Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Heller gjeldsforhandlinger enn konkurs ! Administrerende direktør John G. Bernander, NHO.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Heller gjeldsforhandlinger enn konkurs ! Administrerende direktør John G. Bernander, NHO."— Utskrift av presentasjonen:

1 Heller gjeldsforhandlinger enn konkurs ! Administrerende direktør John G. Bernander, NHO

2 Dette er NHO  Norges største interesseorganisasjon for bedrifter  20 000 medlemmer  80% under 20 ansatte  500 000 årsverk  Alle bransjer  Alle ”aldre” foto: Olav Heggø

3 En del av et større fellesskap 20 lands- foreninger 15 region- kontorer NHO sentralt

4 15.07.20144 Våre landsforeninger

5 Samfunnsaktøren  Gode og konkurransedyktige rammebetingelser (regler) for bedriftene  Sunn verdiskaping  Seriøse bedrifter foto: Olav Heggø

6 Entreprenørskapsgrad i Norge 15.07.20146 USA 8.1 Finland 5.0 Tyskland 4.0

7 Nyetablering og overlevelse 15.07.20147  2003:  38 747 nyetablerte foretak,  2008  32% av disse var fortsatt aktive  Foretakene som overlevde, hadde i gjennomsnitt fire sysselsatte i 2008 mot en sysselsatt i 2003.  53% avviklet etter ett år (flest EPF)  55 % av AS fortsatt i drift i 2008  24 % av EPF fortsatt i drift i 2008 Kilde: SSB

8 Gjeldsforhandlinger vs. konkurs samfunnsperspektivet  INSOLVENSLOVGIVNING SOM GIR GODE RAMMEBETINGELSER FOR VERDISKAPING  LEGGER TIL RETTE FOR AT NYETABLERTE BEDRIFTER OVERLEVER DEN VANSKELIGE OPPSTARTSFASEN  SIKRE OVERLEVELSESMULIGHET FOR EGENTLIG LEVEDYKTIGE BEDRIFTER 15.07.20148

9 Bedriftenes forhold til en konkurs  Konkursdebitor  Opphører  Gjenoppstår;  Samme ledelse og eiere ?  Kreditor  Uprioritert (som regel)  Ingen dividende  Aksjonær  Taper investeringen  Konkurrent  Gjeldssanering, ny virksomhet  Konkursrytter?  5 013 konkurser i 2009, økning på 38 % fra 2008  4 435 konkurser i 2010, nedgang på 11,5 % fra 2009 Kilde SSB 15.07.20149

10 Heller gjeldsforhandling enn konkurs?  Avhenger av posisjon  Bedrift,  Ansatt,  Panthaver,  Offentlig myndighet,  Uprioritert fordringshaver,  Konkurrent  Eier(e) 10 Igang igjen …

11 Regler som sammen eller hver for seg kan ha uheldig virkning  Regler som begrenser bedriftens tilgang til likviditet  Gi bedriften tilgang til tingsinnbegrepspantet under gjeldsforhandlinger?  Prioriterte krav;  Skatt, lønn; endre prioritetsreglene?  De ansattes rettigheter under gjeldsforhandlinger  Stillingsvernet gjelder ubetinget, modifiseres?  Krav om minimumsdividende og full likebehandling  Modifisere begge deler?  Dekning av prioritert gjeld  Åpne for betalingsordning/akkord?  Selskapsrettslige utfordringer  Handleplikt og tvungen kapitalnedsettelse/nyemisjon 15.07.201411

12 Bedre regulering - hent inspirasjon utenfra ! EU – Fresh start Chapter 11 Danmark Sverige …men kanskje ikke alle detaljer ! 15.07.201412

13 Takk for oppmerksomheten ! www.nho.no/jus 15.07.201413


Laste ned ppt "Heller gjeldsforhandlinger enn konkurs ! Administrerende direktør John G. Bernander, NHO."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google