Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Harald Høie Kultur og natur. Sosialisering Mennesket Arv og kultur.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Harald Høie Kultur og natur. Sosialisering Mennesket Arv og kultur."— Utskrift av presentasjonen:

1 Harald Høie Kultur og natur. Sosialisering Mennesket Arv og kultur

2 Harald Høie Kultur og natur. Sosialisering Effekter av sosial deprivasjon Sosial deprivasjon: mistet sos.fellesskap og normal oppvekstforhold ”Ville”barn Isolerte og sterkt depriverte barn Utsatt for tvilsom resosialisering

3 Harald Høie Kultur og natur. Sosialisering Sensitive perioder og optimale læringstidspunkter Kritiske faser hos dyr Harlow-ektepare apeforsøk Fullstendig isolerte apebabyer Overbeskyttende mor aleine med barn Sammen med jevnaldrende uten voksenkontakt Kritiske faser hos mennesker Eksperiment på fødeavdelingen Pessimisme og ny optimisme

4 Harald Høie Kultur og natur. Sosialisering Omsorg, stimulering og sosialisering Barn trenger: Omsorg med strukturelle, kulturelle og sosio-dynamiske kvaliteter Voksne som er: Tilgjengelige Sensitive overfor barns behov og signaler Stabile i sin omsorg

5 Harald Høie Kultur og natur. Sosialisering Arv eller miljø Begge deler gjelder, men det er bare miljøet vi kan korrigere Personlighet og samspill Rolletaking og empati Evne til å leve inn i andres følelse Skille egen følelse fra andre Å ta ansvar og handle uegennyttig til andres beste

6 Harald Høie Kultur og natur. Sosialisering Dette gir grunnlag for utvikling av Kognitive egenskaper Sosiale egenskaper Prososial atferdskonstruksjon Mead og speilingsteorien Vygotsky Begrepsutvikling Ytre tale Indre tale


Laste ned ppt "Harald Høie Kultur og natur. Sosialisering Mennesket Arv og kultur."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google