Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Valgkonferanse Hell 22.2.07 Marianne Riise, KRD.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Valgkonferanse Hell 22.2.07 Marianne Riise, KRD."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Valgkonferanse Hell 22.2.07 Marianne Riise, KRD

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Tema Demokratiske prinsipper for valg – tilrettelegging i valglokaler Forslag til lovendringer i 2007 Endret omslagskonvolutt utenriks Innrapportering av valgresultat Møtebøker

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Demokratiske prinsipper for valg Norsk lovgivning Valgloven § 1-1 sier at myndighetene skal: ”legge forholdene til rette slik at borgerne ved frie, direkte og hemmelige valg skal kunne velge sine representanter til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer”

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 EMK bestemmer at medlemsstatene –”forplikter seg til å holde frie valg med rimelige mellomrom ved hemmelig avstemning, under forhold som sikrer at folket fritt får uttrykke sin mening.. ” Kodeks for god valgpraksis FNs konvensjon politiske og sivile rettigheter Demokratiske prinsipper for valg Internasjonale forpliktelser

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 At valgmyndighetene må legge forholdene til rette for at velgeren kan utøve sine demokratiske rettigheter At lovens regler og prosedyrer blir utformet i samsvar med prinsippene De har relevans ved fortolkninger Bør være i fokus under opplæring av stemmestyrene Prinsippene innebærer

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 Demokratiske prinsipper - oppsummert Direkte valg Periodiske valg Ulike politiske alternativer Gjennomsiktig, nøytral og kompetent administrasjon Åpenhet, etterprøvbarhet, sporbarhet Alminnelig stemmerett Lik stemmerett Hemmelige valg

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 Alminnelig stemmerett alle skal ha lik mulighet til å delta - krav til tilrettelegging –hvilke lokaler skal benyttes egnethet og tilgjengelighet –utformingen inne i selve lokalene plassering av utstyr som gir lik tilgang for alle

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 Lik stemmerett betyr at hver velgers stemme skal telle tilnærmet likt betyr at hver velger kun kan få godkjent én stemme –rutiner for å sikre at velger ikke får godkjent flere stemmer krav til legitimasjon valgtingsstemmer må stemples urnen må overvåkes

9 Kommunal- og regionaldepartementet 9 Frie og hemmelige valg velger har rett til å avgi stemme til den valglisten vedk. ønsker uten innblanding, tvang eller utilbørlig påvirkning for at dette skal være mulig må vi ha gode rutiner og prosedyrer i valglokalene –én og én velger i avlukket –stemmesedlene skal være avskjermet –det må gis info om bretting av sedler –stemmesedler må stemples –urnen må overvåkes

10 Kommunal- og regionaldepartementet 10 Frie og hemmelige valg forts. og vi krav om at stemmer skal avgis i ”enerom og usett” –unntak: hjelp –unntak: brevstemmegivning utenriks når lokalene rigges – tenk på hvilken utforming/tilrettelegging som best oppfyller krav til hemmelighold og tilgjengelighet

11 Kommunal- og regionaldepartementet 11 Nytt ved valget i 2007 - lovforslag Skjæringsdato manntall –foreslått flyttet til 30. juni Obligatorisk utsteding av valgkort til alle velgere

12 Kommunal- og regionaldepartementet 12 Nytt ved valget i 2007 - lovforslag Krav til legitimasjon –Hovedregel: Velger skal identifisere seg dersom vedk. er ukjent for stemmemottaker –Unntak: på institusjon kan ansatt bekrefte identitet hva er ”institusjon”? –hvilken type legitimasjon kan aksepteres? må inneholde navn og bilde pass, bankkort, førerkort ellers: konkret vurdering –informasjon om ny regel er viktig

13 Kommunal- og regionaldepartementet 13 Nytt ved valget i 2007 - lovforslag Frist for forhåndsstemmegivning utenriks –nest siste fredag før valgdagen (i år 31. august) Frist for forhåndsstemmegivning på Svalbard –Sysselmannen bestemmer

14 Kommunal- og regionaldepartementet 14 Omslagskonvolutt utenriks

15 Kommunal- og regionaldepartementet 15 Valgnattdatabasen All innrapportering skal skje via web Grunnlagsdata, valgresultatdata, statistiske data Data kan importeres fra kommunens valgdatasystem Første test i noen kommuner 8. mars Innrapportering grunnlag innen 3. juni Prøvevalg 15. august

16 Kommunal- og regionaldepartementet 16 Nytt denne gang Det er et ønske å lage et register over alle som stiller til valg på lokalt plan –alle kandidatnavn med fødselsnummer Vi vil gi samlet informasjon om steder velgerne kan stemme – øke tilgjengeligheten –sted/tid for stemmegivning Listestemmetall

17 Kommunal- og regionaldepartementet 17 Grensesnitt web

18 Kommunal- og regionaldepartementet 18 Eksempel Grunnlagsskjema

19 Kommunal- og regionaldepartementet 19


Laste ned ppt "1 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Valgkonferanse Hell 22.2.07 Marianne Riise, KRD."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google