Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

16.07.2014 Rissa Kommune1 ØKONOMI OG AKTIVITET i RISSA KOMMUNE Rissa – for dine drømmer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "16.07.2014 Rissa Kommune1 ØKONOMI OG AKTIVITET i RISSA KOMMUNE Rissa – for dine drømmer."— Utskrift av presentasjonen:

1 16.07.2014 Rissa Kommune1 ØKONOMI OG AKTIVITET i RISSA KOMMUNE Rissa – for dine drømmer

2 16.07.2014 Rissa Kommune2 Kort historikk Inn på Robek listen i 2003, ut i 2005 Kraftig nedbemanning i 2002 Godt økonomisk år i 2005 og 2006 som mange andre - forventninger 2007 gikk greit Budsjett 2008 ble sydd sammen med nødløsninger Vedtak om å redusere med 15 millioner på tre år – prosjekt i gang nå Ca 420 årsverk, ca 570 ansatte

3 16.07.2014 Rissa Kommune3 Kommunale inntekter Budsjett 2008: Skatt på inntekt og formue 96 023 000 Rammetilskudd inkl inntektsutjevning på skatten 121 833 000 Sum frie inntekter (96% av sum inntekter) 217 856 000 Eiendomsskatt0 Kompensasjonstilskudd omsorg 2 500 000 Overføring vedr reform 1997 skole 540 000 Tilskudd ressurskrevende tjenester1 300 000 Kompensasjon utbygging skole250 000 Momskompensasjon på investeringer3 755 000 Sum inntekter226 201 000

4 16.07.2014 Rissa Kommune4 Kommunale inntekter forts.. I tillegg til inntektene i tabellen kommer brukerbetalinger, leieinntekter, refusjoner fra staten - inntektsføres på enhetene Finansinntekter - Trønderenergi, Fosenkraft, renter på likvide midler og plasserte midler i Grieg Invest - Konsesjonskraft - Momskompensasjon på investeringer

5 16.07.2014 Rissa Kommune5 Kommunale utgifter Kommunalt tjenestetilbud og forvaltning – driftsutgifter Renter og avdrag - finansutgifter

6 16.07.2014 Rissa Kommune6 Driftsutgifter – andeler Rissa Lønn og sosiale 70% Kjøp av varer og tjenester 17% Kjøp av tjenester som erstatter egen prod. 4% Overføringer 9%

7 16.07.2014 Rissa Kommune7 Fordeling på sektorer Skole: 30% - 65 mill Barnehage: 1% - 2 mill Omsorg eldre: 26% - 58 mill Helse, familie, NAV og oppfølging: 18% - 42 mill Kultur og kirke: 4% - 10 mill Kommunalteknikk og brann: 9% - 17 mill Administrasjon: 10% - 24 mill Politisk: 2% - 5 mill

8 16.07.2014 Rissa Kommune8 Finansutgifter Renter på lån. 2005: 5,7 mill, 2008: 16 mill Avdrag – Rissa betaler minimumsbeløp

9 16.07.2014 Rissa Kommune9 Økonomiplan vs budsjett Rissa vedtar økonomi og handlingsplan i juni 1 år i økonomiplan ikke nødvendigvis lik budsjett – ikke lov ut og sett i gang tiltak før endelig vedtak Helt avhengig av nasjonalbudsjettet

10 16.07.2014 Rissa Kommune10 Økonomi og handlingsplan ’09-’12 Store utfordringer med å komme i balanse Rissa som så mange flere har hatt budsjetter som går akkurat i null – ingen sparing Tenk privat husholdning Stor utbygging innen omsorg – 100 - 150 mill medfører rente og avdrags betaling på: 15 mill Lønnsoppgjøret 2008 blir veldig dyrt – mange voksne arbeidstakere

11 16.07.2014 Rissa Kommune11 Ostehøvelprinsippet… Har vært brukt i mange år i Rissa, enhetene skriker etter mer penger – gjelder spesielt omsorg og vedlikehold på bygninger og veier Omstruktureringer, flere/færre samarbeid på Fosen, sammenslåing av enheter Eiendomsskatt? Andre inntekter? Lovpålagt vs ikke lovpålagt Arbeidsmøte med fsk for å diskutere administrative forslag til kutt

12 16.07.2014 Rissa Kommune12 Rissas utfordringer fremover Synkende befolkningstall Kampen om arbeidskraft Forventninger og krav fra ansatte og innbyggere Det er dyrt å være fattig…

13 16.07.2014 Rissa Kommune13 Viktig med positivitet Innbyggerne vil aldri være 100% fornøyd – vil alltid kreve mer Viktig at vi formidler positivitet. Ikke si ”kassa e’ tom – vi har itj pæng”. Si heller: Vi prioriterer eldreomsorg no, eldre må slæpp å bli plassert på badet. Husk: vi bruker utrolig mye penger som kommer innbyggerne til gode

14 16.07.2014 Rissa Kommune14 Lykke til Takk for meg og lykke til med økonomisk argumentasjon i politiske møter fremover GIRLPOWER!


Laste ned ppt "16.07.2014 Rissa Kommune1 ØKONOMI OG AKTIVITET i RISSA KOMMUNE Rissa – for dine drømmer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google