Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORELDREMØTE 9. TRINN 09. mars 2011 VELKOMMEN une/Skoler/Smestad_ungdomsskole_/ une/Skoler/Smestad_ungdomsskole_/

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORELDREMØTE 9. TRINN 09. mars 2011 VELKOMMEN une/Skoler/Smestad_ungdomsskole_/ une/Skoler/Smestad_ungdomsskole_/"— Utskrift av presentasjonen:

1 FORELDREMØTE 9. TRINN 09. mars 2011 VELKOMMEN http://www.dig3.no/Lillehammerkomm une/Skoler/Smestad_ungdomsskole_/ http://www.dig3.no/Lillehammerkomm une/Skoler/Smestad_ungdomsskole_/

2 PROGRAM Informasjon fra FAU Informasjon fra FAU Utdanningsvalg. Utdanningsvalg. Besøksdager videregående skole PRYO Informasjon fra skolen Informasjon fra skolen Standpunktkarakter og klagefrister. EntreprenørskapLeirskoleSidemål Informasjon fra fremmedspråkslærerne. Informasjon fra fremmedspråkslærerne. Klassemøter. (9c annet tidspunkt.) Klassemøter. (9c annet tidspunkt.)

3 Info fra FAU http://www.dig3.no/Lillehammerkommune /Skoler/Smestad_ungdomsskole_/FAU/ http://www.dig3.no/Lillehammerkommune /Skoler/Smestad_ungdomsskole_/FAU/ http://www.dig3.no/Lillehammerkommune /Skoler/Smestad_ungdomsskole_/FAU/ http://www.dig3.no/Lillehammerkommune /Skoler/Smestad_ungdomsskole_/FAU/

4 UTDANNINGSVALG, VÅR 9.TRINN

5 Informasjon om videregående opplæring Presentasjon av de 13 utdanningsprogrammene Presentasjon av de 13 utdanningsprogrammene

6 BESØKSDAGER VIDEREGÅENDE SKOLE Mandag 14. mars: Gausdal videregående skole og Lillehammer videregående skole Mandag 14. mars: Gausdal videregående skole og Lillehammer videregående skole Tirsdag 15.mars: Vargstad videregående skole og Mesna videregående skole Tirsdag 15.mars: Vargstad videregående skole og Mesna videregående skole

7 PRYO Uke 15: 4 arbeidsdager, 1 etterarbeidsdag Uke 15: 4 arbeidsdager, 1 etterarbeidsdag

8 GRUPPESAMTALER Mai Mai

9

10 Standpunktkarakter/ klagefrister. Standpunktkarakter i musikk, mat og helse Standpunktkarakter i musikk, mat og helse 10 dagers klagefrist fra karakteren er gjort kjent. 10 dagers klagefrist fra karakteren er gjort kjent. Før eventuell skriftlig klage sendes til skolen, skal eleven kreve en forklaring av faglærer. Før eventuell skriftlig klage sendes til skolen, skal eleven kreve en forklaring av faglærer. Resultatet av en eventuell klage kan bli bedre, det samme eller dårligere. Denne karakteren kan det ikke klages på. Resultatet av en eventuell klage kan bli bedre, det samme eller dårligere. Denne karakteren kan det ikke klages på.

11 Sidemålsopplæring Elevene starter smått med nynorsk opplæring nå. Elevene starter smått med nynorsk opplæring nå. Elever med særskilt norskopplæring kan søke om fritak for opplæring i nynorsk. Dette medfører automatisk fritak for vurdering i faget. Elever med særskilt norskopplæring kan søke om fritak for opplæring i nynorsk. Dette medfører automatisk fritak for vurdering i faget. Elever med individuell opplæringsplan i norsk, kan søke om fritak for vurdering med karakter i nynorsk, men ikke fritak for opplæring i faget. Elever med individuell opplæringsplan i norsk, kan søke om fritak for vurdering med karakter i nynorsk, men ikke fritak for opplæring i faget. Alle som mener at de har et barn som kommer inn under ett av disse to punktene, må sende en skriftlig søknad til skolen snarest. (Må være søkt i god tid før sommerferien.) Alle som mener at de har et barn som kommer inn under ett av disse to punktene, må sende en skriftlig søknad til skolen snarest. (Må være søkt i god tid før sommerferien.) http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060623-0724.html http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060623-0724.html http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060623-0724.html

12 Leirskole Knattholmen. Ved Sandefjord. Knattholmen. Ved Sandefjord. Uke 43. 24. oktober – 28. oktober Uke 43. 24. oktober – 28. oktober http://www.knattholmen.no/template.asp?id=33 8 http://www.knattholmen.no/template.asp?id=33 8 http://www.knattholmen.no/template.asp?id=33 8 http://www.knattholmen.no/template.asp?id=33 8 http://www.knattholmen.no/filarkivet/Knattholm en-kystleirskole.pdf http://www.knattholmen.no/filarkivet/Knattholm en-kystleirskole.pdf http://www.knattholmen.no/filarkivet/Knattholm en-kystleirskole.pdf http://www.knattholmen.no/filarkivet/Knattholm en-kystleirskole.pdf Mer info til høsten Mer info til høsten

13 Entreprenørskap/ Elevbedrift MÅL: Knytte næringslivet og skoler sammen. Knytte næringslivet og skoler sammen. Fremme kreativitet, samarbeidsevne og ansvarsbevissthet. Fremme kreativitet, samarbeidsevne og ansvarsbevissthet. Gir ungdom lyst til selv å etablere egen bedrift. Gir ungdom lyst til selv å etablere egen bedrift. Gir ungdom kunnskap om arbeidslivet. Gir ungdom kunnskap om arbeidslivet. Fremmer nyskaping for et mangfoldig næringsliv. Fremmer nyskaping for et mangfoldig næringsliv. Gir innsikt i hvorfor verdiskapning er viktig. Gir innsikt i hvorfor verdiskapning er viktig.

14 Elevbedriftsuke. 6. juni – 10. juni Mandag – Onsdag. Mandag – Onsdag. Praktisk arbeid. Torsdag Torsdag Planlegge og gjennomføre presentasjon av egen bedrift. For 8. trinnet tre siste timene og for foresatte og andre klokken 1830. Fredag. Fredag. Avvikle bedriftene.

15 Spansk blir sittende Spansk blir sittende Tysk8a sitt rom Tysk8a sitt rom Fransk8c sitt rom Fransk8c sitt rom Engelsk fordypningBiblioteket Engelsk fordypningBiblioteket Klokken ____Klassevise møter på klasserom i 9. gangen Klokken ____Klassevise møter på klasserom i 9. gangen


Laste ned ppt "FORELDREMØTE 9. TRINN 09. mars 2011 VELKOMMEN une/Skoler/Smestad_ungdomsskole_/ une/Skoler/Smestad_ungdomsskole_/"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google