Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Infrastruktur for ladbare biler i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold Hovedmål - kortversjon: sørge for at det blir etablert infrastruktur som gjør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Infrastruktur for ladbare biler i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold Hovedmål - kortversjon: sørge for at det blir etablert infrastruktur som gjør."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Infrastruktur for ladbare biler i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold Hovedmål - kortversjon: sørge for at det blir etablert infrastruktur som gjør at ladbare biler er et praktisk sett like godt alternativ som fossilt drevne biler, og kan brukes ved de aller fleste transportbehov der kjøretøy benyttes for så mange som mulig i området

3 Hva oppgaven går ut på: 1. Hvor mange ladbare biler blir det? 2. Hvor mange ladere er det behov for av hhv. normal og hurtig? 3. På hvilke typer steder skal normalladere plasseres? 4. På hvilke konkrete lokaliteter skal hurtigladere plasseres? 5.Hvem skal sette opp ladere? 6.Hva kan fylkeskommunene bidra med? Tidsperspektiv: 2020 Område: De fire fylkene Tidsperspektiv: 2020 Område: De fire fylkene

4 • Lave CO 2 -utslipp • Lokal forurensing • NO x = 0 • Mindre svevestøv • Støyfri ved lave hastigheter • Men krever like mye areal Hvorfor elbiler og ladbare hybrider?

5 Hva er elbiler i dag?

6 Det store flertall av bilførere på en vanlig dag har en samlet reiselengde som ligger innenfor rekkevidden for en elbil

7 Registrerte elbiler pr. år. 2012: 5000? Norge i særstilling i verden som elbilnasjon

8

9 Anslag elbiler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold 91 000

10 Anslag elbiler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold • 200 000 ladbare biler i Norge 2020 • Utviklingen i Oppland/Hedmark noe etter Akershus/Østfold • Anslag Hedmark 2020: • 6000 elbiler: 50 % av 2- bilshussholdningene • 2000 ladbare hybrider • 3000 i bilflåter • Samlet 11 000 ladbare biler • 200 000 ladbare biler i Norge 2020 • Utviklingen i Oppland/Hedmark noe etter Akershus/Østfold • Anslag Hedmark 2020: • 6000 elbiler: 50 % av 2- bilshussholdningene • 2000 ladbare hybrider • 3000 i bilflåter • Samlet 11 000 ladbare biler • Utviklingen av kundegrupper • Relative bilpriser • Relative drivstoffpriser • Tilgjengelig infrastruktur • Modellutvalg • Teknologiutviklingen • Insentivpolitikken

11 Hedmark – et elbilfylke? • Klima – kulde ikke optimalt • Topografi – ikke vesentlig • Krevende kollektivdekning • Høy andel 2-bilshusholdninger – potensial for elbiler • Offentlig virksomhet • Godt egnet for ladbare hybrider • Klima – kulde ikke optimalt • Topografi – ikke vesentlig • Krevende kollektivdekning • Høy andel 2-bilshusholdninger – potensial for elbiler • Offentlig virksomhet • Godt egnet for ladbare hybrider

12 • Økonomiske tilskudd: • Normallading • Hurtiglading • Prosjektbasert eller faste tilskudd • Planmyndighet og partner for kommunenes planlegging (bl.a. klima- og energiplanene) • Samferdselsmyndighet – taxi, kollektivtransport • Grunneier og virksomhetseier • Bileier og annen tjenestekjøring • Veimyndighet: planlegging og eierskap Fylkeskommunens roller

13 NormalladingHurtiglading - Ladetid 6-10 timer-Ladetid 15-30 min (lengre om vinteren) -Skjer i hovedsak hjemme -Supplement på offentlig parkering - Langs hovedkorridorer og i større tettsteder - Etableringskostnad 60- 200 000 kr pr. pkt. - Etableringskostnad min. 1 mill. kr pr. sted - For daglig bruk- Mest som rekkeviddeforlenger Ladeprinsipper

14 Normallading

15 Normalladere – utbyggingsstrategi • Gjennomsnittlig daglig kjørelengde (pr. bil): 48,5 km • Daglig kjørelengde mindre enn 100 km: 88 % av ant. biler ikke stort behov for lading utenom hjemme 1.innfartsparkeringer ved kollektivnettet 2.offentlige parkeringsanlegg 3.prioritere lokaliteter og områder med svak kollektivdekning 4.bilflåter f.eks. kommunale omsorgstjenester, servicebedrifter, vareleveransebiler osv 5.ikke tillegg til, men komme til erstatning for, ordinære parkeringsplasser 1.innfartsparkeringer ved kollektivnettet 2.offentlige parkeringsanlegg 3.prioritere lokaliteter og områder med svak kollektivdekning 4.bilflåter f.eks. kommunale omsorgstjenester, servicebedrifter, vareleveransebiler osv 5.ikke tillegg til, men komme til erstatning for, ordinære parkeringsplasser

16 Normalladere – teknologivalg

17 Etablering av normalladere Ikke fungerende marked for normallading – vil neppe være mange interesserte kommersielle aktører 1.Parkering av elbiler er gratis 2.Transaksjonskostnad / salgsinntekt 3.Kan være aktuelt med «ladebillett» via p-automat for ladbare hybrider 4.Utbyggere: •Vesentlig private utbyggere for egne biler •Offentlige; kommune, fylke, stat

18 • Eksisterende områder - økonomiske tilskudd etter foreslåtte prioriteringer • Nye områder – mål og krav etter plan- og bygningsloven • Regionale og kommunale klima- og energiplaner • Bindende bestemmelser til kommuneplanene • Samferdselsmyndighet – taxi, kollektivtransport • Grunneier: Fylkeshus, vgs mm. • Bileier og annen tjenestekjøring – 1,4 mill km Fylkeskommunens roller - normallading

19 Normalladepunkter – bestemmelser etter plan- og bygningsloven Horten kommune: • Ved alle større utbyggingsprosjekter skal det tilrettelegges for ladestasjoner for elbiler. Disse skal utgjøre minimum tre prosent av den samlede parkerings-dekningen. 19 Stavanger kommune: • Ved alle parkeringsanlegg skal det tilrettelegges for ladestasjoner for elbiler

20 Utbygging av normalladere – mål og virkemidler

21 Hurtiglading Rekkeviddeforlenger: Bygges for å brukes Rekkeviddesikkerhet: Ikke nødvendigvis for å brukes Rekkeviddeforlenger: Bygges for å brukes Rekkeviddesikkerhet: Ikke nødvendigvis for å brukes

22 Hurtigladere – utbyggingsprinsipper: Klynge Korridor

23 Hurtigladere – tilkoblingsstandarder: Chademo – lader dagens biler «Combo» – under utvikling, blir ventelig europeisk standard Tesla – kombinert AC semihurtig, DC hurtiglading

24 • Prioritere å bygge interregionale korridorer • Viktigste kriterier: – Tilstrekkelig nettkapasitet og –kvalitet – Servicetilbud • Funksjonssikkerhet ekstremt viktig: – et ladested skal ha minst to hurtigladere – hurtigladerne skal være tilknyttet etablert serviceapparat 24/7 • Type hurtigladere: Inntil videre Chademo-standard, men Combo kommer raskt! • Bygge med fleksibilitet i teknologi og kapasitet Ladesteder

25 •Til nå; kraftselskap, Statoil, Nissan •Høye investerings- og driftskostnader – høy risiko •Transnova støttet over 50 ladere, men få er bygd •Strømsalg er «uinteressant» •Pr. i dag for få biler for å kommersiell virksomhet •Abonnementsordninger i første fase •Videre utbygging avhengig av tilskuddsnivå •Høye driftskostnader – bør trolig være et fåtall aktører •Til nå; kraftselskap, Statoil, Nissan •Høye investerings- og driftskostnader – høy risiko •Transnova støttet over 50 ladere, men få er bygd •Strømsalg er «uinteressant» •Pr. i dag for få biler for å kommersiell virksomhet •Abonnementsordninger i første fase •Videre utbygging avhengig av tilskuddsnivå •Høye driftskostnader – bør trolig være et fåtall aktører Utbyggere hurtigladere:

26 • Økonomiske tilskudd: • Prosjektbasert eller faste tilskudd • Forsterke de statlige tilskuddene • Veimyndighet: • Sikre tilrettelegging ved nybygging av veier • Bidra til framføring av nettkapasitet • Samferdselsmyndighet: • Hurtigladestasjoner for El-taxi Fylkeskommunens roller - hurtiglading

27 Utbygging av hurtigladere

28 Utbygging av hurtigladere – Oppland


Laste ned ppt "Infrastruktur for ladbare biler i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold Hovedmål - kortversjon: sørge for at det blir etablert infrastruktur som gjør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google