Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Støyberegninger fra planlagt regionalt motorsportsenter i Haltdalen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Støyberegninger fra planlagt regionalt motorsportsenter i Haltdalen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Støyberegninger fra planlagt regionalt motorsportsenter i Haltdalen
Bernt Heggøy, Sweco Norge AS

2 Regionalt motorsportsenter Haltdalen
Kommunen har engasjert Sweco som støyteknisk rådgiver. Sweco (+ KILDE Akustikk AS): ca. 200 utredninger på støy fra motorsport siste 20 år. Klif (SFT) har fastsatt grenseverdier for støy fra motorsport, ref. støyretningslinjene T-1442 Sweco (KILDE Akustikk AS) har utarbeidet grunnlagsmateriale i støyretningslinjene T-1442 for Klif. Veiledning: Støy fra motorsport i Norge (2000).

3 Hva er støy? Subjektivt….. Hørsel = samle og bearbeide informasjon
Signal = ønsket informasjon Støy = uønsket, konkurrerende informasjon

4 Begge gir ”støynivå” 60 dB

5 Vanlige støynivåer Fortrolig samtale: 40-60 dB
I hvilken avstand kan man måle 60 dB: Motorsag fullt turtall m Trailer høy motorbelastning m Båt m/liten påhengsmotor: m Bensingressklipper: 25 m

6 Flere lydkilder Objektiv vurdering: Subjektiv vurdering:
3 dB endring – halvering/dobling Subjektiv vurdering: 3 dB endring - så vidt merkbart 5 dB endring - klart merkbart 10 dB endring – halvering/dobling

7 Hva er støybegrepet Lden?
Et årsgjennomsnitt av støyen Støy om kvelden straffes med +5dB Støy om natten straffes med +10dB

8 Hva er maksstøy? Eksempel fra måling på rallycross Eikås motorsenter i Bergen

9 Lokalisering av anlegget i Haltdalen m til Haltdalen kurs- og øvingssenter m eller mer til boligbebyggelse m til tettere bebyggelse i Haltdalen

10 Anlegget som er vurdert
Monsterrace Biltrial

11 Aktivitetsomfang

12 Støy 10 m fra kjøretøyene

13 Beregningsmetode Nordisk beregningsmetode (som spesifisert av Klif). Utbredelse av lyd i medvind. Beregningsprogram: CadnaA Digital terrengmodell. Baner og forutsetninger om støyskjerming er lagt inn i modellen. Beregningsoppløsning på støysonekart 10 m x 10 m.

14 Støygrenser (T-1442) Haltdalen: Lden er dimensjonende, dvs. grense 45 dB. Maks.grensen 60 dB gjelder uansett.

15 Støysonekart Lden Lden =45 Lden =55

16 Støysonekart Lmaks Lmaks =60 Lmaks = 70

17 Lmaks =45 Lden=28 Lmaks =61 Lden=44

18 Støyskjermingstiltak

19 Konklusjoner med dagens forutsetninger
- Ingen boliger får støynivåer over anbefalte grenser. - Standplassene for skytebanene utsettes for moderat støybelastning - Sørligste bygning ved Haltdalen kurs- og øvingssenter 2 dB over grensen - Anbefaler reviderte beregninger basert på mer detaljerte planer

20 Støy som miljøproblem Støy kan gi hørselsskade eller forstyrre arbeid, hvile, søvn Forstyrrer formidling av informasjon og kommunikasjon Noen typer støy forstyrrer mer enn andre. Områder som har lite støy vil sjeneres mest av ny og fremmed støy Norske støygrenser kompenserer ikke for bakgrunnsstøy (gjør ikke forskjell på ”by og land”)

21 Støynivåer Maks. grense fra motorsport

22 Maksstøy. Eksempel: Støy fra en MC-sykkel
Ved førers hode (LAekv1sek) Avstand m (LAekv3sek)


Laste ned ppt "Støyberegninger fra planlagt regionalt motorsportsenter i Haltdalen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google