Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Ta fag fra videregående skole Orientering for foresatte og elever Oslo Handelsgymnasium 27. mai 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Ta fag fra videregående skole Orientering for foresatte og elever Oslo Handelsgymnasium 27. mai 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Ta fag fra videregående skole Orientering for foresatte og elever Oslo Handelsgymnasium 27. mai 2014 Foreldremøte 10.trinnselever 27 mai 2014

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Innhold Hva innebærer ordningen? Hvilke forventninger har vi til elevene – hvilke forutsetninger må de ha for å gjennomføre? Organisering av undervisningen Sluttvurdering Muligheter og utfordringer etter gjennomført Vg1-pensum Spørsmål? Foreldremøte 10.trinnselever 27 mai 2014

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Hva innebærer ordningen? Elevene følger opplæring i hele faget (hhv. engelsk eller matematikk 1T) med elevstatus på videregående skole Elevene har prøver, innleveringer mv. i faget på videregående – ikke på ungdomsskolen de går på Samme krav til frammøte og aktivitet som for andre elever Fravær vil bli registert og sendt avgivende skole Foreldremøte 10.trinnselever 27 mai 2014

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Hvilke forventninger har vi til elevene Anbefalt karakteren 5 eller 6 fra ungdomsskolen Må kunne nyttiggjøre seg undervisningen på vgs Må ha faglige forutsetninger Hvis i tvil – be om veiledning fra faglærer/ rådgiver på ungdomsskolen, eller kontakt oss Elevene må kunne jobbe selvstendig, og tåle kombinasjonen av reisevei og økt arbeidsbelastning gjennom et helt år (er det noe man kan prioritere bort?) Foreldremøte 10.trinnselever 27 mai 2014

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Erfaringer etter seks år: For mange har startet og sluttet igjen - utydelige forventninger? De elevene som velger å fullføre, får resultater over hele karakterspekteret, men med overvekt av gode resultater. Gjennomgående ser vi bedre resultater i engelsk enn i matematikk. Å gå på vgs er ikke det samme som å gå på ungdomsskolen. Mange har for eksempel en opplevelse av mindre oppfølging Foreldremøte 10.trinnselever 27 mai 2014

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Tiltak for å avstemme forventninger Vi vil høsten 2014 gjennomføre en kartleggingsprøve umiddelbart etter skolestart for de elevene som melder interesse for forsert løp. Vi gir råd til elevene om veien videre, etter prøven. Foreldremøte 10.trinnselever 27 mai 2014

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Organisering av undervisningen Undervisningen er lagt til to økter per uke: –Tirsdager 14.00 – 15.30 –Torsdager 13.30 – 16.00 Fast lærer i fagene Undervises i egne grupper Kontaktperson OHG: Faglærere og avdelingsleder Harald Skottene: harald.skottene@ude.oslo.kommune.noharald.skottene@ude.oslo.kommune.no Foreldremøte 10.trinnselever 27 mai 2014

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Sluttvurdering Det settes standpunktkarakter i faget Elevene inngår i eksamensuttrekket på vgs Eleven får kompetansebevis ved endt opplæring (sendes til ungdomsskolene) Foreldremøte 10.trinnselever 27 mai 2014

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Muligheter og utfordringer etter gjennomført Vg1- pensum Kan velge å fortsette forseringen: De fleste videregående skolene legger til rette for at eleven kan ta Internasjonal engelsk eller matematikk R1 eller S1 mens han/hun går Vg1 De skolene vi kjenner, legger i Vg2 til rette slik at de elevene som ønsker, kan fullføre Vg3-kurset (hos oss har det omfattet matematikk R2 eller Samfunnsfaglig engelsk) Mulighet for å ta emner på universitetsnivå mens elevene går i Vg3. Disse kan siden inngå i en grad (eksamen avlegges, og godkjennes når elevene har fått generell studiekompetanse) Foreldremøte 10.trinnselever 27 mai 2014

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium NB! Regelendringer Per i dag kan eleven velge å ta Vg1-kurset på nytt som ordinær elev på vgs. Regelendringen som ble innført i 2013 er nå reversert: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2024/Styrker- muligheten-til-a-ta-fag-pa-hoyere-niva.html?id=752836 Foreldremøte 10.trinnselever 14. juni 2011

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Til de av dere som velger å ta fag fra Vg1 kommende skoleår: Velkommen til et lærerikt år på Oslo Handelsgymnasium! Foreldremøte 10.trinnselever 27 mai 2014


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo Handelsgymnasium Ta fag fra videregående skole Orientering for foresatte og elever Oslo Handelsgymnasium 27. mai 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google