Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skole helsetjeneste Helsestasjon og skolehelse tjenesten har som mål å nå alle foreldre, barn og unge fra 0 –20 år individuelle og grupperettede tiltak,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skole helsetjeneste Helsestasjon og skolehelse tjenesten har som mål å nå alle foreldre, barn og unge fra 0 –20 år individuelle og grupperettede tiltak,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skole helsetjeneste Helsestasjon og skolehelse tjenesten har som mål å nå alle foreldre, barn og unge fra 0 –20 år individuelle og grupperettede tiltak, iverksette tiltak der det er særlige behov. miljøtiltak helseopplysning vaksinering

2 Forskrift for helsetjenesten i skoler
§1 Gjelder forebyggende helsearbeid for barn og unge §2 Skoler skal ha helsetjeneste. Skole -helsetjeneste skal arbeide for å fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom, skade eller lyte

3 Bidra til helsefremmende skoler
Helsetjenesten skal være en pådriver og samarbeidspartner for skolens personell i spørsmål som angår skoleelevenes helse. bidra til å skape et godt miljø for skoleelevene sammen med lærerne bidra med fagkunnskap om fys. aktivitet, kosthold, sex og samliv, forebygging av ulykker, inneklima, mobbing, trivsel etc.

4 Oppgaver i skolehelse tjenesten
Systematiske helseundersøkelser Åpne og avtalte konsultasjoner: -individuell rådgivning og grupper Vaksinasjoner Tverrfaglige samarbeid ( lærere, ppt-tjenesten) miljøundersøkelser undervisningsoppgaver

5 Helseundersøkelse ved skolestart
Medisinsk us. (screening) sanseundersøkelse bli kjent- sosiale forhold,familie forhold trivsel, funksjonsevne, utvikling språk adferd konsentrasjonsevne

6 medisinsk undersøkelse ved skolestart
standardisert, tar for seg hele personen høyde, vekt holdning, muskeltonus ganglag, føtter søvn og kosthold Foreldre tilstede alltid Screening spesielt ved skolestart, gjøres ikke senere skoletiden Høyde vekt kan være utgangspunkt for kostholdsprat -munnhule, tenner kjenne på styrke og muskeltonus, snakke om fysisk aktivitet--dataspill Kjenne på mave, testikkel i pung, trang forhud Hodepine fordøyelsesplager En del fysiske plager også oppfølgning kan være bakenforliggende årsaker som er alvorlige

7 Persepsjon At et stimuli på sanseapparatet oppfattes bearbeides
anvendes a) umiddelbart (besvares), og b)lagres som en erfaring for senere bruk Inbefatter mye mer enn at sanseapparstet fungerer Stimulus må oppfattes av hjernen og bearbeides omfattende prosess som krever at sentralnervesystemet er ferdig utviklet. For eksempel Mangler et lagringssted for informasjon = lærevansker et barn kan ikke lese og skrive uten at sanseapparatet fungerer 5 sanser 1 syn, visuell persepsjon 2, hørselen og den auditive persepsjon 3 berøringssansen og den taktile persepsjon 4 smaksansen 4. luktesansen

8 Grupperettede tiltak Ernæring, selvbilde anorexi pubertetsutvikling
mobbing, rasisme røyking narkotika, alkohol sex og samliv skape bevisstgjøring og refleksjon angående holdninger og kunnskaper

9 Ulykker er en av de største helsetrusler for barn og unge
Tar mange liv: trafikk, drukning, kvelning, fall, forbrenning fører til varig helseskader barn får med. behandling hvert år

10 Utfordringer i ernæring
Overvekt/diabetes spiseforstyrrelser, anoreksi, bulimi Matvareallergi/intoleranse mangelsykdommer hos enkelte innvandrere (40% av alle tapte leveår før 70 års alder tilskrives hjerte-kar sykdommer) 1)Årsaker er feilkomponering av mat!!! 2) Anoreksi er primært ikke et ernæringsspørsmål, men hører mer til under psykososiale problemer 3) utslett, cøliaki. Mange som har det. 4) Jern og d-vit mangel

11 Tobakk Viktigste enkeltårsak til dårlig helse og tidlig død som det er mulig å forebygge. (fosterdød, tidlig spebarnsdød, dødfødsler, nedsatt fertilitet, spontanaborter) passiv røyking , økt risiko for astma allergiproblemer potensproblemer p.g.a. tette blodårer (23% av alle tapte leveår før 70 år dør av en kreftsykdom)

12 Seksualitet og samliv uønskede konsekvenser
Uønsket svangerskap og abort 16.1 per 1000 (15-19 år) 23.5 per 1000 (20-24 år ) Seksuelt overfør -bare sykdommer Seksuelle overgrep og incest prostitusjon Det er en ønskelig at den seksuelle debut skjer på frivillig, overveid grunnlag, hvor kunnskap om å forebygge svangerskap er med. Kunnskap viktig for en ikke for tidlig debut.

13 Astma, allergi og inneklimasykdommer
Symp: Slimhinneirritasjon i øyne, nese og hals, + tretthet, hodepine, utslett og kløe Årsak: forurenset luft, (bl.a. røyking) høy romtemp. moderne bygningsmaterialer, tette hus, husstøv, midd, formalaldehyd

14 Psykososiale problemer Adferdsmessige vansker
lett å avlede ukonsentrert hyperaktiv anspent nervøse usikre stille ulykkelige En del lidelser som skyldes biologiske/genetiske forhold, autisme, hyperaktivitet (adhd) og depresive lidelser, utviklingsforstyrrelser. Dermed ikke sikkert at alle adferdsmessige vansker skyldes ytre forhold (miljø)og kan forebygges. Lærevansker. Funn i disset emner er grunn for senere målrettede undersøkelse viktig med samarbeid skole, helsetjeneste tverrfaglig oppfølgning ut fra var

15 alvorlige psyko –sosiale belastninger
Kriminalitet Rasisme Rusmisbruk Ulykker Selvmord spiseforstyrrelser

16 Personlige egenskaper som beskytter
Temperament som frambringer positiv respons Familiære faktorer Støttefaktorer i miljøet


Laste ned ppt "Skole helsetjeneste Helsestasjon og skolehelse tjenesten har som mål å nå alle foreldre, barn og unge fra 0 –20 år individuelle og grupperettede tiltak,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google