Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Be The Change You Want To See In The World” (Mahatma Gandhi)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Be The Change You Want To See In The World” (Mahatma Gandhi)"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Be The Change You Want To See In The World” (Mahatma Gandhi)

2 Lag en klimahandlingsplan En lokal klimaplan kan inneholde: –Kartlegging og framskriving av utslipp –Kartlegging av energibruk –Fastsetting av kommunale klimamål –Beskrivelse av tiltak som bør prioriteres –Vurdering av sårbarhet for klimaendringer

3 Reduser energibruken Legg til rette for fjernvarme, lavenergihus og passivhus Innfør energiledelse i kommunen Lag en ENØK-plan Opprett et lokalt ENØK-fond Fjern oljefyren

4 Gode eksempler Gjennom prosjektet ”Energiledelse i Gulen kommune” ble energiforbruket redusert med 11,9 prosent i de 13 byggene som var med i prosjektet. Hol kommune opprettet et eget ENØK- fond der husstander kan søke tilskudd til energiomlegging. Det første året kom det 100 søknader.

5 Reduser transportbehovet Legg vekt på reduksjon av transportbehov i arealplanleggingen Tilrettelegg for kollektivtrafikk Bygg gang- og sykkelveier Innfør parkeringsrestriksjoner i sentrumsområder Innfør vegprising i storbyene Etabler miljøsoner uten tungtransport i byene Benytt lav- og nullutslippsbiler i kommunen Etabler flere ladestasjoner for elbiler

6 Gode eksempler Bergen kommune har som mål å redusere utslippene fra kommunens biler med 50 prosent. For å realisere denne målsettingen har byrådet utarbeidet en egen bilpolicy.

7 Miljøvennlig avfallshåndtering Innfør kildesortering Utnytt energien i avfallet til fjernvarme eller biodrivstoff Etabler ordninger for ombruk av brukbare ting, for eksempel i samarbeid med Fretex Legg godt til rette for innsamling av farlig avfall Informer befolkningen og næringslivet om miljøvennlig avfallshåndtering og avfallsforebygging

8 Gode eksempler

9

10 Reduser utslipp fra landbruket Gå i dialog med landbruksnæringen om reduksjon av klimagassutslipp Informer om aktuelle tiltak for utslippsreduksjon i landbruket Etabler samarbeid mellom avfalls- og landbrukssektoren for etablering av biogassanlegg for gjødsel og avfall Bidra konstruktivt til etablering av oppsamlingsanlegg for metangass fra husdyrrom og gjødselkjellere

11 Gode eksempler Oppland Fylkeskommune vedtok i september 2007 en meget ambisiøs klima- og energiplan. Et av delmålene er å redusere utslippene fra landbruket med 20 prosent innen 2020 i forhold til 2005-nivå.


Laste ned ppt "”Be The Change You Want To See In The World” (Mahatma Gandhi)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google