Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykiatri på tre timer Nils Håvard Dahl avdelingsoverlege

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykiatri på tre timer Nils Håvard Dahl avdelingsoverlege"— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykiatri på tre timer Nils Håvard Dahl avdelingsoverlege
Psykiatrisk klinikk Psykiatri på tre timer Nils Håvard Dahl avdelingsoverlege

2 ICD – 10 F00-09: Organiske psykiske lidelser F10-19: Rusmisbruk
F20-29: Schizofreni F30-39: Affektive lidelser F40-49: Angst, tvang (ocd) og PTSD F50: Spiseforstyrrelser F60: Personlighetsforstyrrelser F70-79: Psykisk utviklingshemming F80-89: Utviklingsforstyrrelser F90-99: Barnepsykiatri

3 F00-09: Organiske psykiske lidelser
I hovedsak demenser Alzheimer, vaskulære, andre Delir Sekundære personlighetsforstyrrelser Følger av rusmisbruk Følger av hodeskader

4 Psykiske følger av rusmisbruk
Alkohol, opiater, cannabis, benzo, kokain osv Skadelig bruk, avhengighetssyndrom F1x.5: Psykotisk lidelse

5 SUD og sosial fobi Debut <18 år > 18 år M K M K
59.6% % % 42.6% Primær SUD 14.3% % Kjell Bakken, Kompetansesenter i rusproblematikk for Hedmark, Sanderud

6 Forekomst Sosial fobi er den nest hyppigste av alle psykiske lidelser etter depresjon. Prevalens (ett år) 7-8% (Kessler 1994) Arv : Kessler Torgersen MZ 44,3% 49% DZ 15,3% 30%

7 Rusmisbruk Ofte primær psykisk lidelse
Nesten alltid sekundær psykisk lidelse Personlighetsendring Kognitiv svikt Motivasjon er det sentrale Tvangsbehandling virker ikke

8 F20 schizofreni Den alvorligste av alle psykiske lidelser
Prevalens ca 0,3% Incidens: NT ca 10 nye per år Gener nødvendig Skader i fosterliv og rundt fødsel Prognose: 15 – 70 – 15 Et syndrom?

9 Schizofreni Positive symptomer (Paranoid)
Vrangforestillinger, hallucinasjoner, aggressivitet, utagering Negative symptomer (Hebefreni) Passivitet, innesluttethet, interesseløshet, energiløshet, depresjon Kognitiv svikt (Ungdomssløvsinn)

10 Behandling Medisiner Miljøterapi, ADL, sosiale ferdigheter, mestring, arbeid Tverrfaglig, tverretatlig, begge nivå

11 Prognose Sosiale ferdigheter Kognitiv svikt, demens Negative symptomer
Positive symptomer Tidlig intervensjon / VUP ????

12 Paranoid psykose Avgrenset vrangforestilling Hypokonder Erotisk
Kverulant Sjalusi Stort sett bevart personlighet Kan bevare god funksjon Upåvirkelig av behandling

13 F30 – affektive lidelser Bipolar lidelse Depresjon Episode
Tilbakevendende

14 Bipolar lidelse Bipolar I Bipolar II Bipolar III a og b Bipolar IV

15 Bipolar I Tidligere manisk depressiv lidelse
Både manier og depresjoner Genetisk betinget Konkordansrate MZ 85%, DZ 35% Prevalens ca 1% Incidens per Høy mortalitet ( x 7 )

16 Bipolar II Depresjoner og (kun) hypomanier Prevalens 3-5%

17 Bipolar lidelse - behandling
Medisiner (stemningsstabiliserende) Litium Antiepileptika ( Orfiril, Lamictal, Tegretol) Psykoterapi ( i god fase) Innleggelse ved akutt mani og alvorlig depresjon ECT Psykoedukasjon

18 Depresjoner Genetisk Tidlige tap Langvarige belastninger
Nåværende konflikter Arbeidsledighet

19 Depresjoner Viktigste årsak til uførhet i verden Prevalens 5%
Ca en av fire vil få lidelsen Økende risiko for hver episode

20 Behandling Antidepressiva Kognitiv psykoterapi Støttesamtaler – 4A
Fysisk trening Aktivitet!

21 Angstlidelser Sosial fobi – 8-10% (pp) Panikklidelse – ca 3%
Generalisert angstlidelse – GAD – ca 5% Enkel fobi – ca 10%

22 Angst For noe som ikke er farlig
Feilvurdering av risiko for de som er farlig

23 Angst Blandet arv og miljø Spesielle kognitive skjema
Kognitiv psykoterapi Medisiner SSRI Benzo Andre

24 Tvangslidelse - OCD Tvangstanker Tvangshandlinger Sjekkere Vaskere
Tellere Samlere

25 PTSD Katastrofal opplevelse Død, voldtekt, ran, gissel, KZ
Psykisk frisk før hendelsen

26 K - PTSD Gjentatte alvorlige traumer fra barndom
Incest, fysisk og psykisk misbruk Annen behandling enn PTSD

27 Spiseforstyrrelser Anorexia nervosa Alvorlig sinnslidelse
Bulimia nervosa Binge – eating EDNOS Tvangsbehandling

28 Personlighetsforstyrrelse
Cluster A Paranoid, schzoid Cluster B Dramatiserende Narsissistisk Emosjonelt ustabil (borderline) Dyssosial (psykopat)

29 Personlighetsforstyrrelse
Cluster C Avhengig Unnvikende

30 Psykisk utviklingshemming
Mild IQ 50 – 70 Moderat 35 – 49 Alvorlig 20 – 34

31 Utviklingsforstyrrelser
Tale og språk Skoleferdigheter og lærevansker Motoriske ferdigheter Autisme, Asperger

32 ADHD Nedsatt oppmerksomhet Overaktivitet

33 Tics Tourette syndrom

34 Psykiatrisk klinikk Psykiatri på tre timer


Laste ned ppt "Psykiatri på tre timer Nils Håvard Dahl avdelingsoverlege"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google