Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Sykehjemsetaten Zevs, København 06.mai 2013 ZEVS – København ”Fra funn til handling” 06.mai 2013 Mona Dreyer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Sykehjemsetaten Zevs, København 06.mai 2013 ZEVS – København ”Fra funn til handling” 06.mai 2013 Mona Dreyer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Sykehjemsetaten Zevs, København 06.mai 2013 ZEVS – København ”Fra funn til handling” 06.mai 2013 Mona Dreyer

2 Oslo kommune Sykehjemsetaten Zevs, København 06.mai 2013 Kvalitetsmålinger Byrådssak 272/03 stadfester at følgende kvalitetsmålinger skal gjennomføres i Sykehjemsetaten: Objektive kvalitetsindikatorer Beboerundersøkelser Pårørendeundersøkelser Kvalitetsrevisjoner (annethvert år) Fra 2010 kom medarbeiderundersøkelsen med

3 Oslo kommune Sykehjemsetaten Zevs, København 06.mai 2013 Pårørendeundersøkelsen Helseetaten ”eier” undersøkelsen  Ansvar for gjennomføring  Informasjonsbrev  Utarbeider, distribuerer og publiserer rapport  Pårørende kan svare enten på papir eller på nett  Mulighet for å legge inn kommentarer

4 Oslo kommune Sykehjemsetaten Zevs, København 06.mai 2013 Sykehjemmets ansvar Bistå med adresselister Motivere for deltakelse Bør resultat tas opp med pårørende? Brukes kommentarene aktivt?

5 Oslo kommune Sykehjemsetaten Zevs, København 06.mai 2013 Pårørendeundersøkelsen 2012 Svarprosent 50 (47 % i 2011) –Varierer mellom 32 og 82 % –70 % pårørende til pasienter i somatisk avdeling 88 % av de spurte var fornøyd –Mest fornøyd med ”trygghet, privatliv og miljø” –Minst fornøyd med ”Medvirkning og medbestemmelse” 83 % av respondentene besøker ukentlig 66% av respondentene var søsken av pasient, 13 % ektefelle, 6% barn

6 Oslo kommune Sykehjemsetaten En del funn fra undersøkelsen I hvor stor grad opplever du å bli kontaktet når endringer skjer.. –69 % var fornøyd med dette … mulighet til å snakke med lege/avd.spl når du ber om det? –66 % var fornøyd med dette..får god helsefaglig oppfølging? –79 % var fornøyd med dette Zevs, København 06.mai 2013

7 Oslo kommune Sykehjemsetaten Zevs, København 06.mai 2013 Funn fra pårørendeundersøkelsen …mulighet til å uttale deg om tilbud til din nærstående –66 % var fornøyd med dette …fornøyd med kost og ernæringstilbud til din nærstående 74 % var fornøyd med dette

8 Oslo kommune Sykehjemsetaten Zevs, København 06.mai 2013 Svarprosenten Svarprosent Varierer fra 32 til 82 Hva kan gjøres for å øke svarprosenten?

9 Oslo kommune Sykehjemsetaten Zevs, København 06.mai 2013 Gir retning for hvordan alle kvalitetsmålinger skal følges opp Skal opp i lokal ledergruppe Sikres at alle avdelinger blir informert Utarbeides handlingsplan Utnevnes kontaktperson for gjennomføring Prosedyre ”Oppfølging av kvalitetsmålinger og tilsyn

10 Oslo kommune Sykehjemsetaten Lokal handlingsplan Skal vurderes utarbeidet der resultat er under en satt grense Kan utarbeides der sykehjemmet ser det hensiktsmessig Skal behandles i Lokalt kvalitetsutvalg Zevs, København 06.mai 2013

11 Oslo kommune Sykehjemsetaten Hvordan behandles resultatene på overordnet plan? Funn presenteres og behandles i –Områdemøter –Sentralt kvalitetsutvalg Bekjentgjøres på inter- og intranett Zevs, København 06.mai 2013

12 Oslo kommune Sykehjemsetaten Zevs, København 06.mai 2013

13 Oslo kommune Sykehjemsetaten Zevs, København 06.mai 2013


Laste ned ppt "Oslo kommune Sykehjemsetaten Zevs, København 06.mai 2013 ZEVS – København ”Fra funn til handling” 06.mai 2013 Mona Dreyer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google