Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Unge & Rus Bjørnholt skole. Bjørnholt skole er …  en 8-13 skole som består av 2 bygg ved siden av hverandre  Norges største 8-13 skole med ca. 1300.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Unge & Rus Bjørnholt skole. Bjørnholt skole er …  en 8-13 skole som består av 2 bygg ved siden av hverandre  Norges største 8-13 skole med ca. 1300."— Utskrift av presentasjonen:

1 Unge & Rus Bjørnholt skole

2 Bjørnholt skole er …  en 8-13 skole som består av 2 bygg ved siden av hverandre  Norges største 8-13 skole med ca. 1300 elever totalt.  Ca. 50 % av elevene er minioritetsspråklige elever  Skolens pedagogiske profil er basert på tema og tverrfaglighet  5 perioder/temaer pr. skoleår 8.trinn:  8. trinn = 5 klasser  ca. 150 elever  12 lærere (assistenter) i både heltid og deltidsstillinger er knyttet til 8.trinn  2 lærere fra teamet + 1 sosiallærer fra skolen var på 1. Unge & Rus seminar

3 Snubletråder og ”løsninger” SNUBLETRÅDER:  Skolen satser på tverrfaglighet  lærere kan bli ”prosjekttrøtte”  Obligatorisk program hvor beslutningen ble tatt på et annet nivå (eierskap til programmet?)  Årsplaner i fag var allerede fastsatt (tid til fagene)  Kompetanse blant lærere  To/tre ekstra foreldremøter (kompensasjon) LØSNINGER:  Periode 5 ble omdøpt fra tema ”Drama” til tema ”Unge & Rus” med produkter fra U&R  lite vi lærere kan gjøre noe med det   Vi bruker UDV (utdanningsvalg) timer og sprer prosjektet over 5 uker. Fagene har allerede gitt fra seg timer til UDV (ingen fag ”lider”)  I UDV timer er det alltid to lærere tilstede. I tillegg ble det invitert en ressursperson fra Rusmiddeletaten som kurset alle lærere. 2 lærere fra teamet var på 1. seminar  Ordinær foreldremøte i våren ble brukt som 1. foreldremøte til U&R, mens 2. foreldremøte ble skoledagen flyttes for elever og lærere fra formiddag til ettermiddag.

4 Foreldre - foreldremøte  To hovedtemaer på 8.trinn:  Olweus (mobbing) og Unge & Rus  Felles oppsamling i aula først med ”alle” foresatte, så klassevis  kort presentasjon av Unge og Rus (felles)  Delt ut brosjyrer (felles)  Vist film ”Tenåringer og rusmidler - Om det å være foreldre” = Willy Pedersen (felles)  ”Fellesstandarder” ble diskutert (klassevis) •Fritidsaktiviteter, Lommepenger, Leggetider, Lekser/leksetider, Bruk av TV/video/PC-internett, Innetider, ”Alene- hjemme- fester”, Hvordan setter man grenser? (Sanksjoner og språkbruk)  INGEN SKRIFTLIG KONTRAKT! Foresatte understreket at tilsyn overfor barna er viktig! •Oppmøte i min klasse: 14 av 30 elever representert med sine foreldre

5 Gruppelederopplæring  … skjedde dagen før selve elevdelen skulle begynne  Totalt 40 elever deltok  Gruppelederutvelgelse: Lærerne valgte elever  Program for dagen (anbefalingene fra U&R ble fulgt) 1. Internett med bli kjent med nettsiden + skrive ut noen oppgaver. 2. Fokus på: gruppeleders oppgaver, loggskriving, hvordan involvere andre? (samarbeidsferdigheter)  Mat & Drikke  (stimuleringsmidler fra Rusmiddeletaten)

6 Elevdelen (oppgaver) Brukt tilnærmet 20 timer (det samme som er anbefalt av ungeogrus.no)  UKE 17 (mandag): 12.00 – 15.15: Kort presentasjon av gruppene og målsetninger med U&R (holdt av gruppeledere) og arbeid med tema 1 og tema 2  UKE 18 (mandag): 12.00 – 15.15: Arbeid med tema 3 og oppsummering av arbeidet så langt.  UKE 19 (mandag): 12.00 – 13.30: Arbeid med tema 4, danset etterpå fra 13.30 – 15.15  UKE 20 (mandag): 12.00 – 15.15: Presentasjon av rollespill fra tema 4 og arbeid med tema 5 ”Elevenes mening”  UKE 21 (mandag): 12.00 – 15.15: Arbeid med tema 5 ”Elevenes mening” oppsummering/evaluering av prosjektet  UKE 22 (mandag): 12.00 – 15.15: Arbeid med tema 5” + oppsummering/evaluering av prosjektet  UKE 22 (tirsdag): 14.30 – 17.30: Siste finpuss + utvelgelse av produkter som skal presenteres. Foreldremøte samme kveld fra 17.30 – 19.30.

7 Foreldre - elevmøte  Tirsdag 26.mai: 26 voksne tilstede (sammenlignet med 14 fra 1. foreldremøte)  AGENDA:  Presentasjon av noen utvalgte elevarbeid  Caseoppgaver  Kort evaluering av Unge& Rus: to undersøkelser: elevundersøkelse og foreldreundersøkelse 

8 Elevundersøkelse (spørsmål 1 og 2)  (E1) Det et viktig at skolen fokuserer på å jobbe med forebyggingstiltak som f.eks. Unge & Rus.  Helt enig (6,8 %)  Delvis uenig (5,7 %)  Vet ikke (10,2 %)  Delvis enig (42 %)  Helt enig (34,1 %)  (E2) Etter å ha jobbet med Unge & Rus, kan jeg si litt mer om skadevirkninger av alkohol enn jeg kunne før jeg jobbet med Unge & Rus.  Ja (65,9 %)  Kanskje (19,3 %)  Nei (14,8 %)

9 Elevundersøkelse (spørsmål 3 og 4)  (E3) Etter å ha jobbet med Unge & Rus, kan jeg lettere si "nei til alkohol" enn før jeg jobbet med Unge & Rus.  Ja (53,4 %)  Vet ikke (22,7 %)  Nei (23,9 %)  (E4) Jeg kommer definitivt til å utsette min alkoholdebutt (eller velge ikke å drikke) etter å ha jobbet med Unge & Rus.  Ja (68,2 %)  Vet ikke (19,3 %)  Nei (10,2 %)

10 Elevundersøkelse (spørsmål 5 og 6)  (E5) Jeg synes at å jobbe med Unge & Rus var lærerikt.  Helt uenig (4,5 %)  Delvis uenig (10,2 %)  Vet ikke (14,8 %)  Delvis enig (36,4 %)  Helt enig (34,1 %)  (E6) Jeg synes at å jobbe med Unge & Rus var morsomt.  Helt uenig (12,5 %)  Delvis uenig (21,6 %)  Vet ikke(12,5 %)  Delvis enig (37,5 %)  Helt enig (14,8 %)

11 Foreldreundersøkelse (spørsmål 1, 2 og 3)  (F1) Har noen i familien deltatt på 1. foreldremøte om Unge & Rus?  Ja (69,8 % )  Nei (28,6 %)  (F2) Har du snakket med barnet ditt om Unge & Rus?  Ja (79,4 %)  Nei (20,6 %)  (F3) Vi har fått god informasjon fra skolen om Unge & Rus.  Uenig (1,6 % )  Delvis uenig (7,9 %)  Vet ikke (11,1 %)  Delvis enig (44,4 %)  Enig (34,9 %)

12 Foreldreundersøkelse (spørsmål 4 og 5)  (F4) Hva er ditt/deres helhetsinntrykk av Unge & Rus?  Bortkasta bruk av skoletid (0 %)  Vet ikke (6,3 %)  Litt nyttig (25,4 %)  Veldig nyttig (68,3 %)  (F5) Det er naturlig at også foresatte blir involvert i et skoleopplegg angående alkoholbruk/rusforebygging blant ungdom.  Helt uenig (1,6 %)  Delvis uenig (0 %)  Vet ikke (0 %)  Delvis enig (18 %)  Helt enig (80,3 %)

13 Foreldreundersøkelse (spørsmål 6 og 7)  (F6) Jeg tror IKKE at Unge & Rus er med på å utsette alkoholdebut og eksperimentering med alkohol blant ungdom.  Helt uenig (27,9 %)  Delvis uenig (27,9 %)  Vet ikke (14,8 %)  Delvis enig (26,2 %)  Helt enig(3,3 %)  (F7) Det er lettere å sette grenser overfor min 8.klassing etter Unge & Rus.  Helt uenig (24,6 %)  Delvis uenig (9,8 %)  Vet ikke (26,2 %)  Delvis enig (31,1 %)  Helt enig (8,2 %)

14 Foreldreundersøkelse (spørsmål 8 og 9)  (F8) Unge & Rus har ført til at jeg/vi har fått bedre kontakt med andre foresatte enn tidligere.  Helt uenig (24, 6 %)  Delvis uenig (19,7 %)  Vet ikke (16,4 %)  Delvis enig (37,7 %)  Helt enig(1,6 %)  (F9) Det var bortkastet tid å delta på Unge & Rus foreldremøter.  Helt uenig (72,1 %)  Delvis uenig (18 %)  Vet ikke (3,3 %)  Delvis enig (6,6 %)  Helt enig (0 %)

15 Evaluering av programmet - lærere  Positivt:  ”Ferdiglaget” nettbasert opplegg  Gruppeledere var til hjelp og var en god ressurs å ha  Ulik progresjon i gruppene. Lærerrollen: viktig å ”bremse” grupper som går for fort frem. Viktig å reflektere underveis. Sjekkliste over hva er gjort og hva gjenstår underveis.  Mangel på PC-er  Sitter med godt inntrykk av foreldremøte 2, flinke elever med sine presentasjoner og fine diskusjoner rundt caseoppgavene. Ingen klassekontrakt, men diskusjoner er viktigere synes jeg!  Tenke alternativt:  Variasjon i oppgavene (noen oppgaver var ”like” synes både elevene og lærere)  Utfordringer til alle elever (noen elever sier at de kunne mye av dette fra før av)  Tenke alternativt når ting ikke går som planlagt (klassekontrakt) og ha noen alternativer til det (caseoppgaver)


Laste ned ppt "Unge & Rus Bjørnholt skole. Bjørnholt skole er …  en 8-13 skole som består av 2 bygg ved siden av hverandre  Norges største 8-13 skole med ca. 1300."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google