Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

… en selvstendig arena for læring Fylkeskommunenes rolle i ny lov om voksenopplæring Nasjonal fylkeskonferanse Fredrikstad, 21. januar 2010 Sturla Bjerkaker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "… en selvstendig arena for læring Fylkeskommunenes rolle i ny lov om voksenopplæring Nasjonal fylkeskonferanse Fredrikstad, 21. januar 2010 Sturla Bjerkaker."— Utskrift av presentasjonen:

1 … en selvstendig arena for læring Fylkeskommunenes rolle i ny lov om voksenopplæring Nasjonal fylkeskonferanse Fredrikstad, 21. januar 2010 Sturla Bjerkaker sb@vofo.no

2 I bakspeilet fortsatt… NOU Norges offentlige utredninger 2007: 11 Studieforbund – læring for livet

3 De overordnede målene for studieforbundenes virksomhet Utviklet av Tronutvalget, fulgt opp i lovteksten ordrett slik: 1.å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlaget for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere 2.å gjøre det mulig for mennesker å påvirke sin egen livssituasjon 3.å bekjempe utstøting og bidra til inkludering 4.å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring 5.å styrke kulturelt mangfold og øke deltakelsen i kulturlivet 6.å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne

4 … en selvstendig arena for læring Ny lov om voksenopplærings formål: § 1 Formålet med denne loven er å fremme livslang læring ved å legge til rette for organiserte læringsaktiviteter ved siden av det formelle utdanningssystemet. Loven skal bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle, og slik fremme den enkeltes utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeidslivet.

5 … en selvstendig arena for læring § 6 … Kommuner og fylkeskommuner kan gi tilskudd til studieforbund ut fra kommunale og fylkeskommunale planer Hvorfor det? Hvordan da? Hvordan har det vært før? Hva skjer i dag? Framtidsmodeller…

6

7 … en selvstendig arena for læring Mønsterretningslinjer for fylkeskommunale (og kommunale) tilskudd? Til studieforbundene som aktører og arrangører? Til aktiviteten som opplæringstiltak? Til målgrupper uavhengig av aktør? Grenseoppganger mot kultur og folkehelse m.v.?

8 … en selvstendig arena for læring VOFOs rolle kan være Informasjon og veiledning Forslag til mønsterretningslinjer Generell kvalitetssikring Overbryggende arbeid… Skolering


Laste ned ppt "… en selvstendig arena for læring Fylkeskommunenes rolle i ny lov om voksenopplæring Nasjonal fylkeskonferanse Fredrikstad, 21. januar 2010 Sturla Bjerkaker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google