Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Verdiskaping i lys av fremtidens materialkretsløp ”Øko-effektive resirkulerings-systemer og produsentansvar” –Evaluation of eco-effectiveness in recycling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Verdiskaping i lys av fremtidens materialkretsløp ”Øko-effektive resirkulerings-systemer og produsentansvar” –Evaluation of eco-effectiveness in recycling."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Verdiskaping i lys av fremtidens materialkretsløp ”Øko-effektive resirkulerings-systemer og produsentansvar” –Evaluation of eco-effectiveness in recycling systems (Helge Brattebø, NTNU) –Principles of good practice in local and national recycling systems (Sigurd Støren, NTNU) –Industrierfaring (Bernt Saugen, Tomra) Effektiv produksjon

2 2 Kretsløpsamfunnet ? ”Prinsipper for god praksis i lokale og nasjonale resirkulasjonssystemer” Professor Sigurd Støren, IPM, NTNU –Fra ”end of pipe”- løsninger til design av livsløpsystem –Det globale perspektiv –Fra ”krybbe til krybbe” –Økodesign –Polypropylen, aluminium, glassfiberarmert polyester –På vei mot kretsløpsamfunnet? P2005 seminar 9.-10. februar 2006 Industriel økologi Økodesign Kretsløpsamfunnet S. Støren.

3 3 Utvikling mot kretsløpsamfunnet 1.”End of Pipe” – løsninger “End-of-pipe systems may involve treating water, air, noise and solid wastes. A whole range of technologies are involved from the multitude of biological and chemical systems used for treating water, to filtration systems, cyclones and other barrier systems used for air, acoustic enclosures and baffles and various composting or disposal methods. For any stream, there will probably be a series of equally acceptable treatment options, with different quality, economics and environmental performance” 2.Ren produksjon “Cleaner Production results from one or a combination of conserving raw materials, water and energy; eliminating toxic and dangerous raw materials; and reducing the quantity and toxicity of all emissions and wastes at source during the production process.” 3.Industriell økologi og økodesign Kombinerer prosesstenkning med livsløpet til produkter og materialer fra krybbe til krybbe, der en gjennom en holistisk systemtilnærming sikter mot null utslipp og null avfall (”Zero Emission og Zero Waste”) P2005 seminar 9.-10. februar 2006 Industriel økologi Økodesign Kretsløpsamfunnet S. Støren.

4 4 Det globale perspektiv De rike land – de materielt overutviklede enkeltmenneskets forbruksmønster, politikernes evne til å endre infrastruktur og etablere virkemidler, og nye teknologiske løsninger vil til sammen kunne bidra De fattige land – de underutviklede utvikling av produkter og virksomheter måtte baseres på lokale initiativ med støtte fra de store internasjonale bedrifter som utnytter natur-ressurser i disse land, hjelpeorganisasjoner som finansieres av de rike land og finansinstitusjoner som bidrar med ”mikroinvesteringer” til kvinner. Vekstlandene Utviklingslandene Fordi personlig forbruk i disse land har vært moderat og infrastrukturen er under utvikling, og gjenbruk av produkter og materialer er en del av kulturen, vil en utvikling i retning av bærekraftige samfunn på mange måter være lettere enn i de rike ”materielt overutviklede” nasjoner.

5 5 Fra krybbe til krybbe Kjemisk farlig avfall Søppelplass Forbrenning uten energigjenvinning Forbrenning med energigjenvinning Avfall kastet utenfor søppelplass Gjenbruk av produkt eller produktsystem? Gjenbruk av komponenter eller delsystem? Material- gjenvinning av komponenter ? Avfall – tap av materialressurser? Biodegraderbare materialer Kompostering Biobrensel Dyrefor Gjenbruk av delsystemer eller komponenter Gjenbruk av hele produktet Omproduksjon Gjenopp-pussing av komponenter eller delsystemer Gjenbruk for annen anvendelse Gjenbruk for samme anvendelse Råstoff-gjenvinning Material- eller råstoff- gjenvinning Materialgjenvinning “down-cycling” Primært materialgjenvinning Materialgjenvinning “up-cycling” Rest fraksjoner nei ja gjenbruk

6 6 Økodesign bindeleddet mellom IØ og P&PU Bedriftens forretningskonsept misjon og visjon Bedriftens mål og strategier for kvalitet, økonomi og økologi Daglig Drift Økonomi- indikatorer ”Kjenn Ditt Produkt” QFD/qfd Miljøindikatorer Material-, prosess-, produkt- og markeds- utvikling markeds respons markeds strategi produkt respons produkt strategi produksjon respons produksjon strategi Visjon om et bærekraftig samfunn Material-, energi- og produkt-flyt analyse Miljø- vurdering av referanse- produktet LCA/LCC BCS-trappen Visjon Backcasting @-løsning Økodesign strategihjul Livsløpdesign ”vugge til vugge” Ide- generering. Innovasjons- konsepter Dynamisk modellering Risiko- analyse Strategiske økodesignkonsepter for radikale løsninger

7 7 Økodesign Bindeleddet mellom Industriell økologi og Material-, Produkt-, Prosessutvikling Med økodesign forståes en integrert material-, prosess- og produktutviklingsprosess der hele livsløpet til produktet; fra ”krybbe til krybbe” behandles, og der forbedret konkurranseevne oppnåes ved  Øket kundetilfredsstillelse, forbedret funksjonalitet og kvalitet  Kostnads- og miljøeffektivitet langs hele verdikjeden  Proaktiv holdning til miljøkrav og direktiver der en i tillegg har en langsiktig orientering av sin virksomhet mot en bærekraftig samfunnsutvikling. En slik tilnærming til produktutvikling gir mulighet for et øket beslutningsgrunnlag og åpner løsningsrommet for nye radikale løsninger med en utvidet horisont i tid og rom. Og det er filosofi, prinsipper, metoder og tilnærminger som er utviklet innen industriell økologi som her er innarbeidet i den tradisjonelle produktutviklingsprosess.

8 8 Gjenvinning av polypropylen fra husholdningsavfall

9 9 Aluminium i India; om bærekraftig materialbruk i et utviklingsland (rask økonomisk vekst) underutviklet land (fattigdom) 0 19001950200020502100 0.5 1.0 1.5 2.0 0 1.0 2.0 3.0 4.0 A C B Folketall mrd D Aluminium avhending kg/person Aluminium forbruk Aluminium gjenbruk Indias folketall i milliarder

10 10 Fritidsbåter med påhengsmotor og skrog av glassfiberarmert polyester – en miljøutfordring En gylden sjanse for norsk industriutvikling!

11 11 På vei mot kretsløpsamfunnet ? Økofilosofi Prinsipper Forskning Teori Økodesign Industrialisering Kretsløp- samfunnet Industriell økologi Undervisning “Null utslipp Null avfall” Politiske virkemidler Teknologiske løsninger Endret for- bruksmønster Nye industrikonsepter


Laste ned ppt "1 Verdiskaping i lys av fremtidens materialkretsløp ”Øko-effektive resirkulerings-systemer og produsentansvar” –Evaluation of eco-effectiveness in recycling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google