Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STATUS OG VIKTIGE SAKER FREMOVER Generalforsamling i NiT, 18. mars 2014 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STATUS OG VIKTIGE SAKER FREMOVER Generalforsamling i NiT, 18. mars 2014 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT."— Utskrift av presentasjonen:

1 STATUS OG VIKTIGE SAKER FREMOVER Generalforsamling i NiT, 18. mars 2014 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

2 Kort om NiT i 2013 •Ble næringsforening for Skaun (med egen daglig leder som i Melhus). NiT er nå næringsforening for Trondheim, Malvik, Melhus og Skaun •Etablering av NiT Midtre Gauldal og NiT Klæbu påbegynt. Er snart på plass •Finansiering av daglig leder stilling for NiT Malvik avklart •Økte fra 1.150 til 1.300 medlemsbedrifter/-organisasjoner (med til sammen over 45.000 ansatte) •Høy aktivitet i de 18 fagrådene og styret som består av ca. 180 ledere fra regionens nærings- og arbeidsliv som jobber på dugnadsbasis for næringsutvikling i regionen •Eget forretningsnettverk for kvinnelige ledere (GROnett) med ca. 600 medlemmer – 20 seminarer/møter med ca. 1.000 deltagere •Arrangerte totalt ca. 130 seminarer med ca. 10.000 deltagere •Aktiv mht. næringspolitikk – god fremdrift i mange viktige saker •Ansatte næringsutvikler, ny medarbeider i administrasjonen og ny næringspolitisk leder. P.t.10 ansatte + 3-4 studentassistenter •God synlighet i media •Resultat i tråd med budsjett

3 NiTs visjon, overordnet mål og verdier Visjon: •Vi skal bidra til at midtnorsk næringsliv blir landets sterkeste Overordnet mål: •Trondheimsregionen skal være det sted i Norge hvor det er enklest å starte og drive næringsvirksomhet Verdier: •Ryddig, offensiv, samlende Løfter: •Samle næringslivet i et lønnsomt felleskap •Være pådriver i næringspolitikk •Være en attraktiv møteplass

4 Råd og nettverksgrupper i NiT Handel Robert Klein Kleins AS Helse Inger Marie Bakken TFoU AS Finans Bent R. Eidem Danske Bank IKT Snorre Meland Acando AS Energi Bernhard Kvaal TrønderEnergi AS Havbruk og fiskeri Rolf Draveng Tommen Gram AS Bygg og anlegg Morten Christensen Orion AS Reiseliv Cathrine Stadsvik Comfort Hotel Park Eiendom Ivar Koteng Koteng Holding Kreative og kulturbaserte næringer Eileen Brandsegg Midtbyen Management AS Olje og gass Jan Erik Lystad Siemens Oil and Gas NiT Melhus Dag Runar Båtvik Norgeshus NiT Malvik Olav Løvseth Sveberg Handels- og Næringspark AS NiT Skaun Even Lefstad Da-Tel AS Internasjonalt Råd Odd Hjelmeland DTK Labs Fagråd Ledelse og Kompetanse Ketil Olsen, Volo AS Samferdsel og infrastruktur Svenn Erik Nøklebye Reinertsen AS (under reorg.) ----------------------- Fagråd GROnett (eget medlems- nettverk) Berit Rian, NiT Nettverk Økonomi (lukket nettverk) Anne Dordi Alseth Experis Bransje-fagråd Tverrfaglige råd og nettverksgrupper Geografiske råd

5 Strategiske fokusområder videre fremover  Kommersialisering av teknologi  Bli bedre på kommersialisering (kompetanseheving, erfaringsutveksling)  Nok kapital i alle faser  Økt grad av innovasjon og entreprenørskap i nye og eksisterende bedrifter  Tettere kobling mellom FoU/utdanning og næringsliv  Innretning på virkemiddelapparatet  Tilgang på relevant kompetanse  Relevans i utdanningen  Få flere studenter til å bli i regionen etter endte studier  Bedre ivaretagelse av utenlandske kompetansearbeidsinnvandrere  Styrke Trondheim som teknologihovedstad  «Bli teknologiens svar på Davos»

6 Prioriterte næringspolitiske saker 2014  Økonomisk vital og miljømessig god sentrumsutvikling  Nok tilgjengelig næringsareal  Mer næringsfremmende politikere Regionale/lokale saker:

7 Prioriterte næringspolitiske saker 2014 •Regional forvaltning av deler av statens finansielle formue i unoterte aksjer  Gode rammevilkår for FoU/utdanningsinstitusjonene  Samlet, bynær campus for NTNU  Realisering av Ocean Space Center  Nytt helse-/sosialfagsbygg for HiST på Øya  Flere studentboliger  Gode samferdselsløsninger for regionen; herunder rask avklaring ifht nytt logistikknutepunkt Nasjonale saker:

8 Andre viktige næringspolitiske saker p.t. (eksempler) •Aktiv deltagelse i Vegforum Trøndelag, Luftfartsforum TRD og Jernbaneforum Midt-Norge – utbygging av vei, bane og luftfart •Kraftsituasjonen i regionen (nye overføringslinjer, utbygging av ny produksjonskapasitet, bedre rammevilkår for utbygging av vindkraft) •Reduksjon av skatter og avgifter for næringslivet •Revidering av parkeringspolitikk •Revidering av arealplaner og sentrumsplaner •Mer effektiv behandling av bygge-/reguleringssaker •Aktiv deltagelse i gjennomføringen av Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

9 Vi skal bidra til at midtnorsk næringsliv blir landets sterkeste


Laste ned ppt "STATUS OG VIKTIGE SAKER FREMOVER Generalforsamling i NiT, 18. mars 2014 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google