Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Status i FUNNKe-prosjektet Nettverkskonferanse Tromsø 10. oktober 2013 Gerd Ersdal, prosjektleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektronisk utveksling av helseopplysninger Status i FUNNKe-prosjektet Nettverkskonferanse Tromsø 10. oktober 2013 Gerd Ersdal, prosjektleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektronisk utveksling av helseopplysninger Status i FUNNKe-prosjektet Nettverkskonferanse Tromsø 10. oktober 2013 Gerd Ersdal, prosjektleder

2 FUNNKe 2010-2014 Formål Kvalitetssikre og Effektivisere helsetjenesten Mål Helsetjenesten i region nord med –87 kommuner og –4 helseforetak Skal utveksle helseopplysninger elektronisk innen utgangen av 2013

3 Tromsø Elektronisk meldingsutveksling pr 1. oktober 2013 Pleie- og omsorg -Fastleger - HF 14 kommuner Pleie- og omsorg –fastleger 39 kommuner ingen meldingsutveksling 38 kommuner Dyrøy Tromsø Nordreisa Balsfjord Karlsøy Harstad Dyrøy Lenvik Torsken Sørreisa Målselv Salangen Narvik Ballangen =8+ 12 Prosjekt FUNNKE Lenvik Harstad Narvik Finnmark Sør-Varanger Tana ? Hammerfest Troms- Ofoten Kåfjord Tranøy Bardu Kvæfjord Gratangen Lavangen Skånland Tysfjord Nordland Bodø Steigen Saltdal Fauske Sortland Øksnes Vågan Rana Rødøy Hemnes Alstahaug Herøy Leirfjord Dønna Rana Bodø Alta Hamarøy = 14+1

4 Status i region nord – oktober 2013 Tjenesten i bruk UNN (alle sengeposter – alle sykehus) Fastleger kommuniserer med alle HF 14 kommuner PLO- fastleger/UNN (12 i T-O) 25 kommuner PLO-fastleger (8 i T-O) Tjenesten i bruk i løpet av 2013 NLSH, HLSH og Helse Finnmark 20 kommuner PLO- fastleger/HF (9 i T-O) 19 kommuner PLO-fastleger ( 5 i T-O) Tjenesten i bruk i løpet av 12 måneder ? 29 kommuner (4 i Troms-O)

5 %vis befolkningsdekning i region nord Meldingsutveksling er tatt i bruk pr 1.10.13 PLO til/fra fastlegerfor 72% av befolkningen –Hele Norge 1.06.13: 70% PLO til/fra helseforetakfor 37% av befolkningen –Hele Norge 1.06.13: Midt 1%, Sør 48%, Vest 13%, øst 22%

6 Norsk helsenett Ansvar for nasjonal meldingsutbredelse –Kommunal Utbredelse (KomUt) 5 Regionale helseregioner –Kompetanseorganisasjoner i hver region FUNNKe i region nord

7 Meldinger sendt og mottatt 1.10.12-1.10.13 Mellom HFog kommune i 1000pr innbygger i regionen Meldinger sendtmeldinger mottattMeldinger sendtmeldinger mottatt HSØ 4945640,2 HV 5176330,50,6 HMN 19270,0 HN 126113362,72,8 Mellom HFog privatpraktiserende helsepersonell i 1000pr innbygger i regionen Meldinger sendtmeldinger mottattMeldinger sendtmeldinger mottatt HSØ 437545231,6 HV 195421391,92,1 HMN 7187611,01,1 HN 271831705,86,7

8 Rammebetingelser ved oppstart Ingen myndighetskrav ved oppstart i 2010 Ingen styringsmyndighet overfor kommuner Små kommuner – 75% under 5000 innbyggere Begrenset bruk av elektronisk pasientjournal i mange små kommuner Alle fastleger kommuniserer med helseforetak

9 Rammebetingelser i 2013 –Samhandlingsreformen 2012 –Helsetjenesten skal samhandle elektronisk –Tjenesteavtale nr. 9 kommuner – HF: Samarbeid om IKT løsninger lokalt –I region nord datofestet oppstart for arbeidet –Høringsutkast – Forskrift om IKT standarder oktober 2013 –Krav til føring av elektronisk pasientjournal –Plikt til bruk av elektronisk meldingsutveksling –Dato for innføring av krav varsles

10 Utfordringer for kommunene Vanskelig –å komme i gang Manglende kompetanse –Opplæring og support –Drift og meldingsovervåking

11 Utfordringer for kommunene Vanskelig å komme i gang Bruker ikke elektronisk pasientjournal fullt ut Manglende IKT kompetanse Ingen ildsjeler FUNNKe bistår ut 2014

12 Utfordringer for kommunene Opplæring og support Ny måte å organisere arbeidet Må være enkelt Må oppleve nytteverdi FUNNKe bistår ut 2014 E-LÆRING- LITT INFO KOMMER

13 Utfordringer for kommunene Drift og meldingsovervåking –Overvåking i kommunen Fagsystemet – elektronisk pasientjournal Meldingsutveksler Kan gjøres av: –Hver kommune –Kommunesamarbeid –Kjøpe tjenester HN-IKT? Private aktører?

14 www.telemed.no\FUNNKe TAKK FOR MEG!

15 E-læringsprogram FUNNKe Drift og meldingsovervåking Nettverkskonferanse Tromsø 10. oktober 2013 Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider

16 Formål og målgruppe Formål Økt kvalitet på meldingsutvekslinga Målgruppe Personer med driftsansvar i kommunene og på fastlegekontorene De driftsansvarlige skal bevisstgjøres og gjøres i stand til å drifte og overvåke elektronisk meldingsutveksling

17 Innhold i e- læringsprogrammet 1.Veiledere 2.Terminologi/begreper 3.Ansvar og roller 4.Avvikshåndtering/support 5.Brukerstøtte

18 Hvordan? Nettbasert kursrom Videoforelesninger Selvgående e-læringskurs Klar til bruk tidlig 2014


Laste ned ppt "Elektronisk utveksling av helseopplysninger Status i FUNNKe-prosjektet Nettverkskonferanse Tromsø 10. oktober 2013 Gerd Ersdal, prosjektleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google