Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORELDREMØTE 9. TRINN 8. M ARS 2012 VELKOMMEN. PROGRAM Informasjon ved rektor Merete Eskelund o Ungdomsundersøkelsen 2012 o Retningslinjer ved foreldre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORELDREMØTE 9. TRINN 8. M ARS 2012 VELKOMMEN. PROGRAM Informasjon ved rektor Merete Eskelund o Ungdomsundersøkelsen 2012 o Retningslinjer ved foreldre."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORELDREMØTE 9. TRINN 8. M ARS 2012 VELKOMMEN

2 PROGRAM Informasjon ved rektor Merete Eskelund o Ungdomsundersøkelsen 2012 o Retningslinjer ved foreldre arrangert klassetur o Inntekter Sundgårdsmarked/elevbedrift o Standpunktkarakter Informasjon ved trinnleder Hilde Nordby o Faget utdanningsvalg vår 9.trinn o Besøksdager videregående skole o PRYO Klassemøter ved kontaktlærere på klasserommmene

3 U NGDOMSUNDERSØKELSEN 2012 Kompetansesenter Rus-Region Øst (KoRus-Øst) Gjennomfører i april en spørreundersøkelse blant elevene ved ungdomsskolene i utvalgte kommuner i Hedmark, Oppland, Østfold og Akershus Nettbasert Anonym Frivillig I skoletida Kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår. Skriftlig informasjon til alle hjem via e- post/kontaktlærer Passivt samtykke Brukes bl.a. av kommunen til å utforme ungdomspolitikk i kommunen

4 R ETNINGSLINJER FOR FORELDREARRANGERT KLASETUR 10. TRINN http://www.dig3.no/Lillehammerkommune/Skoler /Smestad_ungdomsskole_/

5 S UNDGÅRDSMARKED - ELEVBEDRIFT SOM METODE MÅL: Utnytte og benytte Sundgården som en læringsarena Fremme kreativitet, samarbeidsevne og ansvarsbevissthet. Gir ungdom kunnskap om arbeidslivet og det å etablere egen bedrift. Stimulere til kreativitet og nyskapning

6 I NNTEKTENE S UNDGÅRDSMARKED 50% - til ansatte i bedriften 50% - skatt/ investering Skatt/investering Til fordel for felleskapet Komme alle til gode Sørge for videre inntektsgrunnlag i fremtiden Delingsmodell - drøftet med FAU 17.januar 2012 1/3 av skatten benyttes til videreutvikling av Sundgården, nye produkter 1/3 del benyttes til felles aktiviteter/utstyr på skolen 1/3 gis til et veldedig formål

7 Å RETS RESULTAT Etter lønn; Totalt 14.067,- 4689,- tilbake til etablering av nye råvarer i Sundgården 4689,- fellesaktivitet/utstyr – vedtas i elevrådet 4689,- veldedig formål – vedtas i elevrådet

8 S TANDPUNKTKARAKTER / KLAGEFRISTER. Standpunktkarakter i musikk, mat og helse 10 dagers klagefrist fra karakteren er gjort kjent. Før eventuell skriftlig klage sendes til skolen, skal eleven kreve en forklaring av faglærer. Resultatet av en eventuell klage kan bli bedre, det samme eller dårligere. Denne karakteren kan det ikke klages på. Klagen behandles hos fylkesmannen 4.juni – utdeling av standpunktkarakter

9


Laste ned ppt "FORELDREMØTE 9. TRINN 8. M ARS 2012 VELKOMMEN. PROGRAM Informasjon ved rektor Merete Eskelund o Ungdomsundersøkelsen 2012 o Retningslinjer ved foreldre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google