Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

WRITE AN OPERA. HISTORIE  Dette prosjektet ble kalt ”Creating Original Opera”  1985 ble det arrangert et sommerkurs for lærer ved The Riyal Opera House.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "WRITE AN OPERA. HISTORIE  Dette prosjektet ble kalt ”Creating Original Opera”  1985 ble det arrangert et sommerkurs for lærer ved The Riyal Opera House."— Utskrift av presentasjonen:

1 WRITE AN OPERA

2 HISTORIE  Dette prosjektet ble kalt ”Creating Original Opera”  1985 ble det arrangert et sommerkurs for lærer ved The Riyal Opera House i Covent Garden.  Det første operaprosjektet ble utviklet i New York. –The Metropolitan Opera Guild  The Royal Opera House har videreført prosjektet med stor suksess for britiske lærer.  Tittelen ble da ”Write an opera” På norsk; ”Skriv en opera”

3 MÅL MED PROSJEKTET  La studentene lage sin egen opera.  Gjennom en prosess som lar dem ta ansvar for alle sider ved produksjonen. –Skriving –Komposisjon –Formgivning og design  La studentene drive sitt eget produksjons selskap på en profesjonell måte.  Studentene må ta ansvar for oppgavene de blir betrodd.

4 TRINN FOR TRINN  Prosjektet er oppdelt i faser.  Faser hvor man jobber sammen som en stor gruppe og faser hvor man er oppdelt i mindre grupper.  Vi startet med prosjektforberedelser i de forskjellige fagene. –Pedagogikk –Samfunnsfag –Drama –Forming –Musikk

5 OPPVARMING Startet vi hver dag med:  Målet ved oppvarming er at gruppen skal bli tryggere sammen, bli ”varmere i trøya”  Oppvarmingen øker trygghet, utfordrer samarbeid og avhengighet.  Oppvarmingen kan bestå av sang, dans, lek, konsentrasjons og tillit øvelser og avslapning. –Synge kjente sanger –Ring dans, disko dans osv. –Sisten, herme leker osv. –Speile hverandre, bygge noe sammen, sende et klapp osv. –Blind partner, pendle mellom 2 personer. –Ligge på gulve å slappe av, massasje.

6 PROSJEKT OG REDSKAPSFASEN Hele klassen sammen - grupper – sammen.  PROSJEKTPLAN  PR gruppa ble dannet før vi begynte å jobbe.  problemstilling for operaen. –Hva hadde studentene ønske om å sette opp? –For hvem? –Hvor?  Vi lagde en liste over hva alle studentene ønsket og prøvde å sette ting sammen.  Vi jobbet videre med problemstilling og tema. Alle kom med sine forslag.  Vi stemte over forslagene til slutt.  ”Drømmen er virkelig” ble vårt overordna tema, mens natur/kultur ble tema.”  Tenk om jeg kunne synge…” ble problemstillingen.

7  Skape rollefigurer. Alle skrev ned noe forslag til spennende figurer. Valgte vi ut 8 personer med forskjellig personlighet.  Videre begynte vi å jobbe med synopsis og scenario i grupper.  Satt forslagene sammen.  Skrivegruppe ble etablert. Laget forslag til libretto (manus).  Drama: forslagene ble vist på scenen – tips.  Musikk: komposisjon til scener og litt note skrift.  Forming: modellboks av scenen og kostymer.

8 SKAPEFASEN  Selvstendig jobbing.  Veiledning etter behov.  Studentene valgte selv. Områdene var: –Musikk –Design – scene og kostyme –Aktører  Musikk: grunnleggende komposisjoner, arie, duett, mellomspill, sangtale, ouverture, mellomspill, underscoring.  Design: valg av kostymer og scene. Jobbe med dette.  Aktører: gjennomlesning, forberedelser, starte å øve.

9 PRODUKT FASE  Scene og orkesterprøver.  Scene prøver med orkester.  Kostyme ansvarlige jobber evt. videre.  Når scenene er klare kan lys settes opp.  Teknisk prøve av lys.  Hovedprøve av lyd, lys og kostymer.  Generalprøve.  Forestillinger.

10 EVALUERINGS FASE  Evaluerte prosjektet sammen.  Underveis i prosjektet skrev alle studentene logg.

11 HVA SIER RAMMEPLANEN OM DE ESTETISKE FAGENE? Gjennom arbeid med estetiske fagområder skal barnehagen bidra til at barna:  Utvikler skapende fantasi og kreativ tenkning og handling.  Utvikler kommunikasjonsevnene og varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet i språk, bilde, ord, sang og musikk, rytmikk, dans og drama.  Utvikler følsomhet, lytteevne og iakttakelse gjennom allsidige møter med kultur og kunst.  Utvikler og styrker kulturell identitet og personlige uttrykk.

12 Hvordan prosjektet har påvirket min lederrolle/pedagog i barnehagen?  Har påvirket min pedagog roll og/eller leder rolle både i barnehage og andre steder.  Forandret meg litt som et menneske, ikke bare som pedagog.  Tryggere på meg selv -Handler om å tørre, det å gå over egne grenser.  Gi og få tilbakemeldinger.  Bedre selvtillit.  Å være litt ydmyk.  Tålmodighets prøve  gi andre ting en sjanse er viktig  Gi hverandre tilbakemeldinger.  Tryggere på andre. -Stole på andre og deres oppgaver og avgjørelser.

13 Hvordan ivaretar operaprosjektet barnehagens erfaringer med kunst og håndverk? Fra rammeplan for barnehager:  De estetiske fagene har både en inntrykks- og en utrykksside og de er nært knyttet til kulturen, blant annet gjennom overføring av kunnskap om materialer, redskaper og teknikker. For barn er fagområdene viktige redskap for sansing, opplevelse, tenkning og kommunikasjon. Det estetiske lærings- og innholdsområdet er knyttet til det vi i daglig tale oftest definerer som kultur. Menneskets behov for å skape, formidle og bevare kulturelle uttrykk.

14 FORSETTELSE FRA FORRIGE  Som kulturelle uttrykk regnes her språk og litteratur, musikk, dans, billedkunst og kunsthåndverk, film og teater, arkitektur og design  Gjennom hele prosessen ivaretar dette prosjektet barnehagens erfaringer med kunst og håndverk.  Skape et produkt i fellesskap.  Estetiske fagene står sentralt.

15 Hvilke tverrfaglige kvaliteter har operaprosjektet som kunst og arbeidsform?  Gir barna mange inntrykk og utrykk i de forskjellige fagområdene.  Utgangspunkt for sansing, opplevelse, tanker og kommunikasjon.  Vekker et barns utforskingstrang og nysgjerrighet.  Det å sette opp en opera er jo et kunststykk i seg selv.


Laste ned ppt "WRITE AN OPERA. HISTORIE  Dette prosjektet ble kalt ”Creating Original Opera”  1985 ble det arrangert et sommerkurs for lærer ved The Riyal Opera House."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google