Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verdiskaping i lys av fremtidens materialkretsløp

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verdiskaping i lys av fremtidens materialkretsløp"— Utskrift av presentasjonen:

1 Verdiskaping i lys av fremtidens materialkretsløp
Effektiv produksjon Verdiskaping i lys av fremtidens materialkretsløp ”Øko-effektive resirkulerings-systemer og produsentansvar” Evaluation of eco-effectiveness in recycling systems (Helge Brattebø, NTNU) Principles of good practice in local and national recycling systems (Sigurd Støren, NTNU) Industrierfaring (Bernt Saugen, Tomra)

2 Kretsløpsamfunnet ? ”Prinsipper for god praksis i lokale og nasjonale resirkulasjonssystemer” Professor Sigurd Støren, IPM, NTNU Fra ”end of pipe”- løsninger til design av livsløpsystem Det globale perspektiv Fra ”krybbe til krybbe” Økodesign Polypropylen, aluminium, glassfiberarmert polyester På vei mot kretsløpsamfunnet? P2005 seminar februar Industriel økologi Økodesign Kretsløpsamfunnet S. Støren.

3 Utvikling mot kretsløpsamfunnet
”End of Pipe” – løsninger “End-of-pipe systems may involve treating water, air, noise and solid wastes. A whole range of technologies are involved from the multitude of biological and chemical systems used for treating water, to filtration systems, cyclones and other barrier systems used for air, acoustic enclosures and baffles and various composting or disposal methods. For any stream, there will probably be a series of equally acceptable treatment options, with different quality, economics and environmental performance” Ren produksjon “Cleaner Production results from one or a combination of conserving raw materials, water and energy; eliminating toxic and dangerous raw materials; and reducing the quantity and toxicity of all emissions and wastes at source during the production process.” Industriell økologi og økodesign Kombinerer prosesstenkning med livsløpet til produkter og materialer fra krybbe til krybbe, der en gjennom en holistisk systemtilnærming sikter mot null utslipp og null avfall (”Zero Emission og Zero Waste”) P2005 seminar februar Industriel økologi Økodesign Kretsløpsamfunnet S. Støren.

4 Det globale perspektiv
De rike land – de materielt overutviklede enkeltmenneskets forbruksmønster, politikernes evne til å endre infrastruktur og etablere virkemidler, og nye teknologiske løsninger vil til sammen kunne bidra Vekstlandene Utviklingslandene Fordi personlig forbruk i disse land har vært moderat og infrastrukturen er under utvikling, og gjenbruk av produkter og materialer er en del av kulturen, vil en utvikling i retning av bærekraftige samfunn på mange måter være lettere enn i de rike ”materielt overutviklede” nasjoner. De fattige land – de underutviklede utvikling av produkter og virksomheter måtte baseres på lokale initiativ med støtte fra de store internasjonale bedrifter som utnytter natur-ressurser i disse land, hjelpeorganisasjoner som finansieres av de rike land og finansinstitusjoner som bidrar med ”mikroinvesteringer” til kvinner.

5 Fra krybbe til krybbe gjenbruk nei nei
Gjenbruk av produkt eller produktsystem? Gjenbruk av komponenter eller delsystem? Material-gjenvinning av komponenter ? nei Avfall – tap av materialressurser? ja ja ja Rest fraksjoner Rest fraksjoner Rest fraksjoner Biodegraderbare materialer Gjenbruk av delsystemer eller komponenter Kompostering Kjemisk farlig avfall Biobrensel Avfall kastet utenfor søppelplass Omproduksjon Dyrefor Gjenbruk av hele produktet Gjenopp-pussing av komponenter eller delsystemer Material- eller råstoff-gjenvinning Søppelplass Råstoff-gjenvinning Forbrenning uten energigjenvinning Gjenbruk for annen anvendelse Materialgjenvinning “down-cycling” Primært materialgjenvinning Gjenbruk for samme anvendelse Forbrenning med energigjenvinning Materialgjenvinning “up-cycling” gjenbruk

6 Økodesign bindeleddet mellom IØ og P&PU
Bedriftens forretningskonsept misjon og visjon Bedriftens mål og strategier for kvalitet, økonomi og økologi Daglig Drift Økonomi- indikatorer ”Kjenn Ditt Produkt” QFD/qfd Miljøindikatorer Material-, prosess-, produkt- og markeds- utvikling markeds respons markeds strategi produkt respons produkt strategi produksjon respons produksjon strategi Visjon om et bærekraftig samfunn Material-, energi- og produkt-flyt analyse Miljø-vurdering av referanse-produktet LCA/LCC BCS-trappen Visjon Backcasting @-løsning Økodesign strategihjul Livsløpdesign ”vugge til vugge” Ide- generering. Innovasjons-konsepter Dynamisk modellering Risiko- analyse Strategiske økodesignkonsepter for radikale løsninger

7 Økodesign Bindeleddet mellom Industriell økologi og Material-, Produkt-, Prosessutvikling Med økodesign forståes en integrert material-, prosess- og produktutviklingsprosess der hele livsløpet til produktet; fra ”krybbe til krybbe” behandles, og der forbedret konkurranseevne oppnåes ved Øket kundetilfredsstillelse, forbedret funksjonalitet og kvalitet Kostnads- og miljøeffektivitet langs hele verdikjeden Proaktiv holdning til miljøkrav og direktiver der en i tillegg har en langsiktig orientering av sin virksomhet mot en bærekraftig samfunnsutvikling. En slik tilnærming til produktutvikling gir mulighet for et øket beslutningsgrunnlag og åpner løsningsrommet for nye radikale løsninger med en utvidet horisont i tid og rom. Og det er filosofi, prinsipper, metoder og tilnærminger som er utviklet innen industriell økologi som her er innarbeidet i den tradisjonelle produktutviklingsprosess.

8 Gjenvinning av polypropylen fra husholdningsavfall

9 Indias folketall i milliarder
Aluminium i India; om bærekraftig materialbruk i et utviklingsland (rask økonomisk vekst) underutviklet land (fattigdom) Indias folketall i milliarder Folketall mrd kg/person 2.0 4.0 1.5 3.0 Aluminium forbruk 1.0 2.0 Aluminium avhending C 0.5 1.0 Aluminium gjenbruk D B A 1900 1950 2000 2050 2100

10 Fritidsbåter med påhengsmotor og skrog av glassfiberarmert polyester – en miljøutfordring
En gylden sjanse for norsk industriutvikling!

11 På vei mot kretsløpsamfunnet ?
Nye industrikonsepter “Null utslipp Null avfall” Endret for-bruksmønster Industrialisering Kretsløp-samfunnet Undervisning Politiske virkemidler Økodesign Teknologiske løsninger Industriell økologi Økofilosofi Teori Forskning Prinsipper


Laste ned ppt "Verdiskaping i lys av fremtidens materialkretsløp"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google