Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Realitetene for norsk leverandørindustri

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Realitetene for norsk leverandørindustri"— Utskrift av presentasjonen:

1 Realitetene for norsk leverandørindustri
Har lagt det opp på AK-mal , men har forsøkt å gi det en TBL –vri. Eksempler brukt er fra eget konsern Til slutt finner du en serie med back-up slides som du kan bruke,bytte eller slette Realitetene for norsk leverandørindustri Stordkonferansen 2005 Simen Lieungh, Konserndirektør Aker Kværner og styremedlem TBL-offshore

2 Agenda Realiteter fra årtusenskiftet og fram til i dag
Dagens realiteter Erfaringer leverandørene har gjort – valg som er tatt Meldinger Har forsøkt å vise viktige utviklingstrekk siden årtusenskiftet og fram til i dag som bakteppe Viser noen eksempler fra egen bedrift hvor omstillingsvillig/dyktig AK og leverandørindustrien er

3 Aker Kværner Planlegging og gjennomføring av komplekse prosjekter
Dypvann/ flytere Prosess/ kjemianlegg Aker Kværner Verdensledende med ansatte i 30 land Havbunnsproduksjon Kraftproduksjon Planlegging og gjennomføring av komplekse prosjekter Teknologi, produkter og løsninger Landterminaler Celluloseindustri Drift, vedlikehold og modifikasjoner Faste installasjoner Gruver og metaller Olje og gass Engineering & Construction Aker Kværner er også involvert i farmasøytisk industri og i entreprenørvirksomhet i USA

4 Aker Kværner er en stor leverandør
Store leverandører Årlig omsetning i Norge omlag 15 mrd kroner Størst i TBL Over egne ansatte Opptil innleide Kristiansund Aker Kværner Møre Montasje Vestbase Mosjøen Aker Kværner Industrielt Vedlikehold Høyanger Aker Kværner Industrielt Vedlikehold Trondheim Aker Reinertsen Verdal Aker Kværner Verdal Odda Aker Kværner Industrielt Vedlikehold Oslo Aker Kværner Aker Kværner Engineering & Technology Aker Kværner Contracting Aker marine Contractors Kværner Eureka Kværner Oilfield Products Kværner Process Systems Bergen Aker Kværner Offshore Partner Stord Aker Kværner Stord Aker Kværner Elektro Viser en oversikt over AK virksomhet I Norge som er størst I TBL Andre virksomheter kan du nevne slik som Vetco,Heerema osv. Dette illustrerer godt hvor viktig vår industri er for Norge og distriktene Stavanger Aker Kværner Offshore Partner Aker Kværner Geo Aker Marine Contractors Maritime Well Services Kværner Rosenberg Moss Kværner Oilfield Products Arendal Maritime Pusnes Egersund Aker Kværner Egersund Kristiansand Maritime Hydraulics Aker Kværner Industrielt Vedlikehold

5 Utvikling i aktivitetsnivået - leting
Mål for petroleumspolitikken: et jevnt aktivitetsnivå over tid. Letevirksomheten historisk avhengig av oljeprisen. Rene letebrønner: 2002: 14 2003: 15 2004: 9 *) *) laveste antall siden 1978 Kilde: OED Det har lenge vært et av hovedmålene i norsk petroleumspolitikk at aktiviteten på sokkelen skal holdes på et jevnt nivå, slik at en unngår sterke skiftninger med oppbygging og nedbygging av arbeidsplasser. For leting kan aktivitetsnivået til en viss grad påvirkes av myndighetene gjennom omfanget konsesjonstildelinger, men det er også en rekke andre forhold som påvirker. Oljeprisen har historisk sett hatt stor innvirkning på oljeselskapenes villighet til å lete. På figuren ser vi at på midten av 80-tallet når leteaktiviteten var høy var det også høy oljepris. Likeledes når oljeprisen var lav på slutten av 90-tallet, var også leteaktiviteten relativt lav.

6 Realiteter fra årtusenskiftet og fram til i dag
Slutten på 90-tallet : prosjekter stoppet – satt på hold Reduksjon i nybyggingsmarkedet offshore Betydelige permitteringer og oppsigelser Omstruktureringer i bransjen Tatt konsekvensene av å operere i et høykostland På slutten av nitti-tallet ble flere prosjekter stoppet ,satt på hold grunnet usikkerhet om oljepris og ”kø-ordning” iverksatt fra myndighetene Det var vel tidspunktet hvor de fleste innså at nybyggingsmarkedet aldri ville bli det samme som det var på 80-tallet Det ble nedsatt et bransje-utvalg som skulle komme opp med forslag til hvilke verft som burde avvikles Selvsagt ble man ikke enig om det,- og diskusjonen ble derfor flyttet til hvert enkelt konsern som trakk sine konklusjoner slik vi kjenner det i dag I denne tidsperioden ble det også gjennomført store strukturelle endringer : Heerema solgte Tønsberg. ABB solgte Haugesund og ikke minst fusjonen mellom Aker og Kværner ble gjennomført på en meget effektiv måte. De fleste leverandører tok innover seg at Norge er et høykostland og har derfor outsourcet betydelig volum til lavkostland, I forståelse med fagforeningene. Summen av dette viser at vi har en leverandørindustri som er meget omstillingsdyktig

7 Tilpasninger for å møte markedets etterspørsel siden sent 90-tall
Antall ansatte redusert med 3000 personer Overhead redusert med 140 MNOK Fortjeneste opprettholdt på et akseptabelt nivå 1800 1150 150 80 4–6 % Aker Kværner Stord 750 450 50 35 4–6 % Aker Kvaerner Egersund 1150 700 120 65 4–6 % Aker Kværner Verdal Totalt for våre verft er dette en god dokumentasjon over omstillingsevnen Har skjedd i forståelse med våre tillitsvalgte og uten bråk i media Sold 1600 450 Kvaerner Rosenberg

8 Dagens realiteter Få nybyggingsprosjekter i sikte på norsk sokkel
Liten leteaktivitet på norsk sokkel Høy oljepris – hvorfor ikke større aktivitet? Lite synlig engasjement fra det politiske miljø God kapasitetsutnyttelse personell (Ormen/Snøhvit) neste to år Dårlig utnyttelse verftsfasiliteter Dette er de realiteter som vi må forholde oss til framover Utfordring å få til lønnsom utnyttelse av verftene, -menneskene er sysselsatt Gi gjerne noen ”karameller” til passive myndigheter

9 Erfaringer og valg som er gjort
Bransjen har fått stor kompetanse på omstilling Flere leverandører satser på onshore og demoleringsmarkedet Flere har betydelig satsning internasjonalt Verftene kombinert med engineering kompetanse og teknologi gir oss en viktig ressursbase internasjonalt Bransjen har vist stor innovasjonsevne Politisk innovasjon lite synlig Leverandører er i ferd med å lykkes internasjonalt Den omst. kompetansen som er ervervet vil være meget nyttig i videre utfordringer som bransjen stor ovenfor. Satsningen på nye markeder ”over natten” er et ytterligere bevis på en tilpassningsdyktig bransje Gjør et poeng ut av AK holdning til nytteverdien av å ha verft.( EPC, ressursgrunnlag osv.) Det er mange gode eksempler på innovasjon i leverandørindustrien,- i motsettning til hva vi ser i det offentlige Det er også flere eksempler på at leverandørindustrien lykkes internasjonalt ( viser eksempler på det i de kommende slides)

10 Verdal var i manges øyne og ikke minst i media nedlagt på dette tidspunkt( slutten på 90-tallet)
Verdal bestemte seg omgående å gå ut av markedet for moduler/ dekk –reell reduksjon av kapasitet i Norge iogmed at Verdal da kun konkurerte internasjonalt på stålunderstell Lykkelig historie etter hvert med 5 internasjonale kontrakter Omstillingsarbeidet i regi av IndPro har så langt resultert i 30 selskaper og ca. 300 nye arbeidsplasser utenfor AV`s - bøker

11 2005 35 nyetableringer 300 ansatte Verdal Industripark
ca 110 aksjeselskaper ca 2000 ansatte samlet omsetning på ca. 3 milliarder Norges første inkubator ble etablert som nasjonal mal i 2004 Senere kopiert bl.a på Stord og i Egersund Viser at AK viser samfunnsengasjement og at arbeidet bærer frukter

12 Fra laboratoriet vårt i nordsjøen til enda tøffere forhold
North Sea Barents Sea Sakhalin Denne kunnskapen tar vi med oss videre fra laboratoriet I Nordsjøen til enda tøffere forhold; i første omgang havet utenfor Sakhalin øyen helt øst i Russland og nordlige del av Kaspiske hav; og i neste omgang russisk del av Barentshavet. Her har vi i tillegg til de vanlige miljøkreftene store seismiske belastninger og skruis i vintersesongen. Understellene til Sakhalin er dimensjonert av følgende scenario: GBS’en blir skadet av en skipskollisjon senhøstes. Den kan ikke repareres på grunn av is, og må motstå jordskjelv, skruis, kulde og vind i skadet tilstand inntil våren kommer og isen går. Vi er og skal fortsatt være blant de fremste på arktiske forhold. Derfor har vi investert i et islaboratorium i Finnland, sammen med Aker Yards. Caspian Sea

13 Snøhvit på Melkøya Photo: Statoil

14 Sakhalin på den russiske Stillehavskysten
I det følgende vises en del eksempler på at norsk lev.industri lykkes internasjonalt representert ved eget konsern Norske ingeniører ligger i verdensklasse med hensyn til design av GBSèr Som eksempel kan nevnes at Sakhalin er dimensjonert for å tåle skruis,vind og jordskjelv selv etter å ha blitt påført skader av skipskollisjon

15 Tøffe og værharde forhold i det Kaspiske hav
Nordlige Kaspiske hav er kalt og vindfullt. Hookup arbeidet planlegges med jobb i 8 av årets måneder og 4 måneder dvale om vinteren. En leveringsmodell med Aker Kværner på Egersund. Dette viser at vi kan vinne internasjonale storkontrakter med kompetansen på egne verft! Dette skulle man ikke tro gikk an med høykost-Norge

16 I tillegg: Nye nisjer LNG terminaler bygd på betongkompetansen i Nordsjøen Dypvannsfokus i Gulf of Mexico

17 Isola di Porto Levante – ALT prosjektet
Dette kan du alt om!

18 GBS bygging og sammenstilling i Algeciras
Slutt lokasjon Virkelig et skoleeksempel på internasjonalt prosjekt Toppside i Houston GBS eng. i Oslo LNG tanker i UK GBS bygges i Spania Toppside bygges i Europa Slepes ferdig til talia

19 Dypvannsfokus – Gulf of Mexico

20 Our goal and vision 2003: Perceived as an experienced EPC contractor in Norway 2008: Perceived as the world’s most trusted main contractor Critical Success Criteria Demonstrating best HSE performance Guaranteeing predictable cost, profit and schedule Securing the best technical quality Providing the best and most reliable concepts Resulting in satisfied customers Put profit before cost


Laste ned ppt "Realitetene for norsk leverandørindustri"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google