Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling leder/verneombud Oslo kommune Sykehjemsetaten Grunnkurs arbeidsmiljø Våren 2014 Elisabeth og Knut.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling leder/verneombud Oslo kommune Sykehjemsetaten Grunnkurs arbeidsmiljø Våren 2014 Elisabeth og Knut."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling leder/verneombud Oslo kommune Sykehjemsetaten Grunnkurs arbeidsmiljø Våren 2014 Elisabeth og Knut

2 Disposisjon Rollen som verneombud Ansvar Leder/Verneombud Til ettertanke Arenaer for samhandling

3 Rollen som verneombud Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål Ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår ARBEIDSMILJØET. …at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i denne lov…. At arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt.

4 Ansvar Verneombudet har plikt til å påse at virksomheten er innrettet og at arbeidet utføres i samsvar med lovens krav til HMS Verneombudet har ikke ansvar for at lovens krav oppfylles dette er arb. givers ansvar.

5 Verneombudets oppgaver Påse at arbeidstakerne får den nødvendig instruksjon, øvelse og opplæring slik at de kan utføre arbeidet på helse og sikkerhetmessig forsvarlig måte. Påse at man har nødvendige hjelpemidler, at de er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand.

6 Verneombudet skal gjøres kjent med og har krav på å få vite om yrkesskader, rapporter og målinger, og evt. feil som er avdekket i deres område. Plikter å gjøre seg kjent med regler, instrukser, pålegg og henstillinger. Har mulighet til å stenge arbeidsplassen om denne er helseskadelig og nødvendige tiltak ikke blir iverksatt.

7 Ansvar (forts.) Verneombudet har først og fremst en varslingsplikt i forhold til sin leder, deretter et ansvar for å påse at leder gjør noe med saken.

8 Ansvar (forts...) Vernombudets plikt strekker seg ikke lenger enn til å sørge for at forhold blir tatt opp. Verneombudet har rett og plikt til å medvirke ved kartlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for HMS

9 Summeoppgave Hvilken rolle har verneombudet på din avdeling? Diskuter verneombudsrollen på din arbeidsplass.

10 VO rollen VO har en aktiv tilsynsoppgave VO skal være en varsler VO skal virke for gjennomføring av AML mål VO har en stansingsrett (AML § 6-3) VO ”suveren” innenfor sitt verneområde VO har taushetsplikt

11 KJERNEN I ROLLENE Leder –Styring –Ansvar –Overvåke –Vedlikeholde interesse –Sikre handling –Søke løsninger –Samarbeid Støtte Verneombudet –Kunnskap om –Innsikt i –Kontakt Se og høre –Forstå –Påse –Kvalitet på informasjon –Samarbeid Støtte

12 Taushetsplikt Verneombud (og AMU) har taushetsplikt når det gjelder saker som angår personlige forhold (Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg § 11) Taushetsplikten gjelder ikke når arbeidsplassen eller den saken angår gir sitt samtykke, eller det er nødvendig å informere berørte arbeidstakere om ulykkes- eller helsefare i virksomheten.

13 Til ettertanke Viktig at vernombud som har befatning med problem bidrar med løsninger Flere forhold kan virke sammen, tenk helhet Ikke flytt problemet ”vannerett”

14 Støttespiller og veileder Ikke overta problem, bidra til at kollegaene tar ansvar for egen situasjon. Å være tilstede og fungere som støttespiller og veileder Snu klagen om til et ønske: hvordan skulle du ønske det var Alle problemer bør søkes løst av de som kjenner dem (lavest mulig nivå)

15 Summeoppgave Diskuter rollefordelingen mellom leder og verneombud

16 Forhold til leder Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får nødvendig opplæring VO skal få nødvendig tid til å utføre arbeidet på forsvarlig måte (§6-5 (2)) Viktig med godt forhold til leder Vær tydelig overfor leder Meldinger til ansvarlig leder bør være skriftlig Sett tidsfrister

17 TTT Kjenn dine rettigheter og plikter som verneombud Ikke alt kan gjøres på en gang (TTT) Lytt til arbeidskolleger før foreslår løsninger

18 Partnere i arbeidsmiljø Verneombudet er en ressurs både for leder og medarbeider Ledelse og verneombud er partnere i arbeidsmiljøspørsmål

19 Summeoppgave Hvordan kan leder og verneombud sammen arbeide systematisk med Helse, Miljø og Sikkerhet?

20 Kompetanse og kunnskap Viktig med erfaringsutveksling m. VO Viktig med innsikt og kunnskap om HMS Viktig med kunnskap om arbeidsoppgaver og organisasjonen

21 Verneombud - tillitsvalgt? Verneombud – for alle ansatte Tillitsvalgt – for sine medlemmer Ulike roller i saker Verneombud - ARBEIDSMILJØSAKER

22 Arenaer for samhandling Vernerunder/risikovurdering Avdelingsmøter HMS-gruppe Kvartalsvis møte med inst.sjef og BHT AMU Årsrapportering HMS Interne/Eksterne tilsyn Samarbeid om saker?

23 Takk for oss!


Laste ned ppt "Samhandling leder/verneombud Oslo kommune Sykehjemsetaten Grunnkurs arbeidsmiljø Våren 2014 Elisabeth og Knut."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google