Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seksjonsledermøte 30.11.12 Avklaring av begreper - roller.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seksjonsledermøte 30.11.12 Avklaring av begreper - roller."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seksjonsledermøte 30.11.12 Avklaring av begreper - roller

2 Spørsmål fra fagmiljøet «Teamleder» - «Fagansvarlig» 1. Hva legger vi i disse begrepene? 2. Hvilke oppgaver/ansvar har en som innehar disse funksjonene? I ALU organiserte 1. avdeling rundt 3 team, 3 klasser i hver. Begrepet «teamleder» stammer fra da. – Samkjøre det flerfaglige arbeider – Samarbeide om planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisninga – Deltok på planleggingsmøter med ledelsen (derfor en teamleder fra hvert hovedfag) I ALU hadde vi også en «fagansvarlig» pr fag. – Ansvarlig for samarbeid mellom faglærerne i et fag på et trinn, eksamensoppgaver, sensorer m.m. På ALU 1. avdeling ofte samme person som både var teamleder og fagansvarlig, men ikke alltid

3 Ny utdanning – nye behov Kull delt i to på GLU: 1.-7. trinn og 5.-10. trinn – To «team» i å være ulikt studieprogram – Bruker nå kun «fagansvarlige» Har møter med koordinator for kullet og ledelsen – Planlegger kullmøter – Utvikler flerfaglige opplegg på «oppdrag» av lærerkollegiet – Årsplaner/matrise – Oversikt lærere og fagansvarlige: http://www.lui.hio.no/GFU/glu/laereroversikt1112.htm http://www.lui.hio.no/GFU/glu/laereroversikt1112.htm – På grunn av for liten ledergruppe på GFU En koordinator pr utdanning og trinn: http://www.lui.hio.no/GFU/info/Koordinatorer.html http://www.lui.hio.no/GFU/info/Koordinatorer.html


Laste ned ppt "Seksjonsledermøte 30.11.12 Avklaring av begreper - roller."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google