Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Programfag til val Tysværvåg B&U-skule og Stangeland U- skole. Erfaringar så langt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Programfag til val Tysværvåg B&U-skule og Stangeland U- skole. Erfaringar så langt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Programfag til val Tysværvåg B&U-skule og Stangeland U- skole. Erfaringar så langt.

2 Tysværvåg B&U-skule Stangeland U-skole 128 u-elever381 u-elever 8. trinn: 46 8. trinn: 120 9. trinn: 40 9 trinn: 133 10. trinn: 42 10 trinn: 119

3 PTV ressurser ved Tysværvåg  Rådgiver har fått en ressurs på 3 t/v og er hovedansvarlig for framdrift/opplegg.  Samarbeid med en eller flere av lærerne på trinnet som og har fått ressurser.  0,25 t/v på 8. trinn  1,25 t/v på 9. trinn  1,5 t/v på 10. trinn  Når elevene ikke har PTV, har de norsk/samfunnsfag.  Nytter tirsdager og onsdager til PTV undervisning.

4 PTV ressurser ved Stangeland  - Rådgiver har hov.ansvar for gj.føring av PTV  - Det betyr oppdatere/briefe/mase, slik at lærerne kan gj.føre PTV  - Rådgiver har ingen ekstra ressurs

5 Utgangspunktet for PTV er Haugalandsmodellen  8. trinn: 16 timer  9. trinn: 49 timer  10. trinn : 48 timer  Totalt timetall er 113 a 60 min.  Programfag til valg følger en årsplan med utg. punkt i timetallet for faget og forslag fra Haugalandsmodellen for PTV.

6 Årsplan for faget på alle trinn.  Årsplanene inneholder alle de faste opplegg som kjøres i regi av HSA.  8. trinn : Jobbskygging. Besøk av representant frå Opplæringskontorene(Tysv.våg).  9. trinn: VGS dager og Jobbdager. Besøk av representant frå Opplæringskontorene. Hydrobesøk(Stangel) ‏  10. trinn: VGS dager og Jobbdager. Bedriftsbesøk. Åpen dag. Yrkesmesse. Besøk av representant frå Opplæringskontorene.  Haugalandsmodellens PTV plan inneholder mange gode forslag til aktiviteter til en årsplan for trinnene.  Skolene lager sine egne planer med utg. p. i modellen.

7 Gjennomføringen av PTV v. Stangeland  - Med utg.pkt i årsplan/halvårsplan samkjører rådgiver m. Klasselærere. Klassene har sjøl styrt når og hvordan de vil organisere ”teori-bolken”  - 8 klassene organiserer timene som tema  - 9 klassene har org ulikt: * 2 småklasser har hatt 1/2 timer på planen * 2 storklasser har kjørt som temaundervisning

8 Gjennomføring av PTV v. Tysværvåg.  Med utgangspunkt i trinnets årsplan samkjører rådgiver opplegget med trinnets faglærer som har fått ressurs.  Bruk av læremidlene. Heftet ”Framtida mi”. Nettressursen ”PTV-pakken” + de andre gode nettressursene skolen har tilgang til.  Hver time starter med litt gjennomgang. Info.  Mye bruk av IT. Hver elev lager sin digitale mappe.

9 Læremiddel  Boka ”Framtida mi” frå Pedlex forlag.  Elevhefte laga av Johannes Johannessen.  Samling av nettressursar på skulen si web-side: http://www.tysver.kommune.no/tysvervag http://www.tysver.kommune.no/tysvervag  Nettressursen ”http://www.ptv-pakken.no/” frå Læremiddelforlaget AS.http://www.ptv-pakken.no/  Alle elevane lagrar arbeida sine i digitale mapper.

10 Erfaringer så langt  Fint å kombinere PTV ressurs med rådgiver-ressurs. Fleksibel timeplan.(Tysv.v.) ‏  Mange interesserte elever. Liker å være detektiv i sin egen framtid.  Godt samarbeid med lærerne på de aktuelle trinna. Lett å få til opplegg. Fleksibelt. Sammen om gjennomføringen av timene.  Klasselærer/faglærer sammen med rådgiver på HSA møte(Tysv.v).  Inspirerende å jobbe med PTV  Stor pågang på datarommet.  Teoristoff som må leses på nettet, kan kanskje være litt vanskelig for noen elever.

11 Erfaringar med VGS dagane.  De videregående skolene var godt forberedt. Hadde laga gode opplegg. Lærerne var positive til opplegget. Entusiasme.  Fint å få opplegga lagt ut på nettsida til HSA.  VGS skolene hadde godt oversikt over elevene.  Elevene var stort sett veldig godt fornøyde med dagene.  Elevsitat: ”Slik vil eg ha det kvar onsdag”.  Litt problem med busstransporten.  Evalueringsskjema gjennom HSA. Raskt gjennomført.  HSA webben var fin å bruke. En kunne endre på valget sitt tett opp mot gjennomføringsdagen.

12 Erfaringar med Jobbdagane v. Stangeland - Elevene fant sjøl jobb. Dette gikk bra. - Satt igjen med et knippe på ca 20 el som ikke hadde jobb. Disse fikk hjelp. - De fleste jobbene stod i sammenheng m VGS-besøk. Størst problem m. Media og Mus/da/dra

13 Erfaringer med Jobbdagene v Tysværvåg  22. – 24. april var vår jobbperiode.  Nesten alle elevene hadde jobb som hadde sammenheng med utdannings-programmet de hadde vært gjennom.  Rådgiver fant fram til aktuell jobb og hadde kontakten med bedriftene.  De fleste elevene var godt fornøyde med opplegget.

14 Kva meiner elevane om PTV?  Kvifor har skulen faget PTV?  Vi skal bli sikrare på kva vil skal velje etter ungdomsskulen.  For å kunne ta gode val etter 10. trinn.  Korleis har faget PTV vore for deg?  PTV har vore kjekt.  Gøy. Det har vore til stor hjelp for meg. No veit eg meir kva eg skal velje mellom.  Eg har blitt tryggare på vala mine.  Litt annleis på ein positiv måte.

15 Kva meiner elevane om PTV?  Kva har du lært i faget PTV?  Eg har lært om utdanningar, og korleis vidaregåande fungerer.  Eg har lært om vala eg kan ta.  Eg har lært korleis det er i arbeidslivet.  Eg har lært at det er slitsamt å jobbe!  Kva har vore det kjekkaste?  VGS-dagane og Jobbdagane. Det har gjort meg tryggare.  Databruk og utplassering.

16 Kva meiner elevane om PTV?  Er det noko du saknar i faget?  Besøk av yrkesutøvarar som fortel om arbeidet sitt.  Eg ønskjer meir tid til jobbing, minst ei veke.  Fleire timar i veka til faget.  Er det noko du kan gjere for at faget skal bli betre for deg?  Eg kan vere meir aktiv. Bidra litt meir.  Eg kunne få betre orden i sakene mine.  Eg bør lære å levere inn til rett tid.  Sjå positivt på det. Dette faget hjelper meg jo med framtida.


Laste ned ppt "Programfag til val Tysværvåg B&U-skule og Stangeland U- skole. Erfaringar så langt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google