Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sosial ulikhet ved røyking og bruk av snus – helsemessige konsekvenser Landskonferanse av kardiologisk sykepleiere den 5.-7. mai v/generalsekretær Geir.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sosial ulikhet ved røyking og bruk av snus – helsemessige konsekvenser Landskonferanse av kardiologisk sykepleiere den 5.-7. mai v/generalsekretær Geir."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sosial ulikhet ved røyking og bruk av snus – helsemessige konsekvenser Landskonferanse av kardiologisk sykepleiere den mai v/generalsekretær Geir Riise i Den norske legeforening

2 Alt henger sammen med alt (GHB)
Tobakksbruk er den enkeltfaktor det er mulig å forebygge som har størst innflytelse på helsetilstanden (Referanse: Stortingsmelding nr. 16 ( ) Resept for en sunnere Norge)

3 Sosiale ulikheter i helse i Norge:
Dødeligheten synker med økende inntekt for både menn og kvinner Kosthold: Lavest sosioøkonomisk status har generelt et helsemessig dårligere kosthold (frukt, grønt, sammalt mel etc) Tobakk: Lavest sosioøkonomisk status debuterer tidligere, har høyere røykeintensitet, bruker de mest skadelidende tobakksproduktene, større aksept for passiv røyking

4 Sosiale ulikheter i helse
Alkoholvaner: Menn med lavest inntekt drikker mer enn menn med middels inntekt, de med høyest inntekt drikker mest Alkoholvaner: Alkoholbruk øker med utdanningsnivå for begge kjønn Fysisk aktivitet: Større andel fysisk aktive i fritiden hos de med høy sosioøkonomisk status (Ref: Sosial og helsedirektoratet IS-1304,2005)

5 Helserisiko ved tobakk
Inneholder flere tusen kjemiske stoff, flere er kreftfremkallende Nikotinet er sterkt avhengighetskapende Annenhver røyker dør for tidlig på grunn av tobakksbruk Halvparten av disse mister over 20 år av livet sitt I Norge dør omtrent 6400 av røykerelatert sykdom hvert år (ref:SannerT.Antall dødsfall som skyldes røyking går ned.TidskrNoLægeforen. 2005) I tillegg dør av passiv røyking 1-9 sigaretter om dagen dobler risikoen for hjerteinfarkt En røyker har dobbelt så stor risiko for å dø av kreft som en ikke-røyker med KOLS i Norge Kvinner tåler røyking dårligere (ref: European Respiratory Journal 1997; Prescott E)

6 Forebygging av snusbruk
Totalt er det rundt 5% som bruker snus daglig, særlig unge menn Andelen menn i alderen år som bruker snus daglig eller av og til er ca. 25% (14 % dagligbrukere) Har en annen sosial profil enn røyking Snusbrukere har en utdanningslengde omtrent som gjennomsnittsbefolkningen

7 Helseproblemer med snus
Inneholder over 2500 kjemiske stoffer, bl.a. nikotin og nitrosaminer En viss øket kreftrisiko Forhøyet dødsrisiko i forbindelse med hjerteinfarkt Bruk av snus under graviditet har økt risiko for fødsel før termin og svangerskapsforgiftning Røyking bør ikke erstattes av snusbruk Enkeltstudier har vist øket risiko for hjerteinfarkt og type 2 diabetes (ref. Bolinder G; Cardiovascular mortality and risk factors Karolinska Hospital. Tannhelseproblemer Ikke dokumentert noen fordeler med snus i en risikoreduserende strategi

8 Viktige tiltak for å utjamne sosiale forskjeller
Arbeidsplassen – gi tilbud om røykestopp Røykfritt arbeidsmiljø Skolebaserte tiltak - VÆRrøykFRI Tannhelsetjenesten bør mobiliseres mot snus Primærhelsetjenestens millioner legekonsultasjoner Utdanning av helsepersonell Spesialisthelsetjenesten (ref. Bispebjerg Hospital i København) Medikamentell behandling Forebygge røykestart (røykfrie voksne er en forutsetning) Salgsbegrensende tiltak (pris, reklame, unngå eksponering..) Rollemodeller – hvem har status og gjennomslagskraft

9 Organisasjoner spiller en viktig rolle
Fagforbundet, Sykepleierforbundet og Legeforeningen hadde sammen kampanjen ”Røykfrie sykehus i beg av 2000 Organisasjonene samarbeidet og involverte tilltisvalgte og medlemmer og BHT Målet var at ansatte skulle være røykfrie i arbeidstiden Gjennomført på over 35 sykehus

10 Organisasjoner kan sette tobakk på dagsorden
NSF og Legeforeningen samarbeider aktivt i Tobakksfritt I år er temaet på Verdens tobakksfrie dag 29.mai: Verdens røyfrie dag markeres fredag 29.mai 2009! Tema i år er Røykfri graviditet og barndom. Bruk denne anledning til å by på medlemmenes kunnskap og kompetanse; vær rollemodeller Lag utspill og synliggjør tobakkens skadevirkninger Som sykepleiere har dere mye å tilby!

11 Kunnskap har vi bygg denne til å lage en plattform for utspill
ingen annen lovlig vare dreper hver annen bruker hvis den brukes som forutsatt DERFOR HAR HELSEPROFESJONENE ET SÆRSKILT ANSVAR!


Laste ned ppt "Sosial ulikhet ved røyking og bruk av snus – helsemessige konsekvenser Landskonferanse av kardiologisk sykepleiere den 5.-7. mai v/generalsekretær Geir."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google