Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© WWF Effekter av olje WWF Ren kyst! Anne Christine Meaas Conservation Department, WWF 11/09/2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© WWF Effekter av olje WWF Ren kyst! Anne Christine Meaas Conservation Department, WWF 11/09/2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 © WWF Effekter av olje WWF Ren kyst! Anne Christine Meaas Conservation Department, WWF 11/09/2011

2 Shorter title Secondary information can go here XX-XX Month, Year Additional information can run Underneath if necessary Agenda -Innledning -Generelt om effekter av oljesøl -Akutte effekter av oljesøl – sjøfugl, sjøpattedyr, pattedyr, fisk og bunnsamfunn -Effekter på fiskerier og oppdrett -Erfaringer fra tidligere oljesøl og langsiktige effekter 15 July 2014 - 2 WWF Ren kyst! Effekter av olje

3 Mengde olje sier lite om konsekvens Mange faktorer spiller inn Vind og bølger – (wind and waves) Temperatur Sesong Oljetype Sårbarheten til området – (vulnerability)... 15 July 2014 - 3 WWF Ren kyst! Effekter av olje

4 Generelt for alle arter – også mennesker Brannsår – (burns) skader på øyne og slimhinner (damage to eyes) respirasjonssvikt indre skader på fordøyelsessystemet (internal injuries) Nedkjøling (hypothermia) svakt immunsystem redusert reproduksjon kreft (cancer) Misdannelser (abnormalities) ikke minst – et ødelagt økosystem (ecosystem in ruin) 15 July 2014 - 4 WWF Ren kyst! Effekter av olje

5 Sjøfugl Dyregruppen som er mest utsatt ved oljesøl Det er tre hovedgrunner til at sjøfugl er mest utsatt : Habitat – kystnære hekke-og næringsområder Atferd (behaviour) – samler seg i store kolonier Fysiologi – fjærstrukturen kollapser (feather structure collapse) Sjøfugl som tilbringer mesteparten av livet sitt på sjøen er mest utsatt – alkefugl, marine dykkender, fiskender, måker (pelagic birds most at risk) WWF Ren kyst! Effekter av olje 15 July 2014 - 5

6 Presentation title can go here Secondary information XX-XX Month, Year Additional information can run Underneath if neccessary Topic can go here Picture titles can go across two lines A short summary paragraph can appear in coloured panels. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut nec tincidunt mi. Praesent libero arcu, ultrices eget interdum a, imperdiet eu magna. Fjærstrukturen kollapser Fjærene mister isolasjonsevne og vannavstøtende effekt, samt ofte flyte- og flygeevnen. Fuglen vil fryse i hjel, synke, og/eller miste evnen til å komme seg unna. © WWF-Canon

7 Fisk Mest utsatt på tidlige stadier Voksen fisk kan trolig “lukte” oljen og styre unna i de fleste tilfeller Det er imidlertid funnet større mengder PAH hos torsk etter oljeforurensning, trolig grunnet oljeforurenset mat Laboratorie: Endret svømmeatferd, kramper, bruker ikke halefinnen, svømmer ikke vekk fra trusler Fiskeegg og fiskelarver er mest utsatt ved oljeforurensning. Disse kan ikke rømme som voksen fisk kan, og hos flere arter befinner de seg nær havoverflaten (fish larvae at risk, adult fish swim away) 15 July 2014 - 7 WWF Ren kyst! Effekter av olje

8 Havforskningsinstituttet: Lufthull i plommesekk og rundt hjertet Torskelarver mangler pigmentering, har tom mage(spiser ikke) og misdannede kjever Misdannede ryggvirvler Dårligere svømmeevne Størst effekt på tidlige stadier WWF Ren kyst! Effekter av olje 15 July 2014 - 8

9 Sjøpattedyr – sel, hvalross, hval, delfiner Spekket isolerer Det er funnet døde sel med oljerester i mage Det er påvist leverskader og skader på hjernevev tilsvarende løsemiddelskader hos mennesker Oljeforurensning kan medføre stress og atferdsendringer. Eks. Exxon Valdez der 302 steinkobber ble funnet døde fra stress (hjerneslag) Mange døde delfiner/ hval etter Deepwater Horizon – uten kjent årsak ( the blubber insulates, but oil spills can cause stroke) 15 July 2014 - 9 WWF Ren kyst! Effekter av olje Ikke like utsatt som sjøfugl

10 Oter (og andre pattedyr) Pelsen isolerer ikke ved oljeforurensning Oter og isbjørn er avhengige av et isolerende luftlag i pelsen for å holde varmen. Oljeforurensing av pelsen til disse dyrene kan føre til at dyret fryser ihjel (inntil 70 % reduksjon i isolasjonsevne) Oljeforurenset oter vil prøve å fjerne oljen ved å pusse pelsen -> olje i tarmsystemet. Exxon Valdez: indre skader (blødende magesår og lunge-emfysem) hos 55% av oljeskadde havoter 871 døde havoter funnet (estimert opptil 2 800) oterbestanden redusert med ca. 40% (mammals with fur: hypothermia and internal injuries) 15 July 2014 - 10 WWF Ren kyst! Effekter av olje

11 Store korallrev og tareskoger langs Norskekysten Et stort artsmangfold – bl.a. fisk er avhengig av disse habitatene Planteliv og bunnsamfunn blir kvalt av oljen, fotosyntese og næringsopptak hindres Oljeutslipp kan føre til forgiftning av bunnsamfunnet og i verste fall ta livet av dyrene som befinner seg der Korallrev og tareskog filtrerer partikler fra vannet som passerer forbi. Giften transporteres oppover i næringskjeden, noe som kan få konsekvenser for andre arter i økosystemet 10 september 2011 - 11 Korallrev, tareskog, bunnsamfunn og fjære Filtrerer oljen og blir forgiftet/ kvalt WWF Ren kyst! Effekter av olje

12 Fiskerinæringen Rammer familier – arbeidsledighet og dårlig rykte Nesten 50 000 årsverk i fiskeri-og havbruksnæringen Arbeidsløshet, stress, selvmord og depresjoner kan komme i kjølvannet av en stor oljekatastrofe “Prestige” (Spania 2002): forbud mot alt fiske i området og mot salg av oppdrettsprodukter ca 22 000 familier ble rammet fremdeles høyere arbeidsledighet enn tidligere økonomiske konsekvenser estimert til i overkant av 45 milliarder kroner (Fisheries: social consequences- unemployment, economic loss, depression…) 15 July 2014 - 12 WWF Ren kyst! Effekter av olje

13 Oppdrett og sjømat Store økonomiske tap Forurensning av sjømat, giftvirkning og/eller stressvirkninger for fisk og skalldyr i oppdrettsanlegg Fysiske skader som følge av fluktadferd inne i merdene Oljeforurenset fet fisk smaker olje –PAH er også kreftfremkallende Økonomisk tap (båndlegging av områder, restriksjoner på salg av sjømat i kortere eller lengre tid, og eventuelt nødslakting) (aquaculture: economic loss, fish can’t escape) 15 July 2014 - 13 WWF Ren kyst! Effekter av olje

14 Erfaringer fra Mexicogulfen Deepwater Horizon 20.april 2010 begynte en dypvannsrigg å brenne etter en eksplosjon –11 mennesker mistet livet og riggen sank til 1500 meters dyp –ca.300 000 tonn olje lakk ut Dette skjedde i et av verdens viktigste marine økosystemer (UNEP) Store kaldtvannskorallrev Våtmarksområder 56 arter av marine pattedyr Flere rødlistede arter Pelikaner, havskilpadder, amfibier, delfiner, hai, hval Viktig område for fiskeriene 15 July 2014 - 14 WWF Ren kyst! Effekter av olje © / Erik S.Lesser/ EPA

15 Erfaringer fra Mexicogulfen Ikke så galt likevel..? Angst og sosialt stress, økonomiske tap – fiskere og turistnæringen har mistet inntekter Massedød av fisk, dispergeringsmidlene er ikke blitt borte, oljen ligger på bunnen og har kvalt det som har levd der, døde koraller – mange uventede effekter! Mange spørsmål er ubesvart – hvordan har det gått med fiskelarvene, østersen, rekene og krabbene? Hvor mye olje ligger på bunnen? Hvilke skader har dette påført bunnsamfunnet? Hvor lenge? Hva med korallene? Har oljens giftige komponenter kommet inn i næringskjedene? Hva med blåfinnet tunfisk? 15 July 2014 - 15 WWF Ren kyst! Effekter av olje © / www.forskning.no

16 Langtidseffekter Erfaringer fra Exxon Valdez- ulykken i Alaska 24.mars 1989 –40 000 tonn olje spredte seg over 30 000 km 2 i et område der bl.a. en million sjøfugl oppholdt seg 1 000-2 800 sjøotere (estimert antall), 250 000 sjøfugl(estimert antall) og 302 seler(ble funnet) døde pga akutte effekter kort tid etter utslippet. Massedød også blant alger og bunndyr. Oljen har holdt seg i miljøet i over 20 år i ”overraskende store mengder og i giftige former” Oljemengden som var igjen i miljøet var stor nok til at det har ført til kroniske langtidseffekter på bestandsnivå 15 July 2014 - 16 WWF Ren kyst! Effekter av olje

17 Effekter på bestandsnivå for arter som oppholder seg i/ved bunnsedimenter Kroniske bestandseffekter av små mengder olje på helse, vekst, reproduksjon Indirekte effekter –kaskadeeffekter. Endring i næringskjeder og endringer i interaksjoner mellom arter eller bestander. Det er altså svært mange effekter - utover akutte dødelighetseffekter direkte etter et utslipp. 15 July 2014 - 17 WWF Ren kyst! Effekter av olje Langtidseffekter Erfaringer fra Exxon Valdez- ulykken i Alaska

18


Laste ned ppt "© WWF Effekter av olje WWF Ren kyst! Anne Christine Meaas Conservation Department, WWF 11/09/2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google