Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norge Digitalt i Hedmark og Oppland Organisering, status og tiltak Utdrag fra Geodataplanen for Hedmark og Oppland v/Fylkeskartsjef Georg Langerak.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norge Digitalt i Hedmark og Oppland Organisering, status og tiltak Utdrag fra Geodataplanen for Hedmark og Oppland v/Fylkeskartsjef Georg Langerak."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norge Digitalt i Hedmark og Oppland Organisering, status og tiltak Utdrag fra Geodataplanen for Hedmark og Oppland v/Fylkeskartsjef Georg Langerak

2 Geodataplanen skal være et sentral redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt i Hedmark og Oppland. Målgruppen for planen er Norge digitalt partene i de to fylkene.

3 Norge Digitalt avtaler med alle kommuner, E-verk og fylkeskommuner på plass. Aktuelle ND parter (med sentral avtale):

4 Fylkesgeodatautvalget for Hedmark og Oppland FGU Arbeidsutvalg basis geodata AuBasis Arbeidsutvalg tematiske geodata AuTema Regionmøter (årsmøter) alle kommuner Norkart brukergruppe NOIS brukerforum

5 Årshjul for Hedmark og Oppland

6

7 I våre fylker er det viktigste strategiske valget å legge forholdene til rette for interkommunale GIS samarbeid, og å sikre at disse løsningene utgjør et effektivt datanettverk med regionale og nasjonale aktører.

8 I 2007 blir Hedmark heldekket med FKB-data I 2007 blir det inngått avtaler om FKB for hele Oppland (Ferdig 2008/2009 ?)

9

10

11 2006

12

13 Utbytting av geometri Vedlikehold Geometri Egeneskaper Adressetildeling

14 Plandata

15 Temadata (mål)

16 Innføring av nytt Matrikkelsystem (?) oRegionvis overgang. oNødvendig feilretting før overgang (pågår) !!!! oAktuelle programvare på plass før overgang oInkl systemer som bruker GAB data i dag!! oOpplæring i kartkontorets regi før overgang (3 dg) (Teori, praktisk på aktuell matrikkelklient) oOppfølging av kartkontoret rett etter overgang oEkstra kurs i GIS samarbeidenes regi noe etter at overgangen er gjennomført ?? GIS samarbeidsprosjektene må få eierforhold til innføringsplanen (Egen framdriftsplan?)!

17 2007 blir et svært aktiv år. oInnføring av ny Matrikkel for de fleste kommuner oOvergang til EUREF89’ i forkant av Matrikkel oKommunegrensene skal samordnes samtidig med Euref-overgang oGjennomføre vedlikehold ihht avtalt vedlikeholdskalender – mest mulig koordinert med punktene over oSluttstille ferdige FKB prosjekter sammen med vedlikeholdet. oPlan og temadata inn i FDV avtalene….

18

19 Handlingsplan – viser alle tiltak (Her aktuelle kompetansetiltak)

20

21 Fylkesgeodatautvalget for Hedmark og Oppland

22

23 Arbeidsutvalg for basis geodata

24

25 Arbeidsutvalg for tematiske geodata

26


Laste ned ppt "Norge Digitalt i Hedmark og Oppland Organisering, status og tiltak Utdrag fra Geodataplanen for Hedmark og Oppland v/Fylkeskartsjef Georg Langerak."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google