Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sokrates Sokrates (EUs utdanningsprogram)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sokrates Sokrates (EUs utdanningsprogram)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sokrates Sokrates (EUs utdanningsprogram)
Comenius: barnehage, grunn- og vidg.skole, lærerutdanning Erasmus: Høyere utdanning Grundtvig: Voksnes læring Lingua: Etterutdanning språk Minerva: E-læring Arion: Studiebesøk for utdanningsspesialister og beslutningstakere

2 Erasmus Erasmus = EUs program for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa, del av EUs program for livslang læring (LLP) Hovedformål: Fremme utveksling over landegrensene av studenter og faglig ansatte ved universitet og høgskoler. Støtter mobilitet innad i Europa. Støtte oppbyggingen av Europa som attraktivt område for høyere utdanning. Meste av midler går til studentstipend 31 land deltar (EU og EFTA/EØS-land). Norge deltar gjennom EFTA/EØS-avtalen. Norge deltatt siden 1992.

3 Erasmus Aktiviteter som støttes av Erasmus-programmet:
Individuell mobilitet: Studentmobilitet, praksisutplassering. Lærermobilitet Mobilitet for andre ansatte Erasmus Intensive program Utvikling av partnerskap Multilaterale prosjekt Erasmus tematiske nettverk Andre initiativ som fremmer målsettingene

4 Erasmus Studentmobilitet: Studieopphold ved europeisk institusjon
Mål om 3 mill. Erasmus-studenter innen 2012 Økonomisk gunstig. Støtte fra Lånekassen, NTNU-stipend og Erasmus-stipend. Erasmus-stipend: Ca kroner i måneden Varighet på opphold 3-12 mnd Studentene må ha minst 1 års studiebakgrunn, være registrert ved høyere utd.inst, følge studier som gir en grad, være registrert statsborger i EU/EØS-land Mobilitet basert på avtaler mellom deltakende institusjoner Ingen skolepenger

5 Erasmus Mundus Uavhengig av Erasmus-programmet
Mål: Bidra til å fremme Europa som attraktivt utdanningsområde og øke mobilitet over landegrenser 4 deler, såkalte aksjoner: Erasmus Mundus Master-program Stipend til studenter fra tredje land Partnerskap med institusjoner i tredje land Tiltak for å promotere europeisk høyere utdanning

6 Erasmus Mundus Etablering av ”Erasmus Mundus Master Courses”.
Samarbeid mellom utdanningsinst. i minst 3 europeiske land (EU/EØS), hvorav 2 må være EU-land. (Kontsortium) Inst. i tredje land (land utenfor EU/EØS) kan involveres som partnere Studentene må ta kurs ved minst 2 av institusjonene Fellesgrader (”Joint degrees”). Tildeles i dag doble grader (”joint study program”). Juridiske hindringer for fellesgrader. Omfang mellom 60 og 120 stp. Godkjent av nasjonale myndigheter ISS bidratt i søknad om midler til å opprette en EM-mastergrad i ”European Sport: Law, Culture and Governance”. (Westminster, Malmø, NTNU)

7 Erasmus Mundus 2) Stipend
Stipend til studenter fra tredje land og til lærer/forskermobilitet mellom europeiske institusjoner og institusjoner i tredje land (Tredje land = Land utenfor EU/EØS og som ikke deltar i SOKRATES-programmet) Hvert EM-masterprogram vil ta opp mellom 10 og 30 studenter, disse vil tilbys er årlig stipend Ca. 2/3 av midlene går til stipend til studenter fra tredje land Forskermobilitet – Maks. 3 måneders opphold Hvert konsortium kan ta i mot 3-5 faglige ansatte fra tredje land

8 Erasmus Mundus 3) Partnerskap med institusjoner i tredje land
Partnerskap mellom Erasmus Mundus-konsortiene og institusjoner i tredje land Mobilitet av faglig ansatte og studenter ved europeiske institusjoner til tredje land (ikke-europeiske land). Opphold på maks 3 mnd. Studentopphold må godkjennes som del av deres Erasmus Mundus- mastergrad 4) Tiltak for å promotere europeisk høyere utdanning Økonomisk støtte til konferanser, seminarer, publikasjoner, studier o.l for å fremme europeisk høyere utdanning og lette integreringen av studenter fra tredje land

9 Leonardo da Vinci Fag- og yrkesopplæring og etter- og videreutdanning i arbeidslivet Del av EUs program for livslang læring (LLP) Utplassering og utveksling innenfor fag - og yrkesopplæring og videreutdanning innen Europa Målgrupper: Personer i fag – og yrkesopplæring, arbeidssøkere, institusjoner og organisasjoner som tilbyr utdanning og opplæring innenfor de områder som Leonardo da Vinci programmet tilbyr Forskningsinst. og andre aktører som arbeider med spørsmål knyttet til livslang læring Institusjoner innen høyere utdanning

10 Nordplus Nordisk ministerråds sitt samarbeidsprogram for faglig nettverkssamarbeid og utveksling av lærere og studenter i høyere utdanning i Norden Mål: Styrke det nordiske utdanningsfellesskapet. Studentmobilitetsstipend. Maks 1 år. Tildeles fulltidsstudenter, i tillegg til nasjonale finansieringsordninger. Utveksling innad i Norden Lærermobilitetsstipend Støtte til felles studieprogram i Norden Tilskudd til møter i.f.m administrasjon av nettverk Nordplus Voksen/Nabo/Junior/Språk


Laste ned ppt "Sokrates Sokrates (EUs utdanningsprogram)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google