Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Styres norsk utdanningspolitikk og lærerutdanning av internasjonale aktører? Møte med lærerutdannere i Nord-Norge 13.12.10 Per Ramberg, leder for NTNUs.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Styres norsk utdanningspolitikk og lærerutdanning av internasjonale aktører? Møte med lærerutdannere i Nord-Norge 13.12.10 Per Ramberg, leder for NTNUs."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Styres norsk utdanningspolitikk og lærerutdanning av internasjonale aktører? Møte med lærerutdannere i Nord-Norge 13.12.10 Per Ramberg, leder for NTNUs lærerutdanningsprogram

2 2 To ”store” internasjonale aktører – EU ”Policyutvikling – anbefalinger” Lisboaprosessen – en profesjonsutdanning prioritert ”Ekspertgruppe” Anbefalinger Målsettinger Indikatorer Målinger ”Best practice”

3 3 To ”store” internasjonale aktører - OECD ” Statistikk og noen utredninger” TIMSS : Prestasjoner i realfag for elever i 4. og 8. klasse PISA : Prestasjoner i realfag og lesing for 15-åringer PIRLS: Leseferdigheter blant 9-åringer CIVIC: Demokratiforståelse blant 14-åringer TALIS: Hvordan lærerne oppfatter: a. Faglig og profesjonell utvikling b. Vurdering av lærernes arbeid c. Relasjon elev – lærer d. skoleledelse 2005: ”Teachers Matter”

4 4 Trender og utfordringer i europeisk og norsk lærerutdanning Rekruttering -Kvanitet -Kvalitet -“stake – holders” GNIST Utvidelse -Antall år -Mer praksis -Mer fagdidaktikk -Allmennlærerutdanningen 2-årig, 3- årig, 4-årig -5-årig som hovedmodell fra? Spesialisering -Fag -Nivå -Allmennlærerutdanning 2003: 2+2 modell -Grunnskolelærerutdanning 2010: 1 – 7: 4 (3) fag 5-10: 3 (2) fag

5 5 Trender og utfordringer i norsk lærerutdanning Harmonisering - Ulike lærerutdanninger ulike system blir mer lik -Høgskolene spesialiserer sine integrerte lærerutdanninger -Universitetene utvikler integrerte lærerutdanninger -Tromsø Lærerutdanning i ulike faser satt i system - Grunnutdanning – oppfølging av nyutdannete – etterutdanning - videreutdanning -2002: Ny-tiltaket -2009: Strategi for videreutdanning

6 6 Trender og utfordringer i norsk lærerutdanning Økt vekt på skoleledelse2009: “Rektorskolen” Learning Outcome - EQF -2003: Rammeplaner for lærerutdanning med sluttkompetansemål -2012: Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning Praksisbasert Partnerskapsmodeller Relevant teori knyttet til praksiserfaringer -Partnerskapsmodeller -PIL-prosjektet - “PRAKUT” Forskningsbasert -Fra seminartradisjon til akademia -Vekt på FOU-kompetanse - Stm nr 16 fra 2002 - 2003: 5-årig lektorutdanning ved universitetene - 2010: NAFOL -Master som hovedmodell for norsk lærerutdanning fra 2015?

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13 OECDs analyse mht suksessfaktorer for å lykkes med utdanning Utsett segregeringen av elever lengst mulig Lærerstand med profesjonell autonomi i yrkesutøvelsen Systematisk kompetanseutvikling av lærerne i et yrkeslangt perspektiv

14 14 McKinseys funn mht viktige faktorer for å lykkes med utdanning (2007) Dyktige unge mennesker må rekrutteres til læreryrket Lærerne må stimuleres i løpet av yrkeskarrieren Det må settes inn tiltak tidlig, raskt og effektivt overfor elever som sakker akterut

15 15 Lærerkompetanse som fører til læring for elever (Dansk Clearinghouse Forskningsstiftelse - 2008) Faglig kompetanse Didaktisk kompetanse Relasjonskompetanse Lederkompetanse

16 16 Andel lærere med faglig fordypning i grunnskolen (St.m nr 31: Kvalitet i Skolen)

17 17 Lærernes kompetanse i studieforberedende, vgo

18 18 Hva kjennetegner en profesjon – noen fellestrekk Utdanningen har et teoretisk kunnskapsgrunnlag Utdanningen har et “språk” om lærerarbeid Utvikling av profesjonen basert på forskning Utdanningen er rettet mot yrkesutøvelsen Deler av opplæringen skjer i yrkesfeltet Autonomi i yrkesutøvelsen Legitimitet utad - tillit og respekt fra omverdenen Felles yrkesetikk Profesjonen har kontroll med utdanningen Forsvarer for “klienten”

19 19 Hva kjennetegner lærerprofesjonen? “Bøker til salgs” Tisher / Wideen (1990): Praktiske erfaringer den viktigste komponenten i en lærers utdanning Kvalbein (1995): “Praksis- og erfaringstyranni” Kvalbein (1998): Seminartradisjonen med vekt på dannelse, utdannelse, muntlig kultur, ikke forskningsbasert NOKUT (2006): Lærerstudenter og FOU-arbeid Karen Jensen (2008): Lærere sml med sykepleiere, ingeniører og revisorer Terum / Heggen (2009): Sammenhengen mellom teori og praksis for førskolelærere, sosialarbeidere, sykepleiere og allmennlærere

20 20 Lærerkompetanse 4) FOU i praksisfeltet 3) Forskningsbaserte teorier 1) Fag Metoder Relasjoner Ledelse Praksis Kontroll Teori Autonomi 2)2) Didaktikk Fagdidaktikk Egne praksisteorier


Laste ned ppt "1 Styres norsk utdanningspolitikk og lærerutdanning av internasjonale aktører? Møte med lærerutdannere i Nord-Norge 13.12.10 Per Ramberg, leder for NTNUs."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google