Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Miljø og Design 1. forelesning Elin Økstad Telefon 69351129

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Miljø og Design 1. forelesning Elin Økstad Telefon 69351129"— Utskrift av presentasjonen:

1 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Miljø og Design 1. forelesning Elin Økstad Telefon 69351129 elin.okstad@sto.no http://www.sto.no

2 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Pensum UNEP (1997): ”ECODESIGN: a promising approach to sustainable production and consumption”, ISBN 92-807-1631-X. Utvalg av artikler og kompendier som jeg deler ut eller henviser til i timene (skal få lagt det ut elektronisk). Besvarelser på øvingene, samt materiale fra bedriftsbesøkene. Internett-sider for å kunne løse oppgaver. Hjelpestoff

3 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Hvordan skal vi jobbe? ”Forelesninger” - gjerne med diskusjoner Øvinger - som presenteres og diskuteres av gruppene påfølgende time. Besvarelsene inngår i pensum. Bedriftsbesøk - foreløpig er det avtalt besøk hos Frevar (19.september) og hos Peterson Emballasje (7. November)

4 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Produktene ”våre ” Pizza og pizza-eske Cola og colaflaske (eller boks) PC mobiltelefon Hva skjer med disse produktene i løpet av deres livsløp? Hvordan bruker vi disse produktene? Hva er miljøeffektene av denne bruken - både de direkte og indirekte?

5 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Økologi

6 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Industriell Økologi Ifølge ”Journal of Industrial Ecology” er industriell økologi et fagområde som systematisk studerer lokal, regional og global bruk og flyt av materialer og energi i produkter, prosesser, industrielle sektorer, og økonomier. Industriell Økologi fokuserer på den rolle industrien har når det gjelder å redusere miljø- belastninger gjennom produktens levetid; fra utvinning av råmaterialer, til produksjon og bruk av varer og tekniske systemer, frem til innsamling, gjenbruk, resirkulering, forbrenning og avfallsdeponi.

7 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Fagområdet omfatter: kilde: Sigurd Støren, NTNU Material- og energistrøm analyse dematerialisering og dekarbonisering teknologiske endringer og endringenes konsekvenser for miljøet livsløpsplanlegging, - design og -evaluering miljøvennlig produkt- og prosessutvikling utvidet produsentansvar øko-industriparker (industriell symbiose) produktorientert miljøpolitikk øko-effektivitet

8 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Et eksempel på industriell økologi Miljøsamarbeid ØRA Industripark Koblinger mellom bedrifter: damp kondensat rent hettvann rent kaldtvann spillvann elektrisk energi avfallssyre jernsulfat avfall polyester avfall treflis til energiproduksjon filteravfall blekejord industriavfall slam

9 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Hva er økodesign? Økodesign omfatter en systematisk utvikling av produkter og tekniske systemer, der miljøhensyn sees i sammenheng med produktets økonomiske, funksjonelle og estetiske kvaliteter. Sigurd Støren, NTNU Ecodesign, the integration of environmental aspects into the familiar product development process Ecodesign manual fra UNEP

10 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Hvorfor er”miljø” viktig?

11 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Global klimaendring Endret nedbørsmønster - mer flom noen steder og tørke andre steder. Endringene kan komme så raskt at økosystemer ikke rekker å tilpasse seg. Jordbrukssamfunn er særlig utsatt, mens industri og infrastruktur i rike land lettere kan tilpasses et varmere klima. De fleste utviklingsland er spesielt utsatte - stor del av deres økonomi er knyttet til landbruk. Mange av disse landene ligger i strøk som vil få store negative effekter av klimaendringer (hete, tørke og ekstremvær).

12 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Avfall Fra 1974 til 1999 øket årlig mengde husholdningsavfall per person med 80 prosent (fra 174 kg til 314 kg). Avfall og avfallshandtering er kilde til flere miljøproblemer, bla til utslipp av klimagasser, tungmetall og andre miljøgifter.

13 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Økologisk mangfold Om lag 3000 arter er nå havnet på den norske rødlista over truede, sårbare og hensynskrevende arterden norske rødlista over truede, sårbare og hensynskrevende arter En hovedårsak til truede arter er måten vi bruker arealene på. Mindre variasjon i arealbruken gir mindre variasjon i artsmangfold.

14 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Forbrenningsanlegget har en kapasitet på 70000 tonn per år (fra 300 000 mennesker). Leverer 159 GWh. Deponi Sorteringsanlegg Vannverk (forsyner ca. 65 000 personer +industri. Det produseres ca 41 000 kubikkmeter pr. døgn) Bedriftsbesøk hos Frevar og Ødegård Gjenvinning 19.september

15 Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Praktisk beskjed Møte ved porten til Frevar klokken 1230 den 1.september Hvis det er noen som ikke kan komme, gi beskjed til meg! Hvordan komme seg til Frevar? –Habornveien 61, Gml. Fredrikstad


Laste ned ppt "Institutt for forebyggende miljøvern  STØ Miljø og Design 1. forelesning Elin Økstad Telefon 69351129"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google