Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Biogasskonferanse Ørland Asbjørn Johnsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Biogasskonferanse Ørland Asbjørn Johnsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Biogasskonferanse Ørland 09.03.2011 Asbjørn Johnsen
Biogass til transport Biogasskonferanse Ørland Asbjørn Johnsen

2 Resultat av klimameldinga og klimaforliket i 2008
Om Transnova Resultat av klimameldinga og klimaforliket i 2008 ”Partene er enige om at det skal utvikles sterkere og mer effektive virkemidler som vil bidra til å redusere klimautslippene på transportområdet” ”Partene er enige om at det i statsbudsjettet for 2009, opprettes et prøveprosjekt – Transnova – i form av en bevilgning på 50 mill kroner. Prøveperiode på 3 år. ”

3 Transnova og alternative drivstoff
Transnova sitt viktigste delmål: Erstatte fossile drivstoff med drivstoff som gir lavere – eller ingen CO2-utslipp Biodrivstoff prioritert fra Transnova sin oppstart Tilsagn til 17 prosjekter biodrivstoff – herav 11 biogass Totalt tilsagnsbeløp: 25,3 mill Ikke støtte til produksjon Bidra til en markedsintroduksjon av alternative drivstoff Redusert interesse gjennom avgiftsvedtak høst 2009 Gjelder biodiesel

4 Alternative drivstoff 2009/2010 - totalt 92,8 mill

5 Biodrivstoff 1. utlysning

6 Biodrivstoff 2. utlysning

7 Erfaringer så langt Avtatt/laber interesse for biodiesel
Kostnad (avgiftsnivå) vesentlig for videre bruk/interesse Gitt støtte til prosjekt som uansett gir nyttige erfaringer Biogass gjenstår som et godt alternativ Et visst press for å støtte bruk av naturgass Lite fokus på bioetanol - mulighetsstudier

8 Dilemma og prioriteringer
Bruk av biomasse til drivstoff? Klimamessige konsekvenser ”Jeg kan dessverre ikke se grunner til å bruke offentlige midler på 2. generasjons bioetanol fra norsk trevirke,” sier SSB-forsker Bjart Holtsmark. (TU ) Skogen et usikkert lager for karbon? Faglig uenighet og usikkerhet mht hvordan bruke biomasse fra skog - Transnova følger debatten! Biogass har ikke denne problemstillingen!

9 Transnova - oppsummert
Tiltak og støtte ihht mandat og mål Fortløpende vurderinger og tiltak: Oppstrøm Biodrivstoffet må ha klimanytte Ikke i konflikt med matproduksjon Skogsavvirking og karbonbinding Nedstrøm Teste egenskaper til ulike typer av biodrivstoff Motorteknologi og biodrivstoff Distribusjon og infrastruktur for drivstoff

10 Hva kan Transnova bidra med?
Støtte tiltak som gir resultater på kort og lengre sikt Ta i bruk drivstoff som raskt gir klimanytte Teknologiutvikling med potensial for reduserte klimagassutslipp på lengre sikt Biogass har en naturlig plass her! Støtteordninger slik at ny teknologi og biodrivstoff er testet og kan brukes i framtidens kjøretøy og transportløsninger

11 Biogass - fordeler og utfordringer
Fra besværlig avfall til ressurs! Lokal produksjon Stor klimanytte som drivstoff – CO2-reduksjon % i forhold til diesel Betjene nærtrafikk som benytter biogass Positivt i forhold til lokal forurensning (PM og NOx) Utfordringer Generelt større etterspørsel enn råstoffgrunnlag Midt-Norge: ganger Leveringsproblemer Distribusjon Rekkevidde for kjøretøy Gassleveranse og infrastruktur tilpasset trafikkstruktur

12 Gassleveranser og kjøretøy
Bidra til bruk av biogass i transport Ny/forbedret teknologi – dieselprinsippet og Otto-motor God virkningsgrad Større kjøretøyflåter Biogass til fergedrift? Introduksjon LNG – store fordeler distribusjon og rekkevidde Trondheimsområdet – har ca 40 gassbusser, men mangler tilgang på biogass. Bestilt 131 nye gassbusser, settes i drift i Trondheim fra august 2011 Fredrikstad-området – rikelig tilgang på biogass, men mangler kjøretøy som kan bruke den

13 Tilgang og bruk av biogass
Totalt energipotensial fra biogass 7 – 8 TWh i Norge Biogass kan dekke mellom 5 – 10 % av energibehovet innen transport (Kilde: Østlandsforskning) Støtteordning for utvikling miljøteknologi Muligheter i forhold til biogass? 20 millioner for årene

14

15 LNG (flytende biogass)
i kjøretøy for langtransport?


Laste ned ppt "Biogasskonferanse Ørland Asbjørn Johnsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google