusere skadelige virkninger av støyeksponering ved at utarbeide handlingsplaner mot støy Fra 1.1 2006 prosjektet ”Strategisk støykartlegging Oslo 2006”. Ledes av Friluftsetaten, deltagende: JBV; KTP AS; VD; SVRØ; SAM; OHV; PBE og HEV, levert desember 2007 Rapportering til Miljøverndepartementet v/ SFT og Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel. SFT rapporterer til EU- kommisjonen

3 2. Noen resultater fra støykartleggingen 2007 Beregnet på 538411 antall bosatte i Oslo (pr 1/1-2006) så er rundt 20 % av Oslos befolkning utsatt fra støy over 65 dB utendørs. (Beregnet på bygningens mest utsatte fasade)

4 3. Fargekoder til støysonekart

5 4. Støysonekart og rapport Rapport 2007 Støysonekart fra vei, bane og havn, pdf filer for Lden og Lnight http://www.friluftsetaten.oslo.kommune.no

6 5. Handlingsplan mot støy i Oslo 2008 - 2013 Fortsettelse av den strategiske støykartleggingen etter forurensningsforskriften kap. 5 Samme prosjektgruppa, handlingsplan per anleggseiere, sen start, ca des07 - feb08, høring fra 3.mars – 13. april 2008 Hensikten: redusere støyproblemene i spesielt utsatte områder. Kartleggingen gir en oversikt over støyproblemenes omfang, og i handlingsplanarbeidet skal ulike tiltak i de utsatte områdene vurderes Handlingsplanen skal behandles og vedtas av Oslo bystyre innen 30.juni 2008 og oversendes SFT som sender handlingsplanen videre til EU-kommisjonen

7 6. Mål for handlingsplan mot støy i Oslo Fremme menneskers helse og trivsel ved å forebygge og redusere skadelige virkninger av støyeksponering De enkelte anleggseiere skal bidra til å oppnå de nasjonale mål som er angitt i Nasjonal handlingsplan 2007-2011 For at Oslo kommune skal redusere støyplage tilsvarende kravet til reduksjon i nasjonale mål, må Oslo redusere støyplageindeksen med 18,6 %, dvs. 1,5 % årlig i tolv år i perioden 2008-2020 I perioden 2000 - 2007 har støyplageindeksen i Oslo økt med 10,5 %

8 7. Nasjonal handlingsplan mot støy 2007 – 2011 Støyplagen skal reduseres med 10 prosent innen 2020 i forhold til 1999 Antall personer utsatt for over 38 dB innendørs støynivå skal reduseres med 30 prosent innen 2020 i forhold til 2005 Det er et stort behov for forskning og utprøving

9 8. Stille områder Kap 5 om støy i forurensningsforskriften - inkludere stille områder i handlingsplan mot støy (EU forskrift og retningslinje for håndtering av støy i arealplanleggingen (T-1442)) Grunnlaget: - 1:a registrering og kartlegging av mulige stille områder utført av PBE og FRI sommeren 2007 - lokal medvirkningsprosess i bydelene - møteserie med representanter fra ulike etater

10 9. Definisjon Stille områder ” Et stille område tilbyr verdifulle kvaliteter for rekreasjon, friluftsliv og/eller kulturaktiviteter i omgivelser skjermet eller i god avstand fra dominerende støykilder” Verdifulle kvaliteter for rekreasjon, friluftsliv og kulturaktiviteter handler om arealenes egnethet for opphold, ferdsel, lek og mosjon Med dominerende støykilder menes forskriftens støykilder som er vei, bane og havn

11 10. Kriterier for stille områder Kriterie 1 Lokala områder (bydelsnivå eller lavere) Kriterie 2 God tilgjengelighet Kriterie 3 Alle alders- og brukergrupper

12 11. Hovedmål for stille områder Hovedmål 1 Ivareta og sikre stille områder for alle alders- og brukergrupper mot øket støybelastning Hovedmål 2 Forbedre støysituasjonen med tiltak mot støy

13 12. Stille områder i handlingsplan mot støy

14 13. Tiltak i stille områder Beskyttelse mot ytterligere støybelastning Analyser og utredning – støy og tilgjengelighet Pilotprosjekt for stille områder Pilotprosjekt og arkitekt-/designkonkurranse for akustisk design Realisering av hovedsykkelveinettet Fotgjengerplan for Oslo indre by og sentrum

15 14. Spørsmål? Generelle spørsmål: Sofie Yvling, Friluftsetaten: sofie.yvling@fri.oslo.kommune.nosofie.yvling@fri.oslo.kommune.no tel: 97 62 79 39 Tekniske spørsmål: Erik Aune og Hans-Ottar Verlo, Helse- og velferdselsetaten: erik.aune@hev.oslo.kommune.noerik.aune@hev.oslo.kommune.no tel: 23 48 31 04 hans.verlo@hev.oslo.kommune.nohans.verlo@hev.oslo.kommune.no tel: 23 48 31 18 Stille områder: Sofie Yvling, Friluftsetaten og Tore Mauseth, Plan- og bygningsetaten tore.mauseth@pbe.oslo.kommune.notore.mauseth@pbe.oslo.kommune.no tel: 23 49 13 60


Laste ned ppt "EU-støykartlegging og kommunal handlingsplan mot støy Oslo torsdag 6. mars 2008 Kartlegging av støy i Oslo 2007 Noen resultater fra støykartleggingen 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google