Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppland fylke ●Innbyggere: Ca 180.000 ●Kommuner: 26 ●Regioner: 6.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppland fylke ●Innbyggere: Ca 180.000 ●Kommuner: 26 ●Regioner: 6."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Oppland fylke ●Innbyggere: Ca 180.000 ●Kommuner: 26 ●Regioner: 6

3 Andreas Hompland: Bilde: Det må ”Det må gis innspill til det manuset som skal forme bibliotekene framover”. Et samfunn i endring…

4 -Regional utviklings- aktør -Initiere utvikling -Være pådrivere -Nettverksbyggere -Koordinere tiltak -Kompetanseutvikling Fylkesbibliotekets rolle

5 Nasjonale statlige føringer for bibliotekutviklingen: - Interkommunalt samarbeid forankret i regionale politisk vedtatte bibliotekplaner -Digitale fellestjenester -Biblioteket som møtested, læringsarena og kulturarena -Modellbygging-modellbibliotek St.meld.nr.23 Bibliotek (2008-2009)

6 Opplands svar på omstilling….. ”Det sømløse bibliotek Oppland Modellbygging 2003 - •Det fysiske sømløse bibliotek •Det digital døgnåpne bibliotek

7 Hvorfor tenke nytt? •Små bibliotek kan ikke lenger ivareta alle utfordringene alene •Kommunene må samarbeide på nye måter •Hver region må tenke et helhetlig tilbud

8 ●Interkommunalt samarbeid ●6 regioner, bibliotekene organiserer tjenestene på nye måter innenfor hver region ●Arenabygging; kulturarenaen, læringsarenaen, informasjonsarenaen, flerkulturell møteplass ●Spisser tjenestene/funksjonsfordeling ●Kompetanseutviklingsplaner ●Samlingsutvikling/spesialisering ●Transportordning ●Felles lånekort/lånereglement ●Nettverksbygging med andre fagmiljøer ”Det fysiske sømløse bibliotek”

9 6 regionale bibliotek- planer Politisk vedtatt i 26 kommuner Organisatoriske endringer krever formalisering og politisk forankring

10 Helhetlig planstrategi

11 ●Modellbygging for interkommunalt samarbeid ●Politisk forankring for bibliotekutviklingen de neste 4 år ●Prossessjobbing ●Sikrer en strategisk og målrettet utvikling ●Viktig med politisk forankring på alle forvaltningsnivåer ●Omdømmebygging/synliggjøring ●Lettere å innlede samarbeid med andre ●Forutsigbarhet ●Felles, årlige handlingsplaner Erfaringer med Regionale bibliotekplaner

12 ”Det døgnåpne digitale bibliotek”

13 Bokpod-prosjektet

14 ●”Lær data i biblioteket” ●Eu -prosjekter: bibliotekene som globale døråpnere ●Bokbussen: direkte formidling inn i skolen; skriveverksted, fortellerkurs og lesemotivering ●Bokutlån på kjøpsenter ●Barnehagebibliotek/les for meg pappa ●Arena for samfunnsdebatter (Valdres) Delprosjekter - modellbibliotek

15 Bibliotekenes utfordringer •Bibliotekene må bli like politisk interessante som andre fagområder •Bibliotekene må utvikle seg til å bli kraftsentra i et moderne kunnskapssamfunn

16 Endring… … - det er fali det


Laste ned ppt "Oppland fylke ●Innbyggere: Ca 180.000 ●Kommuner: 26 ●Regioner: 6."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google