Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Gauldalskonferansen 2011 Gunnar Sund2.11.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Gauldalskonferansen 2011 Gunnar Sund2.11.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Gauldalskonferansen 2011 Gunnar Sund2.11.2011

2 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Vekstmulighet - vekstkraft Hvor mange ganger har vi ikke hørt at Melhus og Midtre - Gauldal er sovekommuner sør for Trondheim ? Har dette smittet over på oss som innbyggere og dannet en kultur som gjør at vi sover i timen og inntar en avventende holdning vedrørende næringsutvikling?? Kommunene konkurrerer både med regioner i Norge og resten av verden. Må det en krise til for å endre denne kulturen - er denne langt unna? (Edgar Schein)

3 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Gauldalen i aksene Orkdal - Stjørda l Trondheim og sørover Trondheim – Orkdal Trondheim – Stjørdal Trondheim sørover….

4 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Næringshager -Samlokalisering av virksomheter som driver innen kunnskapsintensive næringer -Lokalisert i alle deler av landet -Skal drive med utvikling og hjelp til bedrifter og gründere -Rundt 50 næringshager i landet er tilsluttet SIVA, mens andre ikke er det.

5 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig I dag…. 2 næringshager – Klæbu og Melhus Klæbu Næringsforum 3 kommuner med ulik organisering i forhold til næringsutvikling Flere næringsforeninger med ulik struktur og aktivitet

6 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Gnisten Næringshage as Lokalisert Hofstad Næringspark, Melhus Eies av privat næringsliv og Melhus kommune Leier lokaler, som igjen leies ut til gründere Pr. i dag er 7 bedrifter lokalisert der Rimelige lokalleie til å begynne med

7 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Utfordringer Begrenset plass Ikke regional, men kommunal Oppnår ikke tilskudd fra fylkeskommune og/eller SIVA Flere utviklingsmiljøer, men ikke formalisert samarbeid

8 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig I forhold til regional næringsplan Ta del i vedtatte strategier og tiltak. Bidra til at Trondheimsregionen blir det området i Norge hvor det er lettest å starte en bedrift (jfr.reg. næringsplan) Trondheimsregionen skal være best på samarbeid mellom næringsliv, utdanningsmiljø og offentlige myndigheter. (jfr.reg. næringsplan)

9 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Modell for regional næringshage Samarbeid mellom Klæbu, Midtre – Gauldal og Melhus Nytt selskap: Eiere: kommunene og privat næringsliv Fordeler: Økt samlet kompetanse Regionalt samarbeid Bedre kvalitet på arbeidet Kan utløse offentlige midler fra STFK og SIVA

10 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Hvordan? Målsettingen med selskapet er å få til en ensartet og tverrfaglig ordning for næringsutvikling med spesiell vekt på gründere og utvikling av eksisterende næringsliv Hjelperkorps på 20 personer Økt kvalitet på bistand til gründere og bedrifter Lokaliteter:I alle 3 kommuner og på LEN

11 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig En god begynnelse Felles prosjekter i gang: FoU-prosjekt(finansiert og under oppstart. Gauldalskonferansen(gjelder MK og MGK) Felles tenkte prosjekter: Opplæringsprogram for off. ansatte, politikere og gründere(Take Off) Opplæringsprogram sammen med UE og videregående skoler(salg og service) Andre prosjekter???

12 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Næringsklynger Utgangspunktet er vilje og evne Må rendyrke naturgitte og eksisterende forutsetninger i hver kommune Vi konkurrerer med andre regioner i landet Det utdeles ingen sølvmedalje

13 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Premissleverandører. Næringslivet selv. Kommunenes politikere. Kulturer, tradisjoner og ”kjepphester”. Fylkeskommunen. Fylkesmannen. Andre kommuner. Lokale og regionale ”pressgrupper”. Andre myndigheters rammer og betingelser. ”Økomikrisen”- sånn inntil videre….. Barack Obama ……. osv. her er mange ……

14 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Hva er vi, og hva vil vi bli?


Laste ned ppt "Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Gauldalskonferansen 2011 Gunnar Sund2.11.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google