Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ecodesign Foreleser: Kjersti Kjøll Øverbø Stipendiat innen emballasjedesign/design metodikk ved Institutt for Produktdesign (IPD) fra 01.01.2002 Stipendiatet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ecodesign Foreleser: Kjersti Kjøll Øverbø Stipendiat innen emballasjedesign/design metodikk ved Institutt for Produktdesign (IPD) fra 01.01.2002 Stipendiatet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ecodesign Foreleser: Kjersti Kjøll Øverbø Stipendiat innen emballasjedesign/design metodikk ved Institutt for Produktdesign (IPD) fra 01.01.2002 Stipendiatet er et samarbeid mellom IPD og STØ, og en aktivitet i forskningsprosjektet Marinepack. Marinepack har fokus på optimal, trygg og kvalitetsbevarende emballering og distribusjon av sjømat og andre næringsmidler. Skal arbeide med designmetodikk og organisering av produktutviklingsprosesser hvor flere bedrifter samarbeider om emballasjeutvikling. innføring i prinsipper for eco-design.

2 Ecodesign - innledning Ecodesign som metode og redskap sentrale begreper PU- og designprosesser UNEP-rapporten: A promising approach to sustainable production and consumption. presentere case et redskap innen Ecodesign er LCA (forelest uke 4)

3 Det miljøvennlige produktet Det brukerfunksjonelle Det estetisk opplevelsesmessige Langsiktig identitetsbygging Kostnadseffektivitet i bedriftens verdikjede Kulturelle, politiske og etiske forhold

4 Livssyklus utvinne råvarer salg/kjøp framstille montere emballere bruk avskaffelse gjenvinning

5 Eksempel på livssyklus-tankegang

6 UNEP-rapporten ”Ecodesign means that ’the environment’ helps to define the direction of design decisions” (s37) Designprosessen: Aktiviteter og beslutninger Optimalisering –økonomi –estetikk –funksjon –miljø Har designere et etisk ansvar?

7 Sju trinn eller faser 1 Organisering av prosjekt 2 Valg av produkt 3 Etablere Ecodesign strategi 4 Generere og velge ideer 5 Detaljering 6 Kommunisere og realisere produktet 7 Etablere oppfølgingsaktiviteter

8 PU-prosessen Modell for integrert produktutvikling

9 Case: RIT2000 avfallshåndterings- og sorteringssystem for sykehus nytt regionsykehus i Trondheim ferdig 2010 i bruk til 2030 et pasientorientert sykehus

10 Case: RIT2000 vår 3.klasse ved IPD mekatronikk og økodesign gruppearbeid analysefase felles felles utvikling av systemet inndeling i områder for økodesign perifere enheter (mindre bøtter) lastbærer (stor bøtte) tralle (for transport av bøtter til avfallstorg) avfallstorg lastbærere på avfallstorg ren heis uren heis rene lastbærere urene lastbærere

11 Case: RIT2000 utvikling av nye rutiner for avfallshåndtering fokus på menneskene pasienter og ansatte skal kildesortere antall fraksjoner varierer

12 Case: RIT2000 innsamling av perifere enheter på tralle. transport til avfallstorg 1 2 3 4 tømming over i lastbærer. rengjøring av perifere enheter avfallstømming

13 Case: RIT2000 avfallstorget 1 2 3 4 5 lastbæreren er full lastbæreren transporteres til uren heis transport til kjeller ren, tom lastbærer sendes opp ren heis ut av ren heis alt ok igjen

14 Case: RIT2000 1 2 3 456 lastbærer kommer ned transport stabling i uren del lastbærerne vil sorteres avhengig av avfall transport av lastbærer fra ren del lastbærer opp kjeller

15 Trinn1 organisering av prosjektet (prosjektledelse og valg: mindre relevant nå) inkluderer bedriftens miljøforskrift få ledelsens støtte og engasjement utfallet av prosjektet kan påvirke bedriftens produkter og strategi prosjektteam: fra flere avdelinger og en miljøekspert

16 Trinn2 valg av produkt fastsette kriterier for valg av produkt første prosjekt bør være et enkelt produkt Øko-portfoliomatriser: viser sammenheng mellom markedspotensial og miljøbelastning definere et designbrief

17 Trinn3 etablere Ecodesign strategi Hva kan, vil og må bedriften gjøre? Analyse av produkt Definere produktets systemgrenser Utføre en behovsanalyse Utføre en funksjonsanalyse MET matrise FIGUR –’Material cycle’, ’Energy use’ og ’Toxic emissions’ –opp mot en bedrifts livssyklus Analyse av interne og eksterne pådrivere Generere muligheter for forbedringer notere ideer som har kommet fram fullføre økodesign hjulet (LCA) workshops

18 Trinn 4 generere og velge ideer Workshop for å generere ideer

19 Trinn 5 detaljering Gjennomføring av Ecodesign strategiene 1 velge materialer som påvirker lite 2 redusere material bruk 3 optimalisere produksjonsteknikk 4 optimalisere distribusjonssystem 5 redusere påvirkning under bruk 6 optimalisere levetiden til produktet 7 optimalisere end-og -life systemet @ utvikle nye konsepter

20 Trinn 6 kommunisere/realisere produktet Promotere designet in-house Utvikle markedsføringsplan grønn markedsføring eller ikke? Klargjør for produksjon

21 Trinn 7 etablere oppfølgingsaktiviteter Evaluere produktet prosjektet Utvikle et økodesignprogram

22 Hva kan dere bruker dette til? Påvirke bedrifter dere arbeider for Ha et minimum av miljøbetraktninger i prosjekter Noen vil kanskje få fokus på miljø i løpet av utdannelsen et par linker: www.designinsite.dk www.o2.org www.design.dk/mindovermatter/res00.html

23 Økodesign hjulet 1 Velge miljøvennlige materialer 2 Redusere materialforbruket 3 Optimalisere produksjonsmetoder 4 Optimalisere distribusjonssystemet 5 Redusere miljøpåvirkning under bruk 6 Forlenge bruksfasen 7 Optimalisere livsslutt-systemet @ Utvikle et helt nytt konsept mulige økostrategier 1 2 3 4 5 6 7 @


Laste ned ppt "Ecodesign Foreleser: Kjersti Kjøll Øverbø Stipendiat innen emballasjedesign/design metodikk ved Institutt for Produktdesign (IPD) fra 01.01.2002 Stipendiatet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google