Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norge Digitalt i Hedmark og Oppland Organisering, status og tiltak Utdrag fra Geodataplanen for Hedmark og Oppland v/Fylkeskartsjef Georg Langerak.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norge Digitalt i Hedmark og Oppland Organisering, status og tiltak Utdrag fra Geodataplanen for Hedmark og Oppland v/Fylkeskartsjef Georg Langerak."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norge Digitalt i Hedmark og Oppland Organisering, status og tiltak Utdrag fra Geodataplanen for Hedmark og Oppland v/Fylkeskartsjef Georg Langerak

2 Fylkesgeodatautvalget.
Geodataplan vedtas av Fylkesgeodatautvalget. Geodataplanen skal være et sentral redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt i Hedmark og Oppland. Målgruppen for planen er Norge digitalt partene i de to fylkene.

3 Norge Digitalt avtaler med alle kommuner, E-verk og fylkeskommuner på plass. Aktuelle ND parter (med sentral avtale):

4 Fylkesgeodatautvalget Regionmøter (årsmøter)
Organisering av Norge Digitalt i Hedmark og Oppland Ønske om etatsleder- gruppe. Fylkesgeodatautvalget for Hedmark og Oppland FGU Arbeidsutvalg basis geodata AuBasis tematiske geodata AuTema Regionmøter (årsmøter) alle kommuner Norkart brukergruppe NOIS brukerforum

5 Årshjul for Hedmark og Oppland

6 Møtekalender 2007 (www.statkart.no\hamar)

7 Strategisk valg: I våre fylker er det viktigste strategiske valget å legge forholdene til rette for interkommunale GIS samarbeid, og å sikre at disse løsningene utgjør et effektivt datanettverk med regionale og nasjonale aktører.

8 Status FKB Milepeler: I 2007 blir Hedmark heldekket med FKB-data
I 2007 blir det inngått avtaler om FKB for hele Oppland (Ferdig 2008/2009 ?)

9 Samarbeid med skogbruket viktig.
Høydedata - DTM Status Planlagt ? ? Samarbeid med skogbruket viktig.

10 FKB planer framover

11 Ortofoto 2006

12 DEK fullstendighet

13 Vegnett (VBASE) - en stor og viktig utfordring!
Utbytting av geometri Vedlikehold Geometri Egeneskaper Adressetildeling

14 Status reguleringsplaner
Plandata Status reguleringsplaner Mål:

15 Temadata (mål)

16 Innføring av nytt Matrikkelsystem (?)
Regionvis overgang. Nødvendig feilretting før overgang (pågår) !!!! Aktuelle programvare på plass før overgang Inkl systemer som bruker GAB data i dag!! Opplæring i kartkontorets regi før overgang (3 dg) (Teori, praktisk på aktuell matrikkelklient) Oppfølging av kartkontoret rett etter overgang Ekstra kurs i GIS samarbeidenes regi noe etter at overgangen er gjennomført ?? GIS samarbeidsprosjektene må få eierforhold til innføringsplanen (Egen framdriftsplan?)!

17 2007 blir et svært aktiv år. " Vi har en plan..."
Innføring av ny Matrikkel for de fleste kommuner Overgang til EUREF89’ i forkant av Matrikkel Kommunegrensene skal samordnes samtidig med Euref-overgang Gjennomføre vedlikehold ihht avtalt vedlikeholdskalender – mest mulig koordinert med punktene over Sluttstille ferdige FKB prosjekter sammen med vedlikeholdet. Plan og temadata inn i FDV avtalene…. " Vi har en plan..."

18 Planen er foreløpig Frister!

19 Handlingsplan – viser alle tiltak (Her aktuelle kompetansetiltak)
Link

20 Takk for oppmerksomheten !

21 Fylkesgeodatautvalget for Hedmark og Oppland
FGU

22

23 Arbeidsutvalg for basis geodata
AuBasis

24 AuBasis

25 Arbeidsutvalg for tematiske geodata
AuTema

26 AuTema


Laste ned ppt "Norge Digitalt i Hedmark og Oppland Organisering, status og tiltak Utdrag fra Geodataplanen for Hedmark og Oppland v/Fylkeskartsjef Georg Langerak."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google