Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

► Støyberegninger fra planlagt regionalt motorsportsenter i Haltdalen 1 Bernt Heggøy, Sweco Norge AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "► Støyberegninger fra planlagt regionalt motorsportsenter i Haltdalen 1 Bernt Heggøy, Sweco Norge AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 ► Støyberegninger fra planlagt regionalt motorsportsenter i Haltdalen 1 Bernt Heggøy, Sweco Norge AS

2 ► Regionalt motorsportsenter Haltdalen -Kommunen har engasjert Sweco som støyteknisk rådgiver. -Sweco (+ KILDE Akustikk AS): ca. 200 utredninger på støy fra motorsport siste 20 år. -Klif (SFT) har fastsatt grenseverdier for støy fra motorsport, ref. støyretningslinjene T-1442 -Sweco (KILDE Akustikk AS) har utarbeidet grunnlagsmateriale i støyretningslinjene T-1442 for Klif. Veiledning: Støy fra motorsport i Norge (2000).

3 ► Hva er støy? Subjektivt….. Hørsel = samle og bearbeide informasjon Signal = ønsket informasjon Støy = uønsket, konkurrerende informasjon

4 ► Begge gir ”støynivå” 60 dB

5 ► Vanlige støynivåer Fortrolig samtale: 40-60 dB I hvilken avstand kan man måle 60 dB: Motorsag fullt turtall 125-250 m Trailer høy motorbelastning 100-200 m Båt m/liten påhengsmotor: 40-60 m Bensingressklipper: 25 m

6 ► Flere lydkilder Objektiv vurdering: •3 dB endring – halvering/dobling Subjektiv vurdering: •3 dB endring - så vidt merkbart •5 dB endring - klart merkbart •10 dB endring – halvering/dobling

7 ► Hva er støybegrepet Lden? Et årsgjennomsnitt av støyen Støy om kvelden straffes med +5dB Støy om natten straffes med +10dB

8 ► Hva er maksstøy? Eksempel fra måling på rallycross Eikås motorsenter i Bergen 8

9 ► Lokalisering av anlegget i Haltdalen - 200 m til Haltdalen kurs- og øvingssenter - 400 m eller mer til boligbebyggelse - 1000 m til tettere bebyggelse i Haltdalen 9

10 ► Anlegget som er vurdert 10 Monsterrace Biltrial

11 ► Aktivitetsomfang 11

12 ► Støy 10 m fra kjøretøyene 12

13 ► Beregningsmetode  Nordisk beregningsmetode (som spesifisert av Klif). Utbredelse av lyd i medvind.  Beregningsprogram: CadnaA 4.3.143.  Digital terrengmodell. Baner og forutsetninger om støyskjerming er lagt inn i modellen.  Beregningsoppløsning på støysonekart 10 m x 10 m. 13

14 ► Støygrenser (T-1442) 14 Haltdalen: -L den er dimensjonende, dvs. grense 45 dB. -Maks.grensen 60 dB gjelder uansett.

15 ► Støysonekart Lden 15 Lden =45 Lden =55

16 ► Støysonekart Lmaks 16 Lmaks =60 Lmaks = 70

17 ► 17 Lmaks =45 Lden=28 Lmaks =61 Lden=44

18 ► Støyskjermingstiltak 18

19 ► Konklusjoner med dagens forutsetninger - Ingen boliger får støynivåer over anbefalte grenser. - Standplassene for skytebanene utsettes for moderat støybelastning - Sørligste bygning ved Haltdalen kurs- og øvingssenter 2 dB over grensen - Anbefaler reviderte beregninger basert på mer detaljerte planer 19

20 ► Støy som miljøproblem  Støy kan gi hørselsskade eller forstyrre arbeid, hvile, søvn  Forstyrrer formidling av informasjon og kommunikasjon  Noen typer støy forstyrrer mer enn andre.  Områder som har lite støy vil sjeneres mest av ny og fremmed støy  Norske støygrenser kompenserer ikke for bakgrunnsstøy (gjør ikke forskjell på ”by og land”)

21 ► Støynivåer Maks. grense fra motorsport

22 ► Maksstøy. Eksempel: Støy fra en MC-sykkel 22 Ved førers hode (LAekv1sek ) Avstand 100-350 m (LAekv3sek)


Laste ned ppt "► Støyberegninger fra planlagt regionalt motorsportsenter i Haltdalen 1 Bernt Heggøy, Sweco Norge AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google