Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling"— Utskrift av presentasjonen:

1 FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling
Meldingsutveksling, utfordringer og løsninger på nasjonalt nivå ved Lars-Andreas Wikbo

2 Utfordringer Juridiske utfordringer Generelle utfordringer Tekniske utfordringer Hvordan går vi frem?

3 Utfordringer Juridisk Drift på tvers av kommuner Bruk av felles EPJ
Legevakt ??? Valg av EDI-løsning Flerkommuneløsning Krever håndtering av flere lokale partnere med egne virksomhetssertifikat Avansert håndtering av applikasjonskvitteringer Flere fagsystem Ruting av meldinger Leverandører: Dips (Dips Communicator) Visma (Visma Link) Communicate MediLink

4 Utfordringer Adressering Adresseringskit WinMed må kjøpes
Slettes ved hver oppgradering av WinMed Ingen adressekit for Vision Ingen Kommune EDI-adresseliste Hva skal kommuner registrere i Adresseregisteret? Minimum 3 tjenesteadresser Bruk Norsk Helsenett for rådgivning Vedlikehold av AR Ldap til virksomhetssertifikat ldap://ldap.prod.buypass.no/dc=Buypass,dc=no,CN=Buypass%20Class%203%20CA%201?usercertificate;binary??(&(cn=Tromsø%20Fengsel)(sn= )) Virksomhetssertifikat Hvordan bestilles dette? Pressede leverandører

5 Utfordringer Legekontor Oppsett på legekontor
Kommunene overlatt til seg selv Dips Com Feil i Dips Com (Konverteringsproblem) Feil på mapping av applikasjonskvitteringer – ikke standard apprec EPJ Grunnleggende funksjonalitet ikke på plass på meldingene. Grunnlegende pasientinformasjon kan ikke importeres inn i meldinger. Mange små mangler, uten at dette skal skape problemer. Manglene er meldt til leverandør. InfoDoc – Pr i dag fungerer dette ikke. Får ikke sendt meldinger ut. InfoDoc ser på dette. SystemX – Håndterer ikke PLO-meldinger WinMed 3.0 håndterer ikke PLO-meldinger

6 Utfordringer Kommune EPJ må tas i bruk – meldinger avhengig av data
Epikriser og labsvar fra sykehus Manglende HER-ID i Dips – kan ikke sende tjenestebasert. Dips Com Feil i Dips Com (Konverteringsproblem) Feil på mapping av applikasjonskvitteringer – ikke standard apprec

7 Eksempler på feil…. Meldinga ”Svar på forespørsel” tar ikke med tjenesteinformasjon til mottaker som er oppgitt i opprinnelig forespørselmelding. Kun Tromsø kommune orgnummer/her-id havner i svarmeldinga. Her skal både organisasjon og tjeneste komme med automatisk da avsender ikke kan velge dette manuelt. Vi testa å besvare forespørsel med medisinske opplysninger. Da havna UNN som mottaker i meldinga stedet for Tromsø kommune PLO som var avsender av opprinnelig forespørsel. Vedlegger xml ”besvar med med oppl.xml”. Vi testa flere ganger med samme resultat. Feilen gjør naturligvis at leif ikke kan besvare forespørsel med med oppl, vi ble enige om at han bruker svar på forespørsel inntil videre. I skjermbildet for send forespørsel fra pvision burde ”annen henvendelse” ligget default i dropdown felt. Ofte vil dette være ønsket valg og det ligger nå nederst i lista. Dette er en enkel og grei sak å løse. Det er også et ønske å få en adressetype kommune edi som automagisk bør kommer opp når man velger en PLO meldingstype for sending Meldingen vi fikk fra Plenario inneholder kun Tromsø kommunes overordnete organisasjonsnummer, ikke HER. Og heller ingen tjenesteadresser som har hver sin HER-id. Meldingene som vi sender til Plenario inneholder både org.nr og HER - både på overordnet nivå (nivå 1 i adresseringen) og HER på tjenesteadressenivå (nivå 2 i adresseringen). Meldingen lykkes han altså ikke å svare på.Bergen kommune PLO har samme fagsystem som Tromsø kommune PLO, så innholdet/kodingen i xml'ene skal ikke være ulik fra dem.Jeg har forøvrig sjekket informasjonen som jeg sendte over til Endre 16. desember 2010, og i den tabellen står både overordnet HER og tjenesteadresse HER til oss, så dere har fått det oppgitt fra oss og skulle ha laget adressekit på våre tjenesteadresser til Plenarios adresseregister.  Probelemet er altså todelt: Han har ikke mulighet for å adressere til våre tjenesteadresser, og har ikke mulighet for å svare på meldinger fra oss. Kithvisning i elektroniske meldinger ser feil ut for Helseopplysning til lege og orientering om tjenestetilbud.

8 Legge til knapp "dagens notat" for å importere dagens notat i meldinga svar på forespørsel.  
Treg innboks arkivert. "Too many variables" ved å aktivere vis arkiverte meldinger. Type avvik" vises i svar på forespørsel - kommer ikke med i meldinger så den kan fjernes Velger "Svar" på forespørsel i innboks. Avbryter deretter svarmeldingen med avbryt knapp. Deretter forsvinner forespørselen fra innboksen. Legen kan ikke velge "arkivert" fordi da henger winmed i flere minutter. Dette burde rettes da leger ofte må avbryte arbeid for å ta seg av hastesaker. Etter å ha sendt PLO meldinger ser vi at Korrespondanseloggen kaller PLO-meldinger for "Henvisning” Etter inst av 2.11 ble lagre-knappene i adresseregistret utgråa. Derfor, når vi skulle legge til meldingspartner-id i kommune edi lista (som hadde falt ut på tromsø kommune etter 2.11) kunne man ikke lagre endringa. Dette problemet har flere legekontor hatt etter Gikk inn i sykehus edi og la til manglende avdeling raskere tilbake, lagra den og etter det ble det mulig å lagre endringer i Kommune edi lista også..! Så dette løste seg denne gangen, men er verdt å sjekke.

9 Hvordan går vi frem? Bruk av FUNNKes kompetanseorganisasjon
Rådgiving ved oppstart HN-IKT – teknisk Hovedsamarbeidskommuner – organisatorisk/ prosjekt Gjenbruk av hovedsamarbeidskommunes arbeid Teknisk bistand Feil underveis: Meldes løpende til leverandører Løftes nasjonalt

10 Skape kommunikasjon Internt i kommune: Mellom helsepersonell og IT
Påpeke viktigheta for tverrfaglig samarbeid Skape forståelse for hva EDI er og hvor viktig det er Interkommunal kommunikasjon Dra nytte av andres erfaringer Kommunikasjon mellom HN-IKT og kommunenes IT-kompetanse Sykehus og kommune Forberede sykehus og kommune på meldinger på EDI. Rutiner Adressering etc

11 Drift HN-IKT vurderer å tilby drift og overvåkning av EDI til kommuner
Først: Trenger aksept fra Helse Nord RHF. Skal avklares juridisk. I planleggingsfase Kommunene må si noe om omfanget Kun meldingstjener? Oppgradering og vedlikehold? Programvare Server Klienter Beredskap – kveldstid/ helg? Ønsker tilbakemeldinger

12 Drift Mulige løsninger Fjernstyre kommunenes meldingstjener
Flytte meldingstjener til HN-IKT Hvordan tilby dette til kommunene? Formell henvendelse fra kommune med ønsket driftsnivå til HN-IKT HN-IKT kan levere tjenestenivå Drift og overvåking av EDI-applikasjon på dagtid Drift av server, klienter, programvare på dagtid Alt 1 eller 2 pluss beredskap Ønsker Narvik som pilot – ser hva som er beste løsning – løsningene må testes

13

14 Felles EDI-server Konklusjon: Felles EDI-server/klient er lovlig

15 Tilgang og utlevering av opplysninger
Konklusjon: Bruk av felles EPJ er ikke lov på tvers av juridiske enheter

16

17 Lars- Andreas Wikbo Tlf:


Laste ned ppt "FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google