Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Oslo kommune Samferdselsetaten Veien til et digitalt grunnlag for gang- og sykkelveinett ATP-modell brukernettverk 2008, 11.12.08 Chi Kwan Kwong, Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Oslo kommune Samferdselsetaten Veien til et digitalt grunnlag for gang- og sykkelveinett ATP-modell brukernettverk 2008, 11.12.08 Chi Kwan Kwong, Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Oslo kommune Samferdselsetaten Veien til et digitalt grunnlag for gang- og sykkelveinett ATP-modell brukernettverk 2008, 11.12.08 Chi Kwan Kwong, Oslo kommune Samferdselsetaten

2 2 Oslo kommune Samferdselsetaten Det finnes pr i dag g/s kart, men på papir…

3 3 Oslo kommune Samferdselsetaten Behov for å komplettere gangveinettet fra Trafikanten

4 4 Oslo kommune Samferdselsetaten 1.Grunnlag for bruk til analyser med ATP-modell –Digitalt sammenhengende veinett 2.Et g/s veinett som viser det totale gang- og sykkeltilbudet –Inneholder alle veier som kan ferdes for gående og syklende –Informasjon om kvaliteten på tilbudet (fortau, g/s vei, sykkelfelt) 3.Kilde for produksjon av gang- og sykkelveikart og reiseplanlegger, veiforvaltning –Fleksibel database som kan videreutvikles mot ulike bruksområder, for eks. UU –Mulighet til å kode på tilleggsinformasjon –Forvaltning og planlegging av g/s Behov for digitalt g/s veinett er på flere nivåer…

5 5 Oslo kommune Samferdselsetaten Definering av databasen –Prioritering av behovene → styrer utformingen –Detaljeringsnivå –Kartlegging av datakilder som beskriver g/s tilbudet –Definerer hva databasen skal inneholde og datastrukturen (egenskapsdata) Testing på et pilotnett (Nordre Aker) –Datainnsamling –Definerer arbeidsprosesser og koding for ulike veisituasjoner –Legger inn høydedata ved hjelp av terrengmodell –Etablerer sammenheng i g/s veinettet (3D topologi) –Demonstrerer nytten av et sammenhengende g/s veinett –Grunnlag for estimat av ressursbehov for full etablering –Utarbeider en registreringsinstruks Metodeutvikling gjennom pilotprosjektet ”ELGS”

6 6 Oslo kommune Samferdselsetaten Kartlegging av datakilder

7 7 Oslo kommune Samferdselsetaten Detaljeringsnivå Senterlinjer av vei skal danne geometrigrunnlaget, men hvilket detaljeringsnivå? –Egne senterlinjer for alle objekter? –En felles senterlinje med kodet egenskap? Trade off mellom nøyaktighet og kompleksitet Detaljeringsnivå er avhengig av hva datakildene kan gi

8 8 Oslo kommune Samferdselsetaten Koding av egenskapsdata

9 9 Oslo kommune Samferdselsetaten Egenskapsdata kodet i databasen

10 10 Oslo kommune Samferdselsetaten

11 11 Oslo kommune Samferdselsetaten Fra ArcGIS – koding av fortau

12 12 Oslo kommune Samferdselsetaten

13 13 Oslo kommune Samferdselsetaten Kvalitetssikring av pilotnettet 2008 - finner missing links

14 14 Oslo kommune Samferdselsetaten Kvalitetssikring av pilotnettet 2008 - er det en g/s vei eller en åpen plass?

15 15 Oslo kommune Samferdselsetaten Kvalitetssikring av pilotnettet 2008 - er denne stien sykkelbar?

16 16 Oslo kommune Samferdselsetaten Kvalitetssikring av pilotnettet 2008 - behov for å skille gående og syklende i kryss

17 17 Oslo kommune Samferdselsetaten Digitalisering av senterlinjer høst 2008

18 18 Oslo kommune Samferdselsetaten Innspill til nye objekttyper i SOSI 4.0 - økt datafangst for et helhetlig g/s nett Senterlinje gangvei - hovedsaklig i offentlige områder som parker og kirkegårder. Evt også mindre gangveier nær kjørevei og bebyggelse Senterlinje fortau - Fortau senterlinje følger midten av fysisk avgrensing av fortauet og stopper i ytre avgrensingen. Senterlinje annet vegareal – ”Annet vegareal senterlinje” benyttes for å registrere ferdselsårer i forbindelse med blokkbebyggelser, kolonihager, forbindelser i boligområder etc

19 19 Oslo kommune Samferdselsetaten Oppsummering Komplekse sammenheng – vanskelig å ivareta ulike behov –Koding av ulike veisituasjoner, spesielt ved systemskifte –Sammenheng i kryssområder Hvilke lenker skal med? –Forbindelser gjennom private grunn –Er stier sykkelbare? –Hva er kommunens vedlikeholdsansvar? Pågående kartlegging gir nye muligheter til å konstruere egne nett for gående og syklende –Høy detaljering gir store utfordringer til å skape sammenheng i nettet –Hvilke behov for sammenheng?


Laste ned ppt "1 Oslo kommune Samferdselsetaten Veien til et digitalt grunnlag for gang- og sykkelveinett ATP-modell brukernettverk 2008, 11.12.08 Chi Kwan Kwong, Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google