Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt fra NUTF 2012 Leder Terje Bogen. NUTF • Sammensetning • Bent Chr. Christoffersen Norges rederiforbund. Bent Chr. Christoffersen • Maritime arbeidsgiverorg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt fra NUTF 2012 Leder Terje Bogen. NUTF • Sammensetning • Bent Chr. Christoffersen Norges rederiforbund. Bent Chr. Christoffersen • Maritime arbeidsgiverorg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt fra NUTF 2012 Leder Terje Bogen

2 NUTF • Sammensetning • Bent Chr. Christoffersen Norges rederiforbund. Bent Chr. Christoffersen • Maritime arbeidsgiverorg. • Tel / • Odd Rune Malterud Maskinistforbundet DNMF. Odd Rune Malterud • Maritime arbeidstakerorg. (vara for Rune Mortensen) • Tel • Rune Mortensen Sjøoffisersforbundet NSOF. Maritime arbeidstakerorg. Rune Mortensen • Tel • Bård Inge Thun Fylkeskommunene (utvalgssekretær) Bård Inge Thun • Tel • Gunnar Visnes Norsk Teknologi, NHO. Gunnar Visnes • Tel / • Jørgen Leegaard Byggnæringens landsforbund BNL, NHO. Jørgen Leegaard • Tel • Jan Helge Atterås Buskerud fylkeskommune, fylkesutdanningssjefene/skoleeierne Jan Helge Atterås • Ottar Kaldhol Forbund for ledelse og teknikk FLT, LO. Ottar Kaldhol • Tel / • Per-Erik Jevne Byggskolen. Private fagskoler Per-Erik Jevne • Tel • Knut Drage NITO. Arbeidstakerorganisasjonene i skoleverket. Tel Knut Drage • Terje Bogen Fagskolen i Oslo. Skoleeierne (utvalgsleder) Terje Bogen • Tel / • Jofrid Lind Klæboe Utdanningsforbundet. Arbeidstakerorganisasjonene i skoleverket. Jofrid Lind Klæboe • Tel /

3 Referater • Referat fra møte i NUTF onsdag 21. mars 2012 Referat fra møte i NUTF onsdag 21. mars 2012 • Referat fra møte i NUTF tirsd. 6. des Referat fra møte i NUTF tirsd. 6. des • Referat fra møte i NUTF mandag 26. sept Referat fra møte i NUTF mandag 26. sept • Referat fra møte i NUTF torsdag 31 mars 2011 •

4 Mandat • Utvalget skal: • 1. Være et organ for samhandling mellom utdanningsgivere, brukere og næringsliv i arbeidet med å utvikle grunnlaget for en nasjonal standard for nivå og innhold i fagskolen og å synliggjøre utdanningen i samfunnet. Den nasjonale standarden skal gi grunnlag for næringsmessig og lokal tilpasning av opplæringen og for ulike læringsformer.

5 Mandat • 2. Fastsette nasjonale kriterier for teknisk fagskoleutdanning. • 3. Utvikle og fastsette nasjonale planer etter anbefaling fra de næringsrettede utvalgene. • 4. Tilby NOKUT et samarbeid om utvikling av kriteriegrunnlaget for godkjenning. • Utvalget kan uttale seg om andre forhold av nasjonal interesse.

6 Nasjonalt utvalg for tekniske fag • NUTF har i 2011 / 2012 gjennomført 4 utvagsmøter • Hovedagendaer for møtene har vært : • Nasjonalt fagskoleråd. • Arbeide med NKR og EQF • Høringer: • Studentsamskipnaden • Forskrift Rammeplan for ingeniørutdanning • Forslag til læringsutbyttebeskrivelser for fag- og yrkesopplæringen – • Utkast til NKR • Året har vært preget av stor aktivitet • Mange høringer om fagskolen

7 Agenda for møtene • Høring - Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). • Ingeniørrammeplanen er nå forskrift. • Logo for fagskolen. • Østlandssamarbeidet utvides til landssamarbeidet? • Forsøk på å lansere en nasjonal dimensjoneringsordning. • Samarbeid det med lokalt og regionalt næringsliv som avgjørende faktor for overlevelse. • Planarbeidet med nasjonale planer • Strategiplanen. • Åsenutvalget og Marut-rapporten.

8 Agenda i møter • Rederiforbundet og fagskolen. • Resultatet av første fagskolerapportering fra DBH. • Alternative veier til ingeniørutdanningen. • Maritim fagskoleutdanning og forholdet til MARKOM2020. • Arbeidet med nasjonale planer. • Retningslinjene for fagskoleopptak.

9 Takk for oppmerksomheten • Terje Bogen • Leder av NUTF


Laste ned ppt "Nytt fra NUTF 2012 Leder Terje Bogen. NUTF • Sammensetning • Bent Chr. Christoffersen Norges rederiforbund. Bent Chr. Christoffersen • Maritime arbeidsgiverorg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google