Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gauldalskonferansen 2011 Gunnar Sund 2.11.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gauldalskonferansen 2011 Gunnar Sund 2.11.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gauldalskonferansen 2011 Gunnar Sund

2 Vekstmulighet - vekstkraft
Hvor mange ganger har vi ikke hørt at Melhus og Midtre - Gauldal er sovekommuner sør for Trondheim ? Har dette smittet over på oss som innbyggere og dannet en kultur som gjør at vi sover i timen og inntar en avventende holdning vedrørende næringsutvikling?? Kommunene konkurrerer både med regioner i Norge og resten av verden. Må det en krise til for å endre denne kulturen - er denne langt unna? (Edgar Schein)

3 Gauldalen i aksene Trondheim – Orkdal Trondheim – Stjørdal Trondheim
sørover…. Orkdal - Stjørdal Trondheim og sørover

4 Næringshager Samlokalisering av virksomheter som driver innen kunnskapsintensive næringer Lokalisert i alle deler av landet Skal drive med utvikling og hjelp til bedrifter og gründere Rundt 50 næringshager i landet er tilsluttet SIVA, mens andre ikke er det.

5 I dag…. 2 næringshager – Klæbu og Melhus Klæbu Næringsforum
3 kommuner med ulik organisering i forhold til næringsutvikling Flere næringsforeninger med ulik struktur og aktivitet

6 Gnisten Næringshage as
Lokalisert Hofstad Næringspark, Melhus Eies av privat næringsliv og Melhus kommune Leier lokaler, som igjen leies ut til gründere Pr. i dag er 7 bedrifter lokalisert der Rimelige lokalleie til å begynne med

7 Utfordringer Begrenset plass Ikke regional, men kommunal
Oppnår ikke tilskudd fra fylkeskommune og/eller SIVA Flere utviklingsmiljøer, men ikke formalisert samarbeid

8 I forhold til regional næringsplan
Ta del i vedtatte strategier og tiltak. Bidra til at Trondheimsregionen blir det området i Norge hvor det er lettest å starte en bedrift (jfr.reg. næringsplan) Trondheimsregionen skal være best på samarbeid mellom næringsliv, utdanningsmiljø og offentlige myndigheter. (jfr.reg. næringsplan)

9 Modell for regional næringshage
Samarbeid mellom Klæbu, Midtre – Gauldal og Melhus Nytt selskap: Eiere: kommunene og privat næringsliv Fordeler: Økt samlet kompetanse Regionalt samarbeid Bedre kvalitet på arbeidet Kan utløse offentlige midler fra STFK og SIVA

10 Hvordan? Målsettingen med selskapet er å få til en ensartet og tverrfaglig ordning for næringsutvikling med spesiell vekt på gründere og utvikling av eksisterende næringsliv Hjelperkorps på 20 personer Økt kvalitet på bistand til gründere og bedrifter Lokaliteter:I alle 3 kommuner og på LEN

11 En god begynnelse Felles prosjekter i gang:
FoU-prosjekt(finansiert og under oppstart. Gauldalskonferansen(gjelder MK og MGK) Felles tenkte prosjekter: Opplæringsprogram for off. ansatte, politikere og gründere(Take Off) Opplæringsprogram sammen med UE og videregående skoler(salg og service) Andre prosjekter???

12 Næringsklynger Utgangspunktet er vilje og evne
Må rendyrke naturgitte og eksisterende forutsetninger i hver kommune Vi konkurrerer med andre regioner i landet Det utdeles ingen sølvmedalje

13 Premissleverandører . Næringslivet selv . Kommunenes politikere
. Kulturer, tradisjoner og ”kjepphester” . Fylkeskommunen . Fylkesmannen . Andre kommuner . Lokale og regionale ”pressgrupper” . Andre myndigheters rammer og betingelser . ”Økomikrisen”- sånn inntil videre…. . Barack Obama ……. osv. her er mange……

14 Hva er vi, og hva vil vi bli?


Laste ned ppt "Gauldalskonferansen 2011 Gunnar Sund 2.11.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google