Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utviklingsarbeid i europeiske partnerskap Utviklingsseminar, Alvdal 16. august 2012 Rannveig Finsveen, seniorrådgiver Hedmark Fylkeskommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utviklingsarbeid i europeiske partnerskap Utviklingsseminar, Alvdal 16. august 2012 Rannveig Finsveen, seniorrådgiver Hedmark Fylkeskommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utviklingsarbeid i europeiske partnerskap Utviklingsseminar, Alvdal 16. august 2012 Rannveig Finsveen, seniorrådgiver Hedmark Fylkeskommune

2 Oppdrag: pådriver for internasjonalisering i Hedmark og lokalt og regionalt utviklingsarbeid gjennom europeiske partnerskapsprosjekter Organisering: Enhet for internasjonalt samarbeid. Hedmark fylkeskommune og internasjonalt samarbeid

3 Spesialkompetanse europeiske / nordiske programmer, søknadsskriving og prosjektgjennomføring i europeiske partnerskap Programforvaltning Interreg Sverige-Norge programmet Prosjektledelse europeiske prosjekter der fylkeskommunene er partner. Samarbeid med fagenhetene. Samarbeid med bl.a kommuner, regionråd o.l for å styrke deres evne til europeisk prosjektdeltakelse (kurs og seminarer, veiledning og rådgivning, bistand i søknadsskriving). Enhet for internasjonalt samarbeid

4 Prosjekt som arbeidsform Mange finansieringsmuligheter (EU- sektorprogrammer, Nordisk ministerråds midler, Interreg Sverige-Norge, EØS- ordningene) Europeiske partnere Lokale / regionale partnere Egnet til å styrke og utfylle pågående initiativer og satsningsområder Utviklingsarbeid i europeiske partnerskap – Hva?

5 Eksempel 1: Oppland – styrking av biblioteket som flerkulturell arena gjennom EU-prosjekter «EU-prosjekter gir en merverdi til det vi ønsker å utvikle oss på» Fylkesbiblioteksjef i Oppland Gunhild Aalstad -Satsningsområde: Biblioteket som flerkulturell arena -EU-prosjekt 1: «PATHWAYS to intercultural and political education». Norske partnere: Lillehammer bibliotek og Østre-Toten folkebibliotek -EU-prosjekt2: «The Stranger - Storytelling as a method for developing dialogues between majorities and minorities». Norsk partner: Oppland fylkesbibliotek Tema for begge: Utevksling av metoder og erfaringer I arbeid med å styrke biblioteket som flerkulturell arena Finansiering: EUs Grundvig program, under Livslang læring-programmet

6 Eksempel 2: Ringsaker kommune – styrking av bibliotekets rolle i lese- og skriveopplæringen gjennom EU-prosjekt -Satsningsområde: lese- og skriveopplæring i grunnskolen EU-prosjekt 1: «Increasing literacy skills» Norske partnere: Ringsaker kommune, 2 grunnskoler, Ringsaker bibliotek Involvering av biblioteket – Mål: (fra prosjektebeskrivelse) - Mer bruk av biblioteket i lese- og skriveopplæringen -Bedre samarbeid mellom bibliotekar / lærer -Erfaringer fra bruk av IKT-ressurser og andre ressurser for å fremme lese- og skriveopplæring. Erafaringsutveksling, utveksling av systemer, metoder og arbeidsform. Bibliotekansatte med på prosjektmøter- erfaringsutveksling og studiebesøk Lokale aktiviteter mellom prosjektmøtene Finansiering: Programmet Comenius Regio, under Livslanglæring programmet.

7 Steg 1: Definere tema / område organisasjonen ønsker å arbeide med, ressursbruk og intern forankring Steg 2: Søk hjelp om relevante ordninger: - - Hedmark fylkeskommune,enhet for internasjonalt samarbeid - Nasjonale kontaktpunkt Steg 3: Delta på kontaktseminar / info seminar Steg 4: Delta i søknadsutforming Utviklingsarbeid i europeiske partnerskap: Hvordan og hvor starte?

8 Prosjektmøter og partnerskapsarbeid Respekt for leveranser og milepæler Rapportering; lag rutiner og system Hjemmearbeid; arbeidet mellom prosjektmøter og etter prosjektslutt er det som skaper resultater «Merarbeid»?, «ekstraarbeid»? Nedprioritering andre av dine oppgaver? Ekstra motivasjon til gjennomføring av andre oppgaver? Mervedi? Hva innebærer prosjektdeltakelse?

9 EUs sektorprogrammer Nordisk ministerråds programmer Interreg Sverige- Norge programmet EØS-ordningene Relevante finansieringsordninger

10 ProgramkategoriProgrameierRelevant delprogramProgramforv altning Sjekk ut: EUs- sektorprogramm er EU- kommisjonen Livslanglærling Kulturprogrammet Aktiv ungdom SiU Kulturrådet BUFDIR www.siu.no Nordisk min råds programmer Nordisk min.råd Nordplus Voksen Horizon SiUwww.nordplus online.org Interreg Sve-NoEU- Kommisjonen / KRD/ FK Attraktivt livsmiljøHFK – EISwww.hedmark.org www.interreg. no EØS-ordningeneEFTA /Norge v UD Kulturprogrammer Utveksling adm ansatte Kulturrådet KS (FMO) www.eeagrant s.org

11 EØS-ordningene: 2009-2014 EUs sektorprogrammer: 2013-2020 Interreg Sverige-Norge: 2013-2020 Nye programperioder

12 Takk for oppmerksomheten Kontakt: rannveig.finsveen@hedmark.orgrannveig.finsveen@hedmark.org Tel: 40858302


Laste ned ppt "Utviklingsarbeid i europeiske partnerskap Utviklingsseminar, Alvdal 16. august 2012 Rannveig Finsveen, seniorrådgiver Hedmark Fylkeskommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google