Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Vann på avveier – En bransjeutfordring” Status for prosjektet Hobøl-konferansen 8.oktober 2008 Adm.direktør Tor Backe - NRL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Vann på avveier – En bransjeutfordring” Status for prosjektet Hobøl-konferansen 8.oktober 2008 Adm.direktør Tor Backe - NRL."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Vann på avveier – En bransjeutfordring” Status for prosjektet Hobøl-konferansen 8.oktober 2008 Adm.direktør Tor Backe - NRL

2 Byggekostnadsprogrammet Offentlig program fra Kommunal- og regionaldepartementet (80 mill NOK over 5 år) Mål: redusere byggefeil og kostnader BNL har programsekretariatet ”Vann på avveier – en bransjeutfordring” - ett av 36 prosjekter (mottatt 850 000 NOK over 3 år) Prosjektperiode 1.8.2006 til 31.12.2008

3 BAKGRUNNSFORSTÅELSE Effektivt vannskadeforebyggende arbeid forutsetter samarbeid mellom fire parter: Rørbransjen, kunder, forsikring og myndigheter

4 Redusere vannskader med 250 mill. NOK Fokus på lekkasjeskader som dekkes av forsikring produkt- og monteringsfeil elde, slitasje, mangelfullt vedlikehold Prosjektets målsetting

5 KUNNSKAP Ny kunnskap om bedrifter og vannskader 80 % har ingen eller få skader Flest vannskader hos større bedrifter i større byer Hva kjennetegner nullskadebedrifter? Gode holdninger som praktiseres i hverdagen Kommunikasjon + kontroll + rekruttering + opplæring

6 KUNNSKAP Skadeårsaker som bransjen har ansvar for Monteringsfeil Monteringsfeil, lite robuste produkter Produktfeil Feil påført av andre aktører på byggeplass Skadeårsaker som kunden har ansvar for Elde og slitasje Mangelfullt vedlikehold Kunden kjøper ikke-godkjente produkter

7 TILTAK PÅ BRANSJENIVÅ Tiltak i Rørbransjen 1.Tilpasset KS 2.Tilsyn på byggeplass 3.Opplæring fra produsenter 4.Relevant monteringsanvisninger på norsk 5.Tekniske anbefalinger for å unngå skader 6.Informativ merking på grossistlager 7.Grossist garanterer salg av godkjente produkter 8.Bildedokumentasjon – DDV og egenkontroll 9.Prosjekteringsgruppe RIF/NRL - fokus på vannskadeforebyggende prosjektering

8 TILTAK PÅ BRANSJENIVÅ Tiltak hos forsikring (If) 10. Forbedret skadestatistikk for rørleggerbedrifter 11. Endrede forsikringsvilkår med konsekvens 12. Møter med bedrifter som har skader 13. Kåring av årets bedrift

9 TILTAK PÅ BRANSJENIVÅ Tiltak rettet mot kunder 14. ”NRL stoppen” (elde og slitasje) Tiltak rettet mot myndigheter 15. BE må aktivt stille krav til produktdokumentasjon, jf TEK kap.5. PRODOK-prosjektet i regi av BE, Skanska og SintefByggforsk. Noe for Rørbransjen?

10 14 NRL Stoppen 15 Prod. godkj. 1 Tilpasset KS 12 Møter med bedrifter 11 Vilkår 10 Skadestatistikk 13 Årets bedrift 2 Tilsyn byggeplass 3 Opplæring 4 Monteringsanv. 5 Tekn. anbefalinger 6 Merking hyller 7 Avtale NRL/NRF 8 Bildedok. 9 Prosj. NRL/RIF

11 TILTAK PÅ BEDRIFTSNIVÅ FoU - modul 6 FoU – bedrifter Reduserer egne vannskader Utvikler konsept for bransjen Utgangspunkt i egne skadeårsaker Nettverk og oppfølging i bedrift Ett års varighet (avsluttet 26. august 2008)

12 FORELØPIGE RESULTATER If og FNH har fått et langt mer positivt inntrykk av Rørbransjen Forsikringsbransjen tenker FG-ordninger i likhet med tyveri og brann Markedet påvirkes (robuste produkter) i positiv retning Prosjektet har fått stor oppmerksomhet og positiv omtale i media, bransjen og blant NRLs medlemsforetak/kjedene Rørleggerbedriftene har langt større fokus på vannskadeforebyggende tiltak enn tidligere VEIEN VIDERE En videreføring av prosjektet etter 2008 ble vedtatt på NRLs Styremøte den 23. september 2008. NRL vil søke tilskudd fra Byggekostnadsprogrammet for 2009 for å få implementert de resultater vi foreløpig har kommet frem til Et mulig samarbeid med ”Säker Vatteninstallasjon” diskuteres Oppsummering


Laste ned ppt "”Vann på avveier – En bransjeutfordring” Status for prosjektet Hobøl-konferansen 8.oktober 2008 Adm.direktør Tor Backe - NRL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google