Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykiatri på tre timer Nils Håvard Dahl avdelingsoverlege Psykiatrisk klinikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykiatri på tre timer Nils Håvard Dahl avdelingsoverlege Psykiatrisk klinikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykiatri på tre timer Nils Håvard Dahl avdelingsoverlege Psykiatrisk klinikk

2 ICD – 10 •F00-09:Organiske psykiske lidelser •F10-19: Rusmisbruk •F20-29: Schizofreni •F30-39: Affektive lidelser •F40-49: Angst, tvang (ocd) og PTSD •F50:Spiseforstyrrelser •F60:Personlighetsforstyrrelser •F70-79:Psykisk utviklingshemming •F80-89: Utviklingsforstyrrelser •F90-99: Barnepsykiatri

3 F00-09: Organiske psykiske lidelser •I hovedsak demenser • Alzheimer, vaskulære, andre •Delir •Sekundære personlighetsforstyrrelser •Følger av rusmisbruk •Følger av hodeskader

4 Psykiske følger av rusmisbruk •Alkohol, opiater, cannabis, benzo, kokain osv •Skadelig bruk, avhengighetssyndrom •F1x.5: Psykotisk lidelse

5 SUD og sosial fobi •Debut 18 år •M K MK •59.6% 50.0% 34.3%42.6% •Primær SUD •14.3% 12.3% •Kjell Bakken, Kompetansesenter i rusproblematikk for Hedmark, Sanderud

6 Forekomst •Sosial fobi er den nest hyppigste av alle psykiske lidelser etter depresjon. •Prevalens (ett år) 7-8% (Kessler 1994) •Arv : Kessler Torgersen –MZ44,3%49% –DZ15,3%30%

7 Rusmisbruk •Ofte primær psykisk lidelse •Nesten alltid sekundær psykisk lidelse •Personlighetsendring •Kognitiv svikt •Motivasjon er det sentrale •Tvangsbehandling virker ikke

8 F20 schizofreni •Den alvorligste av alle psykiske lidelser •Prevalens ca 0,3% •Incidens: NT ca 10 nye per år •Gener nødvendig •Skader i fosterliv og rundt fødsel •Prognose: 15 – 70 – 15 •Et syndrom?

9 Schizofreni •Positive symptomer (Paranoid) •Vrangforestillinger, hallucinasjoner, aggressivitet, utagering •Negative symptomer (Hebefreni) •Passivitet, innesluttethet, interesseløshet, energiløshet, depresjon •Kognitiv svikt (Ungdomssløvsinn)

10 Behandling •Medisiner •Miljøterapi, ADL, sosiale ferdigheter, mestring, arbeid •Tverrfaglig, tverretatlig, begge nivå

11 Prognose •Sosiale ferdigheter •Kognitiv svikt, demens •Negative symptomer •Positive symptomer •Tidlig intervensjon / VUP ????

12 Paranoid psykose •Avgrenset vrangforestilling • Hypokonder • Erotisk • Kverulant • Sjalusi •Stort sett bevart personlighet •Kan bevare god funksjon •Upåvirkelig av behandling

13 F30 – affektive lidelser •Bipolar lidelse •Depresjon • Episode • Tilbakevendende

14 Bipolar lidelse •Bipolar I •Bipolar II •Bipolar III a og b •Bipolar IV

15 Bipolar I •Tidligere manisk depressiv lidelse •Både manier og depresjoner •Genetisk betinget • Konkordansrate MZ 85%, DZ 35% •Prevalens ca 1% •Incidens 10-30 per 100.000 •Høy mortalitet ( x 7 )

16 Bipolar II •Depresjoner og (kun) hypomanier •Prevalens 3-5%

17 Bipolar lidelse - behandling •Medisiner (stemningsstabiliserende) • Litium • Antiepileptika ( Orfiril, Lamictal, Tegretol) •Psykoterapi ( i god fase) •Innleggelse ved akutt mani og alvorlig depresjon •ECT •Psykoedukasjon

18 Depresjoner •Genetisk •Tidlige tap •Langvarige belastninger •Nåværende konflikter •Arbeidsledighet

19 Depresjoner •Viktigste årsak til uførhet i verden •Prevalens 5% •Ca en av fire vil få lidelsen •Økende risiko for hver episode

20 Behandling •Antidepressiva •Kognitiv psykoterapi •Støttesamtaler – 4A •Fysisk trening •Aktivitet!

21 Angstlidelser •Sosial fobi – 8-10% (pp) •Panikklidelse – ca 3% •Generalisert angstlidelse – GAD – ca 5% •Enkel fobi – ca 10%

22 Angst •For noe som ikke er farlig •Feilvurdering av risiko for de som er farlig

23 Angst •Blandet arv og miljø •Spesielle kognitive skjema •Kognitiv psykoterapi •Medisiner • SSRI • Benzo • Andre

24 Tvangslidelse - OCD •Tvangstanker •Tvangshandlinger • Sjekkere • Vaskere • Tellere • Samlere

25 PTSD •Katastrofal opplevelse • Død, voldtekt, ran, gissel, KZ •Psykisk frisk før hendelsen

26 K - PTSD •Gjentatte alvorlige traumer fra barndom • Incest, fysisk og psykisk misbruk •Annen behandling enn PTSD

27 Spiseforstyrrelser •Anorexia nervosa • Alvorlig sinnslidelse •Bulimia nervosa •Binge – eating •EDNOS •Tvangsbehandling

28 Personlighetsforstyrrelse •Cluster A • Paranoid, schzoid •Cluster B • Dramatiserende • Narsissistisk • Emosjonelt ustabil (borderline) • Dyssosial (psykopat)

29 Personlighetsforstyrrelse •Cluster C • Avhengig • Unnvikende

30 Psykisk utviklingshemming •Mild IQ 50 – 70 •Moderat 35 – 49 •Alvorlig 20 – 34

31 Utviklingsforstyrrelser •Tale og språk •Skoleferdigheter og lærevansker •Motoriske ferdigheter •Autisme, Asperger

32 ADHD •Nedsatt oppmerksomhet •Overaktivitet

33 Tics •Tourette syndrom

34 Psykiatri på tre timer nils.h.dahl@hnt.no Psykiatrisk klinikk


Laste ned ppt "Psykiatri på tre timer Nils Håvard Dahl avdelingsoverlege Psykiatrisk klinikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google