Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tanker til den regionale samlingen for opplæringsprogrammet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tanker til den regionale samlingen for opplæringsprogrammet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tanker til den regionale samlingen for opplæringsprogrammet

2 Noen tall om kommunen Innbyggere: 42.000 (stigende) Fødsler per år: ca. 500, 400 av de gravide går til jordmor; flere unge gravide Ca 10.000 innbyggere under 20 år 8 oppvekstområder

3 Organiseringen av kommunen Forsterket Barn og Familieteam (Modellkommuneforsøk) Arendalsmodellen: Tjenestene er organisert i 8 Oppvekst-områder rundt 8 1-10 skoler

4 Organiseringen av modellkommunearbeidet Styringsgruppe Referansegruppe Arbeidsgruppe: Forsterket Barne- og Familieteamet

5 Status som modellkommune Det har vi fått til: o Arbeidet er kjent i det øvrige hjelpeapparatet o Bedre samarbeid mellom jordmor, helsesøster, barnevern og psykisk helsevern både barn og voksne (inkludert spesialisthelsetjeneste) o Informasjon til og samarbeid med barnehagene o Veiledning av involverte tjenester o EPDS: godt implementert Vi jobber med: o Modellering av eksisterende tilbud og rutiner o Milepælsplan o Opplæringspakke

6 Status kartlegging EPDS godt implementert TWEAK opplæring er gitt til kommuneansatte, fastlegene skal få egen opplæring i høst, implementering etter dette AAS Opplæring i mai 2012

7 Status kartlegging o Veiledning på plass for EPDS og TWEAK samlet gjennom BUFETAT o Samarbeid med legene: ikke på plass o Tverrfaglige samarbeidsrutiner: Uløst problem med gradering av vansker. For ”tunge saker” har rutinene vært på plass :

8

9

10

11 Status kartlegging I lettere saker: Helsesøstre og jordmødre tilbyr støttesamtaler (EPDS) Barne- og Familieteamet støtter helsesøstre og jordmødre ved behov Drøftning i Forsterket Barne- og Familieteam

12 Tilbud når vi avdekker problemer Psykiatrisk sykepleier, helsesøster, jordmor, barnevern, ppt, barne- og Familieteam og kombinasjoner av disse God samhandling med spesialisthelsetjenesten Vi får til et helhetlig og systematisk tilbud der og da, men har utfordringer med å sikre langsiktighet

13 Utfordringer videre Finne flere gode tiltak Langsiktighet Implementering og strukturendringer parallelt med andre prosesser, som implementering av samhandlingsreformen og omstrukturering av oppvekstsektoren i kommunen


Laste ned ppt "Tanker til den regionale samlingen for opplæringsprogrammet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google