Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praksisstudier i sykehusene – kvalitet, oversikt og styring? Norgesuniversitetet – seminar Svalbard 2006 v/prosjektdirektør Gunvor Ånestad, Helse Øst RHF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praksisstudier i sykehusene – kvalitet, oversikt og styring? Norgesuniversitetet – seminar Svalbard 2006 v/prosjektdirektør Gunvor Ånestad, Helse Øst RHF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Praksisstudier i sykehusene – kvalitet, oversikt og styring? Norgesuniversitetet – seminar Svalbard 2006 v/prosjektdirektør Gunvor Ånestad, Helse Øst RHF

2 Samarbeidsorgan for høgskolene Egen instruks fra 2002 De regionale helseforetakene skal inngå rammeavtaler mellom høgskoler og universitet i regionen Opprette det antall praksisplasser for helsefagstudenter det er behov for (jf. aktivitetskrav som UFD stiller til høgskolene)

3 Samarbeidsorganet – rammer for arbeidet hittil 21.3.2002 Styret vedtok etablering og rammer 3.4.2003 Midlertidig rammeavtale for 2003 vedtatt av styret. I 2004 vedtatt ny rammeavtale og revidert mandat Fra 2005 ca. 3 møter i året – hvorav ett lagt opp som faglig seminar/konferanse Helse Øst RHF er sekretariat med arbeidsutvalg fra høgskolene og heleforetakene Saksliste, referat m.m. legges ut på helse-ost.no

4 Utfordringer – hvilken framtid planlegger vi for? Utvikling i sykehusene gir konsekvenser for høgskolene og praksisundervisningen? Raske endringer i arbeidsmarked og sysselsetting Større bevegelser over landegrensene – internasjonalisering – utfordringer i forhold til standardisering og kvalitetskontroll?

5 Hva skjer med praksis? Antall senger synker. Belastningen på sengepostene øker –sykere pasienter –flere studenter pr. sengepost og totalt. Raskere pasientflyt – kortere diagnostisk tid. Økt behandling utenfor sykehus. Større grad av selvadministrasjon av egen helse/kroniske lidelser. Utvikling av pasient- og pårørende opplæring. Etablering av lærings- og mestringssentre.

6 Mindre ”plass” rundt sengen – hva gjør vi? Praksisplassene må tilpasses de nye behandlingsstrategier – organiseres ut fra behandlingskjeder. Det må skapes ”plass” ved: - akuttmottak - prehospitale tjenester - polikliniske sentre – spesialiserte poliklinikker - ambulante tjenester - lærings- og mestringssentre - ikke- medisinske støttetjenester?? Vektlegging av god klinisk kompetanse, pedagogiske ferdigheter, kommunikativ kompetanse og samarbeidskompetanse.

7 Erfaringer – oppsummert i 2004 God arbeidsmessig basis og fruktbar dialog Satt fokus på: praksisplasser, modeller for videreutdanning, kvalitet på praksis og endringer i helsetjenesten Behandlet konkrete saker – felles høringsuttalelser mv. Mye faglige drøfting – mye påbegynt praktisk arbeid – i 2005 skal vi også gjøre det….

8 Utviklingsprosjekter Kvalitet, oppgavefordeling og kostnader ved praksisstudier. Ansv.: Høgskolen i Oslo Praksisplasser i Helse Øst – etablering av felles oversikt. Ansv.: Helse Øst RHF Formål: grunnlag for strategisk planarbeid og innspill til resp. Departementer (HOD og KD) i forhold til rammeplaner og utdanning/kompetansebehov

9 Resultater – oversikt og styring Koordineringsområder: - Hedmark og Oppland (i HF, 1 sykehus,2 høgskoler) - Østfold (1 HF, 1 høgskole) - Oslo og Akershus (8HF/sykehus + RR-HF og 4 høgskoler) Koordinatorfunksjon i HF og høgskole, jf. funksjonsbeskrivelse Koordinatorforum Avtaleverk – felles maler og sjekkliste - rammeavtale RHF - samarbeidsavtale nivå 1 – HF - høgskole - særavtale nivå 2, ulike studieretninger

10 Gjennomføringsprosjekt 2006 - 2008 Integrere prosjektenes anbefalinger i et felles strategisk dokument Fremstille samlet oversikt over fordelingen av praksisplasser ved utgangen av 2006 Fremtidig fordelingsmodell (basert på sengetall) Etablere en robust regional koordineringsfunksjon

11 Problemstillinger - oppgaver Over/underbooking mellom høgskolene Innhente dokumentasjon for store avvik Dialog om HF/sykehusenes smertegrense for mottak av studenter Kommunikasjonslinjer regionalt (3 geografiske områder) Sikre dialog med egenrepresentant i samarbeidsorganet og forankring i egen organisasjon

12 Erfaringer Rådgivende organ – mulig å gå sammen om praktiske arbeidsoppgaver om man har felles oppfatning om endringsbehov Krever forankring og fullmakter fra egen organisasjon Krevende prosess – perspektivet må løftes over detaljnivå - ikke alle vil opp i helikopteret… Det må være noe å vinne på samarbeid/endringsarbeidet Revurdering av målsetting – fleksibilitet Fremdrift må holdes Felles oppgaver styrker samhandlingen

13 Hvor er vi i 2008? Oversikt – hvilke høgskoler bruker hvilke plasser Fordelingsnøkler for plasser ”Kontrollerte” bestillinger – basert på felles retningslinjer Fungerende koordineringsnettverk Rapportering til RHF og departement Overvåking av praksis- og rekrutteringssituasjonen Nasjonale prognoser for utdanningsbehovet – både innen medisin og helse- og sosialfag


Laste ned ppt "Praksisstudier i sykehusene – kvalitet, oversikt og styring? Norgesuniversitetet – seminar Svalbard 2006 v/prosjektdirektør Gunvor Ånestad, Helse Øst RHF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google