Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bydelsseminar 2012 Plan- og bygningsloven

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bydelsseminar 2012 Plan- og bygningsloven"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bydelsseminar 2012 Plan- og bygningsloven
Plan- og bygningsetaten v/Rolf Granan

2 Lovutvikling Fire ”landsdekkende” lover
- loven loven loven/ny byggesaksdel 1996 loven

3 Plan- og bygningsloven av 2008 Lovens struktur – seks deler
Første del: Alminnelig del kap.1-2 Andre del: Plandel kap Tredje del: Gjennomføring kap

4 forts. lovens struktur Fjerde del: Byggesaksdel kap. 20-31
Femte del: Håndhevingsdel kap Sjette del: Ikraft/overgang kap

5 Del 1. Den alminnelig delen Sentrale bestemmelser
Lovens formål § 1-1 Lovens virkeområde § 1-2 Lovens forh. til forvaltningsloven § 1-9 Lovens krav om kart/planregister §§ 2-2 og 2-2

6 Del 2. Plandelen Sentrale kapitler og bestemmelser
Planoppgaver og planmyndighet kap. 3 - planoppgaver § 3-1 - planmyndighet: statlig § 3-5 regional § 3-4 kommunal § 3-3 Utredningskrav kap. 4

7 forts.del 2. Plandelen Medvirkning i planleggingen kap.5
- høring og offentlig ettersyn § 5-2 - innsigelsesmyndighet § 5-4

8 forts. del 2 Plandelen Kommunal planlegging (IV)
Kommunal planstrategi kap.10 Kommuneplan kap.11 - kommuneplanens arealdel §11-5 - arealdelens rettsvirkninger §11-6 - arealformål §11-7 - hensynssoner §11-8

9 forts.del 2. Plandelen Reguleringsplan kap 12.
- områderegulering §12-2 - detaljregulering §12-3 - arealformål § hensynssoner §12-6

10 avslutning del 2. Plandelen
Midlertidig forbud mot tiltak kap.13 Konsekvensutredninger kap. 14

11 Del 3. Gjennomføring Sentrale kapitler
Utbyggingsavtaler kap.17 Opparbeidelse av vei og vann kap.18 Dispensasjon kap. 19.

12 Del 4. Byggesaksdel Sentrale kapitler og bestemmelser
Søknadsplikt kap. 20 Ansvar i byggesaker kap. 23 Tilsyn kap. 25 Krav til byggetomta kap. 28

13 forts del 3. Byggesaksdelen
Krav til tiltaket: kap. 29 - utforming av tiltak § 29-1 - visuelle kvaliteter § 29-2 - universell utforming § 29-3 - plassering, høyde, avstand til nabogrense § 29-4 Krav til særskilte tiltak kap. 30 - skilt og reklame § 30-3 - midlertidige bygninger/anlegg § 30-5

14 avslutning del 4.Byggesaksdelen
Krav til eksisterende byggverk kap. 31 - ivaretakelse av kulturelle verdier § 31-1 - tiltak på eksisterende byggverk §31-2 - bruksendring og riving §31-6

15 Del 5. Håndheving/gebyr Ulovlighetsoppfølging kap.32 Gebyr kap.33

16 Del 6. Sluttbestemmelser Sentrale kapitler
Ikrafttreden og overgangsbestemmelser kap.34


Laste ned ppt "Bydelsseminar 2012 Plan- og bygningsloven"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google