Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ecodesign innføring i prinsipper for eco-design.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ecodesign innføring i prinsipper for eco-design."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ecodesign innføring i prinsipper for eco-design.
Foreleser: Kjersti Kjøll Øverbø Stipendiat innen emballasjedesign/design metodikk ved Institutt for Produktdesign (IPD) fra Stipendiatet er et samarbeid mellom IPD og STØ, og en aktivitet i forskningsprosjektet Marinepack. Marinepack har fokus på optimal, trygg og kvalitetsbevarende emballering og distribusjon av sjømat og andre næringsmidler. Skal arbeide med designmetodikk og organisering av produktutviklingsprosesser hvor flere bedrifter samarbeider om emballasjeutvikling. Navn tar over for Anne Rønning

2 Ecodesign - innledning
Ecodesign som metode og redskap sentrale begreper PU- og designprosesser UNEP-rapporten: A promising approach to sustainable production and consumption. presentere case et redskap innen Ecodesign er LCA (forelest uke 4)

3 Det miljøvennlige produktet
Det brukerfunksjonelle Det estetisk opplevelsesmessige Langsiktig identitetsbygging Kostnadseffektivitet i bedriftens verdikjede Kulturelle, politiske og etiske forhold

4 Livssyklus utvinne råvarer framstille montere emballere salg/kjøp bruk
avskaffelse gjenvinning

5 Eksempel på livssyklus-tankegang

6 UNEP-rapporten ”Ecodesign means that ’the environment’ helps to define the direction of design decisions” (s37) Designprosessen: Aktiviteter og beslutninger Optimalisering økonomi estetikk funksjon miljø Har designere et etisk ansvar? Designprosess består av avgjørelser (ikke noe yrke for de med beslutningsvegring.) prosesser og aktiviteter med milepæler hvor avgjørelser og valg tas.

7 Sju trinn eller faser Organisering av prosjekt Valg av produkt
Etablere Ecodesign strategi Generere og velge ideer Detaljering Kommunisere og realisere produktet Etablere oppfølgingsaktiviteter Flere av trinnen er tilpasset at dette skal være et prosjekt utført ibedrifter Jeg fokuserer derfor på metodene dere kan bruke og oversere i en viss grad prosjektstyringen Flere trinn er knyttet il prosjektstyring rask gjennomgang av de ulike stegene så fokus på metodene som er relevante for dere.

8 PU-prosessen Modell for integrert produktutvikling

9 Case: RIT2000 avfallshåndterings- og sorteringssystem for sykehus
nytt regionsykehus i Trondheim ferdig 2010 i bruk til 2030 et pasientorientert sykehus

10 Case: RIT2000 vår 3.klasse ved IPD mekatronikk og økodesign
perifere enheter (mindre bøtter) lastbærer (stor bøtte) tralle (for transport av bøtter til avfallstorg) avfallstorg lastbærere på ren heis uren heis rene lastbærere urene lastbærere vår 3.klasse ved IPD mekatronikk og økodesign gruppearbeid analysefase felles felles utvikling av systemet inndeling i områder for økodesign

11 Case: RIT2000 utvikling av nye rutiner for avfallshåndtering
fokus på menneskene pasienter og ansatte skal kildesortere antall fraksjoner varierer

12 Case: RIT2000 1 2 3 4 avfallstømming
innsamling av perifere enheter på tralle. transport til avfallstorg 1 2 3 4 Case: RIT2000 tømming over i lastbærer. rengjøring av perifere enheter avfallstømming

13 Case: RIT2000 1 2 3 4 5 avfallstorget lastbæreren er full
lastbæreren transporteres til uren heis transport til kjeller ren, tom lastbærer sendes opp ren heis ut av ren heis alt ok igjen Case: RIT2000 avfallstorget

14 Case: RIT2000 1 2 3 4 5 6 kjeller lastbærer kommer ned transport
stabling i uren del lastbærerne vil sorteres avhengig av avfall transport av lastbærer fra ren del lastbærer opp Case: RIT2000 kjeller

15 Trinn1 organisering av prosjektet
(prosjektledelse og valg: mindre relevant nå) inkluderer bedriftens miljøforskrift få ledelsens støtte og engasjement utfallet av prosjektet kan påvirke bedriftens produkter og strategi prosjektteam: fra flere avdelinger og en miljøekspert

16 Trinn2 valg av produkt fastsette kriterier for valg av produkt første prosjekt bør være et enkelt produkt Øko-portfoliomatriser: viser sammenheng mellom markedspotensial og miljøbelastning definere et designbrief

17 Trinn3 etablere Ecodesign strategi
Hva kan, vil og må bedriften gjøre? Analyse av produkt Definere produktets systemgrenser Utføre en behovsanalyse Utføre en funksjonsanalyse MET matrise FIGUR ’Material cycle’, ’Energy use’ og ’Toxic emissions’ opp mot en bedrifts livssyklus Analyse av interne og eksterne pådrivere Generere muligheter for forbedringer notere ideer som har kommet fram fullføre økodesign hjulet (LCA) workshops

18 Trinn 4 generere og velge ideer
Workshop for å generere ideer

19 Trinn 5 detaljering Gjennomføring av Ecodesign strategiene
1 velge materialer som påvirker lite 2 redusere material bruk 3 optimalisere produksjonsteknikk 4 optimalisere distribusjonssystem 5 redusere påvirkning under bruk 6 optimalisere levetiden til produktet 7 optimalisere end-og -life systemet @ utvikle nye konsepter

20 Trinn 6 kommunisere/realisere produktet
Promotere designet in-house Utvikle markedsføringsplan grønn markedsføring eller ikke? Klargjør for produksjon

21 Trinn 7 etablere oppfølgingsaktiviteter
Evaluere produktet prosjektet Utvikle et økodesignprogram

22 Hva kan dere bruker dette til?
Påvirke bedrifter dere arbeider for Ha et minimum av miljøbetraktninger i prosjekter Noen vil kanskje få fokus på miljø i løpet av utdannelsen et par linker:

23 @ 1 2 3 4 5 6 7 Økodesign hjulet mulige økostrategier
1 Velge miljøvennlige materialer 2 Redusere materialforbruket 3 Optimalisere produksjonsmetoder 4 Optimalisere distribusjonssystemet 5 Redusere miljøpåvirkning under bruk 6 Forlenge bruksfasen 7 Optimalisere livsslutt-systemet @ Utvikle et helt nytt konsept


Laste ned ppt "Ecodesign innføring i prinsipper for eco-design."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google