Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Effekter av olje Anne Christine Meaas Conservation Department, WWF

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Effekter av olje Anne Christine Meaas Conservation Department, WWF"— Utskrift av presentasjonen:

1 Effekter av olje Anne Christine Meaas Conservation Department, WWF
WWF Ren kyst! Effekter av olje Anne Christine Meaas Conservation Department, WWF 11/09/2011 © WWF

2 Shorter title Agenda Additional information can run
WWF Ren kyst! Effekter av olje Shorter title Agenda Secondary information can go here XX-XX Month, Year Innledning Generelt om effekter av oljesøl Akutte effekter av oljesøl – sjøfugl, sjøpattedyr, pattedyr, fisk og bunnsamfunn Effekter på fiskerier og oppdrett Erfaringer fra tidligere oljesøl og langsiktige effekter Additional information can run Underneath if necessary 4 April

3 Mengde olje sier lite om konsekvens Mange faktorer spiller inn
WWF Ren kyst! Effekter av olje Mengde olje sier lite om konsekvens Mange faktorer spiller inn Vind og bølger – (wind and waves) Temperatur Sesong Oljetype Sårbarheten til området – (vulnerability) ... Slide 4 Projections of climate change impacts on marine fisheries “Large-scale redistribution of maximum fisheries catch potential in the global ocean under climate change” Cheung et al 2009 Global-scale projections of climate change impacts on marine fisheries predicts maximum catch potential based on primary production and distribution range of 1066 species of exploited fishes from 2005 to 2055 under under various climate change scenarios The study shows that climate change may lead to large-scale redistribution of global catch potential, with an average of 30–70% increase in high-latitude regions and a drop of up to 40% in the tropics. Maximum catch potential declines considerably in the southward margins of semienclosed seas while it increases in poleward tips of continental shelf margins. Among the 20 most important fishing Exclusive Economic Zone regions in terms of their total landings, EEZ regions with the highest increase in catch potential by 2055 include Norway, Greenland, the United States (Alaska) and Russia (Asia), where Norway will benefit the most by far. On the contrary, EEZ regions with the biggest loss in maximum catch potential include Indonesia, the United States (excluding Alaska and Hawaii), Chile and China. The scenarios investigated and displayed here are. (Maximum catch potential is defined as the maximum exploitable catch of a species assuming that geographic range and selectivity of fisheries remain unchanged from the current) Two climate scenarios was included representing high- and low-range greenhouse gas emissions. Special Report on Emission ScenariosSpecial Report on Emission Scenarios  (CO2 concentration at 720ppm in 2100) Stabilization at 2000 level level scenario (CO2 concentration maintains at year 2000 level of 365 ppm) 4 April

4 Generelt for alle arter
WWF Ren kyst! Effekter av olje Generelt for alle arter – også mennesker Brannsår – (burns) skader på øyne og slimhinner (damage to eyes) respirasjonssvikt indre skader på fordøyelsessystemet (internal injuries) Nedkjøling (hypothermia) svakt immunsystem redusert reproduksjon kreft (cancer) Misdannelser (abnormalities) ikke minst – et ødelagt økosystem (ecosystem in ruin) 4 April

5 Dyregruppen som er mest utsatt ved oljesøl
WWF Ren kyst! Effekter av olje Sjøfugl Dyregruppen som er mest utsatt ved oljesøl Det er tre hovedgrunner til at sjøfugl er mest utsatt: Habitat – kystnære hekke-og næringsområder Atferd (behaviour) – samler seg i store kolonier Fysiologi – fjærstrukturen kollapser (feather structure collapse) Sjøfugl som tilbringer mesteparten av livet sitt på sjøen er mest utsatt – alkefugl, marine dykkender, fiskender, måker (pelagic birds most at risk) 4 April

6 Presentation title can go here
Fjærstrukturen kollapser Fjærene mister isolasjonsevne og vannavstøtende effekt, samt ofte flyte- og flygeevnen. Fuglen vil fryse i hjel, synke, og/eller miste evnen til å komme seg unna. Picture titles can go across two lines A short summary paragraph can appear in coloured panels. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut nec tincidunt mi. Praesent libero arcu, ultrices eget interdum a, imperdiet eu magna. Topic can go here Presentation title can go here Secondary information XX-XX Month, Year Additional information can run Underneath if neccessary © WWF-Canon

7 Fisk Mest utsatt på tidlige stadier
WWF Ren kyst! Effekter av olje Fisk Mest utsatt på tidlige stadier Voksen fisk kan trolig “lukte” oljen og styre unna i de fleste tilfeller Det er imidlertid funnet større mengder PAH hos torsk etter oljeforurensning, trolig grunnet oljeforurenset mat Laboratorie: Endret svømmeatferd, kramper, bruker ikke halefinnen, svømmer ikke vekk fra trusler Fiskeegg og fiskelarver er mest utsatt ved oljeforurensning. Disse kan ikke rømme som voksen fisk kan, og hos flere arter befinner de seg nær havoverflaten (fish larvae at risk, adult fish swim away) Slide 5 Do not get fooled again.  Such a redistribution of catch potential is driven by projected shifts in species’ distribution ranges and by the change in total primary production within the species’ exploited ranges. Ocean warming and the retreat of sea ice in high-latitude regions opens up new habitat for lowerlatitude species and thus may result in a net increase in catch potential. In subtropical and temperate regions, cold-water species are replaced by warm-water species, rendering the trend in catch potential changes in these regions generally weaker than in tropical, high-latitude and polar regions. Despite the uncertainty of global-scale projection of climate change impacts on fisheries productivity, such projection is useful in informing policy makers and stakeholders about the potential scale of the impact and in developing policy scenarios. The study indicate the need to develop adaptation policy that could minimize climate change impacts through fisheries. The projected change in maximum catch potential may have large implications for global food security world wide. Changes in industrial structure are making it  even more important to develop a robust cros­sectoral management regime. The consequences despite Robust crossectoral management regimes may be the potential implications for other industries, and the shortfall of oil and shipping industries in the area. Simply because global food security can not take a chance to interrupt the “last frontier” . The area has major potential for value creation in the future but also contain major pitfalls so…………. Major messages: Keep cool! It would be nice if things turned out to be like projected, but pretty stupid to lean back and await this to happen. What will EU and China think about this? Regardless if the projected scenarios enters reality or not, good political craftsmanship is required to manage a future that is changed beyond todays imagination. It requires a new political direction and a new way of management. Punktene under skriver jeg ikke ut – her kan du snakke litt løst om punktene og løfte dem opp på den måten som. Is i magen Det hadde vært hyggelig om det ble sånn, men det er en dum plan å sitte på rompa og vente på dette skal komme dalende ned i faget på oss.  Hva fil EU/ Kina mene om dette? ( denne artikkelen er jo på mange måter et greit argument å bruke for å få kina til kutte utslipp – eller?) Uansett om senarioet stemmer eller ikke krever det godt politisk håndtverk å styre en fremtid som er så forandret. Det krever ny politisk kurs og en ny type forvaltning. Hvordan må vi forvalte økosystemet for at dette skal slå til? Hva vil dette ha å si for oljeindustri, shipping og turisme. 4 April

8 Havforskningsinstituttet: Lufthull i plommesekk og rundt hjertet
WWF Ren kyst! Effekter av olje Havforskningsinstituttet: Lufthull i plommesekk og rundt hjertet Torskelarver mangler pigmentering, har tom mage(spiser ikke) og misdannede kjever Misdannede ryggvirvler Dårligere svømmeevne Størst effekt på tidlige stadier 4 April

9 Sjøpattedyr – sel, hvalross, hval, delfiner
WWF Ren kyst! Effekter av olje Sjøpattedyr – sel, hvalross, hval, delfiner Ikke like utsatt som sjøfugl Spekket isolerer Det er funnet døde sel med oljerester i mage Det er påvist leverskader og skader på hjernevev tilsvarende løsemiddelskader hos mennesker Oljeforurensning kan medføre stress og atferdsendringer. Eks. Exxon Valdez der 302 steinkobber ble funnet døde fra stress (hjerneslag) Mange døde delfiner/ hval etter Deepwater Horizon – uten kjent årsak ( the blubber insulates, but oil spills can cause stroke) Slide 7 Sorry guys! Begynne i dag! Glem Lofoten Glem kull på Svalbard Det må være en tydelig sammenheng mellom klimapolitikken og Nordområdepolitikken Klimameldingen må vise handling. 4 April

10 Oter (og andre pattedyr)
WWF Ren kyst! Effekter av olje Oter (og andre pattedyr) Pelsen isolerer ikke ved oljeforurensning Oter og isbjørn er avhengige av et isolerende luftlag i pelsen for å holde varmen. Oljeforurensing av pelsen til disse dyrene kan føre til at dyret fryser ihjel (inntil 70 % reduksjon i isolasjonsevne) Oljeforurenset oter vil prøve å fjerne oljen ved å pusse pelsen -> olje i tarmsystemet. Exxon Valdez: indre skader (blødende magesår og lunge-emfysem) hos 55% av oljeskadde havoter 871 døde havoter funnet (estimert opptil 2 800) oterbestanden redusert med ca. 40% (mammals with fur: hypothermia and internal injuries) Slide 5 Do not get fooled again.  Such a redistribution of catch potential is driven by projected shifts in species’ distribution ranges and by the change in total primary production within the species’ exploited ranges. Ocean warming and the retreat of sea ice in high-latitude regions opens up new habitat for lowerlatitude species and thus may result in a net increase in catch potential. In subtropical and temperate regions, cold-water species are replaced by warm-water species, rendering the trend in catch potential changes in these regions generally weaker than in tropical, high-latitude and polar regions. Despite the uncertainty of global-scale projection of climate change impacts on fisheries productivity, such projection is useful in informing policy makers and stakeholders about the potential scale of the impact and in developing policy scenarios. The study indicate the need to develop adaptation policy that could minimize climate change impacts through fisheries. The projected change in maximum catch potential may have large implications for global food security world wide. Changes in industrial structure are making it  even more important to develop a robust cros­sectoral management regime. The consequences despite Robust crossectoral management regimes may be the potential implications for other industries, and the shortfall of oil and shipping industries in the area. Simply because global food security can not take a chance to interrupt the “last frontier” . The area has major potential for value creation in the future but also contain major pitfalls so…………. Major messages: Keep cool! It would be nice if things turned out to be like projected, but pretty stupid to lean back and await this to happen. What will EU and China think about this? Regardless if the projected scenarios enters reality or not, good political craftsmanship is required to manage a future that is changed beyond todays imagination. It requires a new political direction and a new way of management. Punktene under skriver jeg ikke ut – her kan du snakke litt løst om punktene og løfte dem opp på den måten som. Is i magen Det hadde vært hyggelig om det ble sånn, men det er en dum plan å sitte på rompa og vente på dette skal komme dalende ned i faget på oss.  Hva fil EU/ Kina mene om dette? ( denne artikkelen er jo på mange måter et greit argument å bruke for å få kina til kutte utslipp – eller?) Uansett om senarioet stemmer eller ikke krever det godt politisk håndtverk å styre en fremtid som er så forandret. Det krever ny politisk kurs og en ny type forvaltning. Hvordan må vi forvalte økosystemet for at dette skal slå til? Hva vil dette ha å si for oljeindustri, shipping og turisme. 4 April

11 Korallrev, tareskog, bunnsamfunn og fjære
WWF Ren kyst! Effekter av olje Korallrev, tareskog, bunnsamfunn og fjære Filtrerer oljen og blir forgiftet/ kvalt Store korallrev og tareskoger langs Norskekysten Et stort artsmangfold – bl.a. fisk er avhengig av disse habitatene Planteliv og bunnsamfunn blir kvalt av oljen, fotosyntese og næringsopptak hindres Oljeutslipp kan føre til forgiftning av bunnsamfunnet og i verste fall ta livet av dyrene som befinner seg der Korallrev og tareskog filtrerer partikler fra vannet som passerer forbi. Giften transporteres oppover i næringskjeden, noe som kan få konsekvenser for andre arter i økosystemet 10 september

12 Fiskerinæringen Rammer familier – arbeidsledighet og dårlig rykte
WWF Ren kyst! Effekter av olje Fiskerinæringen Rammer familier – arbeidsledighet og dårlig rykte Nesten årsverk i fiskeri-og havbruksnæringen Arbeidsløshet, stress, selvmord og depresjoner kan komme i kjølvannet av en stor oljekatastrofe “Prestige” (Spania 2002): forbud mot alt fiske i området og mot salg av oppdrettsprodukter ca familier ble rammet fremdeles høyere arbeidsledighet enn tidligere økonomiske konsekvenser estimert til i overkant av 45 milliarder kroner (Fisheries: social consequences- unemployment, economic loss, depression…) Slide 5 Do not get fooled again.  Such a redistribution of catch potential is driven by projected shifts in species’ distribution ranges and by the change in total primary production within the species’ exploited ranges. Ocean warming and the retreat of sea ice in high-latitude regions opens up new habitat for lowerlatitude species and thus may result in a net increase in catch potential. In subtropical and temperate regions, cold-water species are replaced by warm-water species, rendering the trend in catch potential changes in these regions generally weaker than in tropical, high-latitude and polar regions. Despite the uncertainty of global-scale projection of climate change impacts on fisheries productivity, such projection is useful in informing policy makers and stakeholders about the potential scale of the impact and in developing policy scenarios. The study indicate the need to develop adaptation policy that could minimize climate change impacts through fisheries. The projected change in maximum catch potential may have large implications for global food security world wide. Changes in industrial structure are making it  even more important to develop a robust cros­sectoral management regime. The consequences despite Robust crossectoral management regimes may be the potential implications for other industries, and the shortfall of oil and shipping industries in the area. Simply because global food security can not take a chance to interrupt the “last frontier” . The area has major potential for value creation in the future but also contain major pitfalls so…………. Major messages: Keep cool! It would be nice if things turned out to be like projected, but pretty stupid to lean back and await this to happen. What will EU and China think about this? Regardless if the projected scenarios enters reality or not, good political craftsmanship is required to manage a future that is changed beyond todays imagination. It requires a new political direction and a new way of management. Punktene under skriver jeg ikke ut – her kan du snakke litt løst om punktene og løfte dem opp på den måten som. Is i magen Det hadde vært hyggelig om det ble sånn, men det er en dum plan å sitte på rompa og vente på dette skal komme dalende ned i faget på oss.  Hva fil EU/ Kina mene om dette? ( denne artikkelen er jo på mange måter et greit argument å bruke for å få kina til kutte utslipp – eller?) Uansett om senarioet stemmer eller ikke krever det godt politisk håndtverk å styre en fremtid som er så forandret. Det krever ny politisk kurs og en ny type forvaltning. Hvordan må vi forvalte økosystemet for at dette skal slå til? Hva vil dette ha å si for oljeindustri, shipping og turisme. 4 April

13 Oppdrett og sjømat Store økonomiske tap
WWF Ren kyst! Effekter av olje Oppdrett og sjømat Store økonomiske tap Forurensning av sjømat, giftvirkning og/eller stressvirkninger for fisk og skalldyr i oppdrettsanlegg Fysiske skader som følge av fluktadferd inne i merdene Oljeforurenset fet fisk smaker olje –PAH er også kreftfremkallende Økonomisk tap (båndlegging av områder, restriksjoner på salg av sjømat i kortere eller lengre tid, og eventuelt nødslakting) (aquaculture: economic loss, fish can’t escape) Slide 5 Do not get fooled again.  Such a redistribution of catch potential is driven by projected shifts in species’ distribution ranges and by the change in total primary production within the species’ exploited ranges. Ocean warming and the retreat of sea ice in high-latitude regions opens up new habitat for lowerlatitude species and thus may result in a net increase in catch potential. In subtropical and temperate regions, cold-water species are replaced by warm-water species, rendering the trend in catch potential changes in these regions generally weaker than in tropical, high-latitude and polar regions. Despite the uncertainty of global-scale projection of climate change impacts on fisheries productivity, such projection is useful in informing policy makers and stakeholders about the potential scale of the impact and in developing policy scenarios. The study indicate the need to develop adaptation policy that could minimize climate change impacts through fisheries. The projected change in maximum catch potential may have large implications for global food security world wide. Changes in industrial structure are making it  even more important to develop a robust cros­sectoral management regime. The consequences despite Robust crossectoral management regimes may be the potential implications for other industries, and the shortfall of oil and shipping industries in the area. Simply because global food security can not take a chance to interrupt the “last frontier” . The area has major potential for value creation in the future but also contain major pitfalls so…………. Major messages: Keep cool! It would be nice if things turned out to be like projected, but pretty stupid to lean back and await this to happen. What will EU and China think about this? Regardless if the projected scenarios enters reality or not, good political craftsmanship is required to manage a future that is changed beyond todays imagination. It requires a new political direction and a new way of management. Punktene under skriver jeg ikke ut – her kan du snakke litt løst om punktene og løfte dem opp på den måten som. Is i magen Det hadde vært hyggelig om det ble sånn, men det er en dum plan å sitte på rompa og vente på dette skal komme dalende ned i faget på oss.  Hva fil EU/ Kina mene om dette? ( denne artikkelen er jo på mange måter et greit argument å bruke for å få kina til kutte utslipp – eller?) Uansett om senarioet stemmer eller ikke krever det godt politisk håndtverk å styre en fremtid som er så forandret. Det krever ny politisk kurs og en ny type forvaltning. Hvordan må vi forvalte økosystemet for at dette skal slå til? Hva vil dette ha å si for oljeindustri, shipping og turisme. 4 April

14 Erfaringer fra Mexicogulfen
WWF Ren kyst! Effekter av olje Erfaringer fra Mexicogulfen Deepwater Horizon 20.april 2010 begynte en dypvannsrigg å brenne etter en eksplosjon –11 mennesker mistet livet og riggen sank til 1500 meters dyp –ca tonn olje lakk ut Dette skjedde i et av verdens viktigste marine økosystemer (UNEP) Store kaldtvannskorallrev Våtmarksområder 56 arter av marine pattedyr Flere rødlistede arter Pelikaner, havskilpadder, amfibier, delfiner, hai, hval Viktig område for fiskeriene Slide 5 Do not get fooled again.  Such a redistribution of catch potential is driven by projected shifts in species’ distribution ranges and by the change in total primary production within the species’ exploited ranges. Ocean warming and the retreat of sea ice in high-latitude regions opens up new habitat for lowerlatitude species and thus may result in a net increase in catch potential. In subtropical and temperate regions, cold-water species are replaced by warm-water species, rendering the trend in catch potential changes in these regions generally weaker than in tropical, high-latitude and polar regions. Despite the uncertainty of global-scale projection of climate change impacts on fisheries productivity, such projection is useful in informing policy makers and stakeholders about the potential scale of the impact and in developing policy scenarios. The study indicate the need to develop adaptation policy that could minimize climate change impacts through fisheries. The projected change in maximum catch potential may have large implications for global food security world wide. Changes in industrial structure are making it  even more important to develop a robust cros­sectoral management regime. The consequences despite Robust crossectoral management regimes may be the potential implications for other industries, and the shortfall of oil and shipping industries in the area. Simply because global food security can not take a chance to interrupt the “last frontier” . The area has major potential for value creation in the future but also contain major pitfalls so…………. Major messages: Keep cool! It would be nice if things turned out to be like projected, but pretty stupid to lean back and await this to happen. What will EU and China think about this? Regardless if the projected scenarios enters reality or not, good political craftsmanship is required to manage a future that is changed beyond todays imagination. It requires a new political direction and a new way of management. Punktene under skriver jeg ikke ut – her kan du snakke litt løst om punktene og løfte dem opp på den måten som. Is i magen Det hadde vært hyggelig om det ble sånn, men det er en dum plan å sitte på rompa og vente på dette skal komme dalende ned i faget på oss.  Hva fil EU/ Kina mene om dette? ( denne artikkelen er jo på mange måter et greit argument å bruke for å få kina til kutte utslipp – eller?) Uansett om senarioet stemmer eller ikke krever det godt politisk håndtverk å styre en fremtid som er så forandret. Det krever ny politisk kurs og en ny type forvaltning. Hvordan må vi forvalte økosystemet for at dette skal slå til? Hva vil dette ha å si for oljeindustri, shipping og turisme. © / Erik S.Lesser/ EPA 4 April

15 Erfaringer fra Mexicogulfen
WWF Ren kyst! Effekter av olje Erfaringer fra Mexicogulfen Ikke så galt likevel..? Angst og sosialt stress, økonomiske tap – fiskere og turistnæringen har mistet inntekter Massedød av fisk, dispergeringsmidlene er ikke blitt borte, oljen ligger på bunnen og har kvalt det som har levd der, døde koraller – mange uventede effekter! Mange spørsmål er ubesvart – hvordan har det gått med fiskelarvene, østersen, rekene og krabbene? Hvor mye olje ligger på bunnen? Hvilke skader har dette påført bunnsamfunnet? Hvor lenge? Hva med korallene? Har oljens giftige komponenter kommet inn i næringskjedene? Hva med blåfinnet tunfisk? © / Slide 5 Do not get fooled again.  Such a redistribution of catch potential is driven by projected shifts in species’ distribution ranges and by the change in total primary production within the species’ exploited ranges. Ocean warming and the retreat of sea ice in high-latitude regions opens up new habitat for lowerlatitude species and thus may result in a net increase in catch potential. In subtropical and temperate regions, cold-water species are replaced by warm-water species, rendering the trend in catch potential changes in these regions generally weaker than in tropical, high-latitude and polar regions. Despite the uncertainty of global-scale projection of climate change impacts on fisheries productivity, such projection is useful in informing policy makers and stakeholders about the potential scale of the impact and in developing policy scenarios. The study indicate the need to develop adaptation policy that could minimize climate change impacts through fisheries. The projected change in maximum catch potential may have large implications for global food security world wide. Changes in industrial structure are making it  even more important to develop a robust cros­sectoral management regime. The consequences despite Robust crossectoral management regimes may be the potential implications for other industries, and the shortfall of oil and shipping industries in the area. Simply because global food security can not take a chance to interrupt the “last frontier” . The area has major potential for value creation in the future but also contain major pitfalls so…………. Major messages: Keep cool! It would be nice if things turned out to be like projected, but pretty stupid to lean back and await this to happen. What will EU and China think about this? Regardless if the projected scenarios enters reality or not, good political craftsmanship is required to manage a future that is changed beyond todays imagination. It requires a new political direction and a new way of management. Punktene under skriver jeg ikke ut – her kan du snakke litt løst om punktene og løfte dem opp på den måten som. Is i magen Det hadde vært hyggelig om det ble sånn, men det er en dum plan å sitte på rompa og vente på dette skal komme dalende ned i faget på oss.  Hva fil EU/ Kina mene om dette? ( denne artikkelen er jo på mange måter et greit argument å bruke for å få kina til kutte utslipp – eller?) Uansett om senarioet stemmer eller ikke krever det godt politisk håndtverk å styre en fremtid som er så forandret. Det krever ny politisk kurs og en ny type forvaltning. Hvordan må vi forvalte økosystemet for at dette skal slå til? Hva vil dette ha å si for oljeindustri, shipping og turisme. 4 April

16 Langtidseffekter Erfaringer fra Exxon Valdez- ulykken i Alaska
WWF Ren kyst! Effekter av olje Langtidseffekter Erfaringer fra Exxon Valdez- ulykken i Alaska 24.mars 1989 – tonn olje spredte seg over km2 i et område der bl.a. en million sjøfugl oppholdt seg sjøotere (estimert antall), sjøfugl(estimert antall) og 302 seler(ble funnet) døde pga akutte effekter kort tid etter utslippet. Massedød også blant alger og bunndyr. Oljen har holdt seg i miljøet i over 20 år i ”overraskende store mengder og i giftige former” Oljemengden som var igjen i miljøet var stor nok til at det har ført til kroniske langtidseffekter på bestandsnivå Slide 5 Do not get fooled again.  Such a redistribution of catch potential is driven by projected shifts in species’ distribution ranges and by the change in total primary production within the species’ exploited ranges. Ocean warming and the retreat of sea ice in high-latitude regions opens up new habitat for lowerlatitude species and thus may result in a net increase in catch potential. In subtropical and temperate regions, cold-water species are replaced by warm-water species, rendering the trend in catch potential changes in these regions generally weaker than in tropical, high-latitude and polar regions. Despite the uncertainty of global-scale projection of climate change impacts on fisheries productivity, such projection is useful in informing policy makers and stakeholders about the potential scale of the impact and in developing policy scenarios. The study indicate the need to develop adaptation policy that could minimize climate change impacts through fisheries. The projected change in maximum catch potential may have large implications for global food security world wide. Changes in industrial structure are making it  even more important to develop a robust cros­sectoral management regime. The consequences despite Robust crossectoral management regimes may be the potential implications for other industries, and the shortfall of oil and shipping industries in the area. Simply because global food security can not take a chance to interrupt the “last frontier” . The area has major potential for value creation in the future but also contain major pitfalls so…………. Major messages: Keep cool! It would be nice if things turned out to be like projected, but pretty stupid to lean back and await this to happen. What will EU and China think about this? Regardless if the projected scenarios enters reality or not, good political craftsmanship is required to manage a future that is changed beyond todays imagination. It requires a new political direction and a new way of management. Punktene under skriver jeg ikke ut – her kan du snakke litt løst om punktene og løfte dem opp på den måten som. Is i magen Det hadde vært hyggelig om det ble sånn, men det er en dum plan å sitte på rompa og vente på dette skal komme dalende ned i faget på oss.  Hva fil EU/ Kina mene om dette? ( denne artikkelen er jo på mange måter et greit argument å bruke for å få kina til kutte utslipp – eller?) Uansett om senarioet stemmer eller ikke krever det godt politisk håndtverk å styre en fremtid som er så forandret. Det krever ny politisk kurs og en ny type forvaltning. Hvordan må vi forvalte økosystemet for at dette skal slå til? Hva vil dette ha å si for oljeindustri, shipping og turisme. 4 April

17 Langtidseffekter Erfaringer fra Exxon Valdez- ulykken i Alaska
WWF Ren kyst! Effekter av olje Langtidseffekter Erfaringer fra Exxon Valdez- ulykken i Alaska Effekter på bestandsnivå for arter som oppholder seg i/ved bunnsedimenter Kroniske bestandseffekter av små mengder olje på helse, vekst, reproduksjon Indirekte effekter –kaskadeeffekter. Endring i næringskjeder og endringer i interaksjoner mellom arter eller bestander. Det er altså svært mange effekter - utover akutte dødelighetseffekter direkte etter et utslipp. Slide 5 Do not get fooled again.  Such a redistribution of catch potential is driven by projected shifts in species’ distribution ranges and by the change in total primary production within the species’ exploited ranges. Ocean warming and the retreat of sea ice in high-latitude regions opens up new habitat for lowerlatitude species and thus may result in a net increase in catch potential. In subtropical and temperate regions, cold-water species are replaced by warm-water species, rendering the trend in catch potential changes in these regions generally weaker than in tropical, high-latitude and polar regions. Despite the uncertainty of global-scale projection of climate change impacts on fisheries productivity, such projection is useful in informing policy makers and stakeholders about the potential scale of the impact and in developing policy scenarios. The study indicate the need to develop adaptation policy that could minimize climate change impacts through fisheries. The projected change in maximum catch potential may have large implications for global food security world wide. Changes in industrial structure are making it  even more important to develop a robust cros­sectoral management regime. The consequences despite Robust crossectoral management regimes may be the potential implications for other industries, and the shortfall of oil and shipping industries in the area. Simply because global food security can not take a chance to interrupt the “last frontier” . The area has major potential for value creation in the future but also contain major pitfalls so…………. Major messages: Keep cool! It would be nice if things turned out to be like projected, but pretty stupid to lean back and await this to happen. What will EU and China think about this? Regardless if the projected scenarios enters reality or not, good political craftsmanship is required to manage a future that is changed beyond todays imagination. It requires a new political direction and a new way of management. Punktene under skriver jeg ikke ut – her kan du snakke litt løst om punktene og løfte dem opp på den måten som. Is i magen Det hadde vært hyggelig om det ble sånn, men det er en dum plan å sitte på rompa og vente på dette skal komme dalende ned i faget på oss.  Hva fil EU/ Kina mene om dette? ( denne artikkelen er jo på mange måter et greit argument å bruke for å få kina til kutte utslipp – eller?) Uansett om senarioet stemmer eller ikke krever det godt politisk håndtverk å styre en fremtid som er så forandret. Det krever ny politisk kurs og en ny type forvaltning. Hvordan må vi forvalte økosystemet for at dette skal slå til? Hva vil dette ha å si for oljeindustri, shipping og turisme. 4 April

18


Laste ned ppt "Effekter av olje Anne Christine Meaas Conservation Department, WWF"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google