Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Programfag til valg Et individuelt tilpasset opplegg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Programfag til valg Et individuelt tilpasset opplegg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Programfag til valg Et individuelt tilpasset opplegg

2 Rigiditet Fleksibilitet Planer / arrangementer Styring Undervisning Orden Kontroll Trygghet Individualisering Delegering Læring Entreprenørskap / skaping Kaos Risiko Ulik risikotoleranse

3 Aktører Grunnskolen m/foresatte Videregående skoler der ELEVENE er sentrale aktører Næringslivet med lærlinger som viktige medspillere, og opplæringskontorene som tilretteleggere.

4 Grunnskissen i opplegget Nettverk for hospitering mellom elev(er) i grunnskolen, elev(er) i videregående og lærling(er) / unge under opplæring i arbeidslivet Elever i videregående og lærlinger utarbeider en presentasjon og et kvalitetssikret hospiteringsopplegg for grunnskoleelever Alle parters arbeid blir innbakt i opplæringen og vurdert

5 Nettverks”kart” Lær- ling Elev v.g.s Elev gr.sk.

6 Nettverks”kart” Vei- leder Lærer Inst- ruktør Lær- ling Elev v.g.s Elev gr.sk.

7 Kort om framdrift Teori (undervisning) legges inn mellom oppdrag og relateres til disse Kontakt arbeidslivet via kjente Skolearbeid om videregående skoler Kontakt med elever i videregående Hospiteringer i videregående skole Hospitering på arbeidsplass Presentasjoner av ”mappe” underveis

8 Kanalisering av evt. ekstrainnsats i v.g.skole Lærere i videregående skole Elever i videregående skole Elever i grunnskolen Lærere i grunnskolen

9 Kanalisering av evt. ekstrainnsats i v.g.skole Lærere i videregående skole Elever i videregående skole Elever i grunnskolen Lærere i grunnskolen ?

10 Kanalisering av evt. ekstrainnsats i v.g.skole Lærere i videregående skole Elever i videregående skole Elever i grunnskolen Lærere i grunnskolen ?

11 Kanalisering av evt. ekstrainnsats i v.g.skole Lærere i videregående skole Elever i videregående skole Elever i grunnskolen Lærere i grunnskolen ? ? ?

12 Kanalisering av evt. ekstrainnsats i v.g.skole Lærere i videregående skole Elever i videregående skole Elever i grunnskolen Lærere i grunnskolen ? ? ?

13 Kanalisering av evt. ekstrainnsats i v.g.skole Lærere i videregående skole Elever i videregående skole Elever i grunnskolen Lærere i grunnskolen ? ? ? kr

14 Kanalisering av evt. ekstrainnsats i v.g.skole Lærere i videregående skole Elever i videregående skole Elever i grunnskolen Lærere i grunnskolen ? ? ? kr

15 Kanalisering av evt. ekstrainnsats i v.g.skole Lærere i videregående skole Elever i videregående skole Elever i grunnskolen Lærere i grunnskolen ? ? ? kr

16 Kanalisering av evt. ekstrainnsats i v.g.skole Lærere i videregående skole Elever i videregående skole Elever i grunnskolen Lærere i grunnskolen ? ? ? kr Lærere i v.g.skole bruker sin evt. ekstrainnsats overfor egne elever - styrking av egen opplæring.

17 Kanalisering av evt. ekstrainnsats i v.g.skole Lærere i videregående skole Elever i videregående skole Elever i grunnskolen Lærere i grunnskolen ? ? ? kr Vil det være uproduktivt ekstraarbeid i v.g.skole?

18 For elever i v.g.skole Kan ta utgangspunkt i de generelle målene for sitt fag og presentere dette gjennom dette opplegget. Gi en oversikt over de andre målområdene Presentere en oversikt over aktuelle bedrifter/arbeidsplasser der det kan være aktuelt å få jobb I samråd med lærer planlegge et praktisk arbeid for ungdomsskoleelevene

19 For lærlinger Med utgangspunkt i de generelle mål og mål i bedriftslære i opplæringsplanen lage et hospiteringsopplegg for elev i 10. klasse. Opplegget kan presentere: Generelle verdier (OBS på HMS!) Typiske arbeidsoppgaver Bedriften og andre aktuelle bedrifter Enkle typiske abeidsoppgaver som elevene kan gjøre. (i samråd med instruktør)

20 Utfordringer Krever initiativ av elevene. De blir ikke ”dratt gjennom” et opplegg av rådgiver og lærere. Nye arbeidsformer i skolen – mer fleksibilitet Veiledning Logistikk og oppfølging

21 Fordeler Krever ingen nye store og dyre arrangementer Fleksibel på tid – man kan invitere elevene når det passer for verten og opplegget hennes/hans Kan involvere alle bedrifter – flere enn de store som ofte er med i tradisjonelle tiltak Setter alle videregående skoler i lik stilling. Det er kun engasjementet som avgjør! Skaper yrkesidentitet hos de som yter.

22 Pedagogiske kvaliteter Tilpasset opplæring Elevmedvirkning Involvering av lokalt samfunn og næringsliv Veiledningspedagogikk – profesjonelle veiledere vil følge elevene opp hele veien på den måten som passer elevens nivå Mappevurdering / portfolio Prosjektarbeid på rett plass!

23 Problemstillinger Hvordan kan vi bake eksisterende og gode opplegg inn i dette opplegget? Tør vi prøve og vinne ny erfaring? Det blir tydeligere dersom enkelte elever ikke ”får det til” og kanskje ikke får noe utbytte i et slikt opplegg. Vil dette være et ”ærligere” opplegg? I andre opplegg vil slike elever ”dilte etter”


Laste ned ppt "Programfag til valg Et individuelt tilpasset opplegg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google