Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tvangssalg og fravikelser – historisk utvikling og fremtidige trender

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tvangssalg og fravikelser – historisk utvikling og fremtidige trender"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tvangssalg og fravikelser – historisk utvikling og fremtidige trender
Larvik, 6. mai 2009 Marthe Notøy

2 ”Kraftig økning i tvangssalg”
(E april 2009) ”Voldsom økning i tvangssalg” (Nettavisen 16. april 2009) ”Rekordmange tvangssalg” (NRK Sørlandet 13. januar 2009)

3 Tvangssalg av fast eiendom og borettsandeler
Hva er tvangssalg? Realisasjon av panterett Når er tvangssalg aktuelt? Manglende betaling av fellesutgifter/ husleie/ kommunale avgifter/ lån/ øvrig gjeld (utleggspant) Hvordan unngå tvangssalg? Betale det utestående (inkl. omk.)

4 Fravikelser (utkastelser)
Hva er fravikelse? Leieforholdet avsluttes ved at leieren blir kastet ut av boligen Når er fravikelse aktuelt? Manglende betaling av husleie, utløpt/ oppsagt leiekontrakt, kjennelse fra retten Hvordan unngå fravikelse? Betaling av det utestående/ frivillig flytting/ bidra til tvangssalg

5 Historisk utvikling tvangssalg

6 Tvangssalg fast eiendom storbyene

7 Tvangssalg borettsandeler storbyene

8 Bakgrunn for utviklingen
Stigende boligpriser = stabilt få tvangssalg Nedgang i boligpriser = økning i tvangssalg Lavinnskuddsboliger Unge Investorer

9 Historisk utvikling fravikelser

10 Årsaker til saksutvikling 2005 - 2007
Nasjonal strategi mot bostedsløshet Delmål: redusere antall begjæringer om fravikelse med 50% og antall utkastelser med 30% Resultat: Begjæringer redusert med 27% og gjennomførte med 29% Ny borettslov i kraft 15. august 2005

11 Hva med fremtiden? Oslo 1. Kvartal 2009:
16% økning i tvangssalgsbegjæringer fast eiendom og borettsandeler 87% økning gjennomførte tvangssalg Klar økning fravikelsesbegjæringer Økende arbeidsledighet? Vanskeligere kredittmarked? Stigende rente? Synkende boligpriser?


Laste ned ppt "Tvangssalg og fravikelser – historisk utvikling og fremtidige trender"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google