Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EMF og helse Spørsmålet om eventuell helserisiko knyttet til eksponering for 50/60 Hz elektromagnetiske felt startet med Wertheimer & Leepers studie i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EMF og helse Spørsmålet om eventuell helserisiko knyttet til eksponering for 50/60 Hz elektromagnetiske felt startet med Wertheimer & Leepers studie i."— Utskrift av presentasjonen:

1 EMF og helse Spørsmålet om eventuell helserisiko knyttet til eksponering for 50/60 Hz elektromagnetiske felt startet med Wertheimer & Leepers studie i 1979. I årene som er gått siden har en rekke studier sett på sammenhengen mellom felt og helse, men fortsatt er mange spørsmål ubesvarte

2 Kreft og boligeksponering – elektromagnetiske felt LokalisasjonStatus BarneleukemiBegrenset støtte til en sammenheng Hjerne - barnData ikke tilstrekkelig til å trekke konklusjoner Lymfom -barnData ikke tilstrekkelig til å trekke konklusjoner All kreft - barnData ikke tilstrekkelig til å trekke konklusjoner Leukemi - voksneData ikke tilstrekkelig til å trekke konklusjoner Hjerne - voksneData ikke tilstrekkelig til å trekke konklusjoner Bryst - kvinnerData ikke tilstrekkelig til å trekke konklusjoner Føflekk -voksneData ikke tilstrekkelig til å trekke konklusjoner All kreft - voksneData ikke tilstrekkelig til å trekke konklusjoner

3 Epidemiologiske studier - yrkeseksponering for elektromagnetiske felt og kreft KreftlokalisasjonStatus leukemiData ikke tilstrekkelig til å trekke konklusjoner hjerneData ikke tilstrekkelig til å trekke konklusjoner lymfomData ikke tilstrekkelig til å trekke konklusjoner lungeData ikke tilstrekkelig til å trekke konklusjoner bryst kvinnerData ikke tilstrekkelig til å trekke konklusjoner bryst mennData ikke tilstrekkelig til å trekke konklusjoner All kreftData ikke tilstrekkelig til å trekke konklusjoner

4 Fosterskade Humanstudier gir ikke støtte til at elektromagnetiske felt gir fosterskade De fleste dyrestudiene viser ingen assosiasjoner med EMF

5 Abort Lee et al 2002 & Li et al. 2002: Høy peak- eksponering og høy “rate of change” var assosiert med abort i studier av boligeksponering for magnetfelt Støtten til en sammenheng mellom abort og magnetfelt er likevel begrenset (Savitz 2002)

6 Alzheimer’s sykdom – syv studier – ELF magnetfelt -RR Kilde: Håkanson 2003

7 Amyotrofisk lateralsklerose- åtte yrkesstudier ELF magnetfelt - RR Kilde: Håkanson 2003

8 Kroniske nevrologiske sykdommer Sammenheng med ALS og Alzheimer er vist i yrkesstudier Studiene har svakheter Status: Før nye og bedre studier er gjennomført, kan man ikke trekke konklusjoner

9 Hjertesykdom - pulsfrekvens Nedsatt pulsfrekvens er vist men ikke sikkert replisert [Sastre et al. 1998 (pos), Sait et al. 1999 (pos), Graham et al. 2000 (neg.), Kurokawa et al. 2003 (neg)] Savitz et al. 1999, viste økt risiko for død av arytmi og hjerteinfarkt blant kraftansatte, Johansen et al (2002) fant ikke dette, heller ikke Sahl et al. 2002. Håkanson et al 2003 fant økt risiko for død av hjerteinfarkt blant yrkeseksponerte for magnetfelt. Status: Man har i dag ikke holdepunkter for økt risiko for hjerte- eller sirkulasjonsskader.

10 Andre helseeffekter Depresjon? ( Verkassalo et al. 1997, Winjgarden et al. 2002) Selvmord ( Baris et al. 1996) Søvnforstyrrelser? ( Graham & Cook 1999 ) Status: Ikke nok data til å trekke konklusjoner

11 “El-overfølsomhet” Mange rapporterer ulike plager assosiert med ELF-felt, hudplager, tretthet, konsentrasjons- problemer, hodepine Dobbelt-blind provokasjonsforsøk har ikke bekreftet årsakssammenheng (e.g. Toomingas 1996) Ingen spesifikk årsaksfaktor er identifisert Er dette et medisinsk problem med ukjent etiologi? Immunologisk mediert hypersensitivitet eller allergi? Ingen biologisk markør er etablert

12 Eksperimentelle studier 50/60 Hz felt er ikke vist å være genotoksiske hos mennesker Dyrestudier har ikke entydig gitt støtte til at felt gir kreft eller genetiske skader Magnetfelt er ikke vist å være promotor eller co-promotor i repliserte dyrestudier (kreftmodeller)

13 Eksperimentelle studier Status: Man har i eksperimentelle cellestudier ikke vist at magnetfelt kan medvirke til kreftutvikling. På bakgrunn av manglende bevis fra dyre- og cellestudier og usikkerheten og inkonsistensen i epidemiologiske studier, er det ikke etablert noen etiologisk sammenheng mellom elektromagnetiske felt og noen kroniske sykdommer.

14 Oppsummering IARC (International Agency for research on Cancer) har klassifisert magnetfelt som mulig kreftfremkallende for mennesker, basert på begrenset støtte til en sammenheng med leukemi hos barn For andre kreftformer og andre helseeffekter er dataene ikke tilstrekkelige til å trekke sikre konklusjoner pr. i dag

15 Aktuelt regelverk  Lov om str å levern  Forskrift om str å levern og bruk av str å ling  ICNIRP: Guidelines on limiting exposure to non-ionizing radiation  Internkontrollforskriften  EU-direktiv  Arbeidsmilj ø loven

16 Forskrift om strålevern og bruk av stråling, §26 Eksponeringsgrenser All eksponering skal holdes så lavt som praktisk mulig, og skal ikke overstige verdier angitt i relevante standarder fra den internasjonale kommisjon for beskyttelse mot ikke-ioniserende stråling (ICNIRP), dersom det ikke finnes nasjonale eller europeiske standarder til erstatning for disse.

17 Så lavt som praktisk mulig Dette innebærer at dersom det kan gjøres med små kostnader og uten andre ulemper av betydning, bør arbeidet planlegges og utføres slik at eksponeringen for elektromagnetiske felt blir lavest mulig.


Laste ned ppt "EMF og helse Spørsmålet om eventuell helserisiko knyttet til eksponering for 50/60 Hz elektromagnetiske felt startet med Wertheimer & Leepers studie i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google