Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tysværvåg B&U-skule og Stangeland U-skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tysværvåg B&U-skule og Stangeland U-skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tysværvåg B&U-skule og Stangeland U-skole.
Programfag til val Tysværvåg B&U-skule og Stangeland U-skole. Erfaringar så langt.

2 Tysværvåg B&U-skule Stangeland U-skole
128 u-elever u-elever 8. trinn: trinn: 120 9. trinn: trinn: 133 10. trinn: trinn: 119

3 PTV ressurser ved Tysværvåg
Rådgiver har fått en ressurs på 3 t/v og er hovedansvarlig for framdrift/opplegg. Samarbeid med en eller flere av lærerne på trinnet som og har fått ressurser. 0,25 t/v på 8. trinn 1,25 t/v på 9. trinn 1,5 t/v på 10. trinn Når elevene ikke har PTV, har de norsk/samfunnsfag. Nytter tirsdager og onsdager til PTV undervisning.

4 PTV ressurser ved Stangeland
- Rådgiver har hov.ansvar for gj.føring av PTV - Det betyr oppdatere/briefe/mase, slik at lærerne kan gj.føre PTV - Rådgiver har ingen ekstra ressurs

5 Utgangspunktet for PTV er Haugalandsmodellen
8. trinn : 16 timer 9. trinn : 49 timer 10. trinn : 48 timer Totalt timetall er 113 a 60 min. Programfag til valg følger en årsplan med utg. punkt i timetallet for faget og forslag fra Haugalandsmodellen for PTV.

6 Årsplan for faget på alle trinn.
Årsplanene inneholder alle de faste opplegg som kjøres i regi av HSA. 8. trinn : Jobbskygging. Besøk av representant frå Opplæringskontorene(Tysv.våg). 9. trinn: VGS dager og Jobbdager. Besøk av representant frå Opplæringskontorene. Hydrobesøk(Stangel)‏ 10. trinn: VGS dager og Jobbdager. Bedriftsbesøk. Åpen dag. Yrkesmesse. Besøk av representant frå Opplæringskontorene. Haugalandsmodellens PTV plan inneholder mange gode forslag til aktiviteter til en årsplan for trinnene. Skolene lager sine egne planer med utg. p. i modellen.

7 Gjennomføringen av PTV v. Stangeland
- Med utg.pkt i årsplan/halvårsplan samkjører rådgiver m. Klasselærere. Klassene har sjøl styrt når og hvordan de vil organisere ”teori-bolken” - 8 klassene organiserer timene som tema - 9 klassene har org ulikt: * 2 småklasser har hatt 1/2 timer på planen * 2 storklasser har kjørt som temaundervisning

8 Gjennomføring av PTV v. Tysværvåg.
Med utgangspunkt i trinnets årsplan samkjører rådgiver opplegget med trinnets faglærer som har fått ressurs. Bruk av læremidlene. Heftet ”Framtida mi”. Nettressursen ”PTV-pakken” + de andre gode nettressursene skolen har tilgang til. Hver time starter med litt gjennomgang. Info. Mye bruk av IT. Hver elev lager sin digitale mappe.

9 Læremiddel Boka ”Framtida mi” frå Pedlex forlag.
Elevhefte laga av Johannes Johannessen. Samling av nettressursar på skulen si web-side: Nettressursen ”http://www.ptv-pakken.no/” frå Læremiddelforlaget AS. Alle elevane lagrar arbeida sine i digitale mapper.

10 Erfaringer så langt Fint å kombinere PTV ressurs med rådgiver-ressurs. Fleksibel timeplan.(Tysv.v.)‏ Mange interesserte elever. Liker å være detektiv i sin egen framtid. Godt samarbeid med lærerne på de aktuelle trinna. Lett å få til opplegg. Fleksibelt. Sammen om gjennomføringen av timene. Klasselærer/faglærer sammen med rådgiver på HSA møte(Tysv.v). Inspirerende å jobbe med PTV Stor pågang på datarommet. Teoristoff som må leses på nettet, kan kanskje være litt vanskelig for noen elever.

11 Erfaringar med VGS dagane.
De videregående skolene var godt forberedt. Hadde laga gode opplegg. Lærerne var positive til opplegget. Entusiasme. Fint å få opplegga lagt ut på nettsida til HSA. VGS skolene hadde godt oversikt over elevene. Elevene var stort sett veldig godt fornøyde med dagene. Elevsitat: ”Slik vil eg ha det kvar onsdag”. Litt problem med busstransporten. Evalueringsskjema gjennom HSA. Raskt gjennomført. HSA webben var fin å bruke. En kunne endre på valget sitt tett opp mot gjennomføringsdagen.

12 Erfaringar med Jobbdagane v. Stangeland
- Elevene fant sjøl jobb. Dette gikk bra. - Satt igjen med et knippe på ca 20 el som ikke hadde jobb. Disse fikk hjelp. - De fleste jobbene stod i sammenheng m VGS-besøk. Størst problem m. Media og Mus/da/dra

13 Erfaringer med Jobbdagene v Tysværvåg
22. – 24. april var vår jobbperiode. Nesten alle elevene hadde jobb som hadde sammenheng med utdannings-programmet de hadde vært gjennom. Rådgiver fant fram til aktuell jobb og hadde kontakten med bedriftene. De fleste elevene var godt fornøyde med opplegget.

14 Kva meiner elevane om PTV?
Kvifor har skulen faget PTV? Vi skal bli sikrare på kva vil skal velje etter ungdomsskulen. For å kunne ta gode val etter 10. trinn. Korleis har faget PTV vore for deg? PTV har vore kjekt. Gøy. Det har vore til stor hjelp for meg. No veit eg meir kva eg skal velje mellom. Eg har blitt tryggare på vala mine. Litt annleis på ein positiv måte.

15 Kva meiner elevane om PTV?
Kva har du lært i faget PTV? Eg har lært om utdanningar, og korleis vidaregåande fungerer. Eg har lært om vala eg kan ta. Eg har lært korleis det er i arbeidslivet. Eg har lært at det er slitsamt å jobbe! Kva har vore det kjekkaste? VGS-dagane og Jobbdagane. Det har gjort meg tryggare. Databruk og utplassering.

16 Kva meiner elevane om PTV?
Er det noko du saknar i faget? Besøk av yrkesutøvarar som fortel om arbeidet sitt. Eg ønskjer meir tid til jobbing, minst ei veke. Fleire timar i veka til faget. Er det noko du kan gjere for at faget skal bli betre for deg? Eg kan vere meir aktiv. Bidra litt meir. Eg kunne få betre orden i sakene mine. Eg bør lære å levere inn til rett tid. Sjå positivt på det. Dette faget hjelper meg jo med framtida.


Laste ned ppt "Tysværvåg B&U-skule og Stangeland U-skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google