Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bydelsseminar 2012 Plan- og bygningsloven Plan- og bygningsetaten v/Rolf Granan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bydelsseminar 2012 Plan- og bygningsloven Plan- og bygningsetaten v/Rolf Granan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bydelsseminar 2012 Plan- og bygningsloven Plan- og bygningsetaten v/Rolf Granan

2 2 Lovutvikling Fire ”landsdekkende” lover 1924 - loven 1965 - loven 1985 - loven/ ny byggesaksdel 1996 2008 - loven

3 3 Plan- og bygningsloven av 2008 Lovens struktur – seks deler Første del: Alminnelig del kap.1-2 Andre del: Plandel kap. 3 -14 Tredje del: Gjennomføring kap. 15 -19

4 4 forts. lovens struktur Fjerde del: Byggesaksdel kap. 20-31 Femte del: Håndhevingsdel kap. 32-33 Sjette del: Ikraft/overgang kap. 34-35

5 5 Del 1. Den alminnelig delen Sentrale bestemmelser Lovens formål § 1-1 Lovens virkeområde § 1-2 Lovens forh. til forvaltningsloven § 1-9 Lovens krav om kart/planregister §§ 2-2 og 2-2

6 6 Del 2. Plandelen Sentrale kapitler og bestemmelser Planoppgaver og planmyndighet kap. 3 - planoppgaver § 3-1 - planmyndighet: statlig § 3-5 regional § 3-4 kommunal § 3-3 Utredningskrav kap. 4

7 7 forts.del 2. Plandelen Medvirkning i planleggingen kap.5 - høring og offentlig ettersyn § 5-2 - innsigelsesmyndighet § 5-4

8 8 forts. del 2 Plandelen Kommunal planlegging (IV) Kommunal planstrategi kap.10 Kommuneplan kap.11 - kommuneplanens arealdel §11-5 - arealdelens rettsvirkninger §11-6 - arealformål §11-7 - hensynssoner §11-8

9 9 forts.del 2. Plandelen Reguleringsplan kap 12. - områderegulering §12-2 - detaljregulering §12-3 - arealformål §12-5 - hensynssoner §12-6

10 10 avslutning del 2. Plandelen Midlertidig forbud mot tiltak kap.13 Konsekvensutredninger kap. 14

11 11 Del 3. Gjennomføring Sentrale kapitler Utbyggingsavtaler kap.17 Opparbeidelse av vei og vann kap.18 Dispensasjon kap. 19.

12 12 Del 4. Byggesaksdel Sentrale kapitler og bestemmelser Søknadsplikt kap. 20 Ansvar i byggesaker kap. 23 Tilsyn kap. 25 Krav til byggetomta kap. 28

13 13 forts del 3. Byggesaksdelen Krav til tiltaket: kap. 29 - utforming av tiltak § 29-1 - visuelle kvaliteter § 29-2 - universell utforming § 29-3 - plassering, høyde, avstand til nabogrense § 29-4 Krav til særskilte tiltak kap. 30 - skilt og reklame § 30-3 - midlertidige bygninger/anlegg § 30-5

14 14 avslutning del 4.Byggesaksdelen Krav til eksisterende byggverk kap. 31 - ivaretakelse av kulturelle verdier § 31-1 - tiltak på eksisterende byggverk §31-2 - bruksendring og riving §31-6

15 15 Del 5. Håndheving/gebyr Ulovlighetsoppfølging kap.32 Gebyrkap.33

16 16 Del 6. Sluttbestemmelser Sentrale kapitler Ikrafttreden og overgangsbestemmelser kap.34


Laste ned ppt "Bydelsseminar 2012 Plan- og bygningsloven Plan- og bygningsetaten v/Rolf Granan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google