Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles IKT driftstjenester Orientering for Felles ordførermøte Huset mot Havet, Sjøvegan 10.10.2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles IKT driftstjenester Orientering for Felles ordførermøte Huset mot Havet, Sjøvegan 10.10.2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles IKT driftstjenester Orientering for Felles ordførermøte Huset mot Havet, Sjøvegan 10.10.2006

2 Begrunnelser felles tjenester  Knappe personellressurser gir små og sårbare fagmiljø  Stort potensiale for effektivisering og modernisering ved å samarbeide.  Mer rasjonell utnyttelse av kostbare investeringer  Utnytte de samlede resursene og kompetansen i de tre kommunene og etablere et større faglig miljø for å kunne gi et bedre tilbud til brukerne.

3 Mål  Formål å planlegge, beslutte, implementere og drifte felles tjenester innenfor IKT drift  En felles driftstjeneste basert på en felles teknologisk plattform som grunnlag for tidsmessig og rasjonell oppgaveløsning i kommunene  Sikre brukerne (innbyggere og ansatte) rett tjeneste til rett tid og til rett pris

4 Milepæler IKT  Utarbeide mandat og prosjektplan  Kartlegge situasjonen i de tre kommunene  Fremtidige behov, oppgraderingsbehov, investeringsplan  Driftsopplegg og driftskostnader, opplæringsplan  Implementering inkludert opplæring  Avslutning og rapportering

5 Stillingsressurser IKT (% stilling) (% stilling)GratangenLavangenSalangenIbestadTotalt IKT-ansvarlig100100100300 Lærlinger, innleid, etc. 5100105 Annet2020 Sum1251202000445  Salangen kommune hadde lærling i 2005  Lavangen har 100% stillingshjemmel men bare 50% er besatt

6 Fordeling av innsats Arbeidsoppgaver IKT ansvarlig (% stilling) Grata ngen Lava ngen Sala ngen Ibes tad Tota lt Administrative oppgaver 55515 Veiledning i bruk av programmer og utrustning 4055095 Installasjon av fagapplikasjoner 510520 Klargjøring av arbeidsstasjoner, servere, 551020 Driftsoppgaver 2520 [1] [1] 2570 Opplæring/kurs 527 Planlegging/utvikling 155323 Annet [2] Sum10050100250 [1] [1] Lavangen kommune 10% superbrukere i tillegg. [2] [2] Gratangen kommune 15 % stillingsressurs i tillegg.

7 Økonomi Gratange nLavangenSalangenIbestadTotalt Lønnsutgifter inkl. sos. utg.400 000370 000368 000 1 138 000 Innleid hjelp15 0000 - Kompetanseheving00 - 0 Øvrige personalutgifter00 - 0 Leie/leasing utrustning, lisenser, mm.0000 0 Kjøp av tjenester 0 350 000 Vedlikeholdsavtaler8 000064 500 72 500 Lokaler, energi mm.5000 15 000 Kommunikasjon135 000160 000195 000140 000 490 000 Rekvisita64 00015 000 94 000 Andre driftsutgifter 100 000 0 Sum 627 000550 000647 500590 0002 414 500

8 To strategiske hovedlinjer  IKT drift i eget hus og med eget personell.  Flytting av driftstjenester til eksternt driftssenter. Driftssenteret holder all basis hardware og software som skal til for kjøre kundens applikasjoner og garanterer for systemets tilgjengelighet (oppetid).

9 Kriterier for valg av strategi  Bedre tjenester til brukerne – innbyggere og ansatte  Kvalitet  Beholde lokal kompetanse  Økonomi  Tilgjengelighet

10 Kravspesifikasjon  Tynne klienter  Oppetid 99,5%  Beredskap  Back-up rutiner  Sikkerhet for personsensitive data

11 Sammenligning DriftsmåteGratangenLavangenSalangenIbestadSum Drift i eget hus5044527185882 262 Drift i eget hus uten IK68160997202 262 Fjerndrift4764266785552 136 Dagens drift6275506485902 415

12 Dissens  Prosjektgruppa ønsker å utvikle løsning i eget hus  beholde kompetanse  større fleksibilitet  lavere kostnader på sikt  Prosjektleder anbefaler å velge en ekstern leverandør av driftstjenester  ledelsesfokus  frigjør kapasitet  oversiktlig kostnadsbilde  lavere kostnader

13 Endret fokus  Mindre ledelsesfokus på intern IKT drift  Mer fokus på tjenester som gir økt verdi for brukerne – publikum og ansatte  Økt utnyttelse av kostbare investeringer i kommunikasjon

14 Veien videre  Avklare strategisk valg av driftsløsning  Retta anbudsforespørsel  Etablere vertskapsfunksjonen


Laste ned ppt "Felles IKT driftstjenester Orientering for Felles ordførermøte Huset mot Havet, Sjøvegan 10.10.2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google