Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Biogass til transport Biogasskonferanse Ørland 09.03.2011 Asbjørn Johnsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Biogass til transport Biogasskonferanse Ørland 09.03.2011 Asbjørn Johnsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Biogass til transport Biogasskonferanse Ørland 09.03.2011 Asbjørn Johnsen

2 Om Transnova ”Partene er enige om at det skal utvikles sterkere og mer effektive virkemidler som vil bidra til å redusere klimautslippene på transportområdet” ”Partene er enige om at det i statsbudsjettet for 2009, opprettes et prøveprosjekt – Transnova – i form av en bevilgning på 50 mill kroner. Prøveperiode på 3 år. ” Resultat av klimameldinga og klimaforliket i 2008

3 Transnova og alternative drivstoff Transnova sitt viktigste delmål: Erstatte fossile drivstoff med drivstoff som gir lavere – eller ingen CO2-utslipp Biodrivstoff prioritert fra Transnova sin oppstart –Tilsagn til 17 prosjekter biodrivstoff – herav 11 biogass –Totalt tilsagnsbeløp: 25,3 mill –Ikke støtte til produksjon –Bidra til en markedsintroduksjon av alternative drivstoff Redusert interesse gjennom avgiftsvedtak høst 2009 –Gjelder biodiesel

4 Alternative drivstoff 2009/2010 - totalt 92,8 mill

5 Biodrivstoff 1. utlysning

6 Biodrivstoff 2. utlysning

7 Erfaringer så langt Avtatt/laber interesse for biodiesel –Kostnad (avgiftsnivå) vesentlig for videre bruk/interesse –Gitt støtte til prosjekt som uansett gir nyttige erfaringer Biogass gjenstår som et godt alternativ Et visst press for å støtte bruk av naturgass Lite fokus på bioetanol - mulighetsstudier

8 Dilemma og prioriteringer Bruk av biomasse til drivstoff? –Klimamessige konsekvenser ”Jeg kan dessverre ikke se grunner til å bruke offentlige midler på 2. generasjons bioetanol fra norsk trevirke,” sier SSB-forsker Bjart Holtsmark. (TU 24.02.2011) –Skogen et usikkert lager for karbon? Faglig uenighet og usikkerhet mht hvordan bruke biomasse fra skog - Transnova følger debatten! Biogass har ikke denne problemstillingen!

9 Transnova - oppsummert Tiltak og støtte ihht mandat og mål Fortløpende vurderinger og tiltak: Oppstrøm –Biodrivstoffet må ha klimanytte –Ikke i konflikt med matproduksjon –Skogsavvirking og karbonbinding Nedstrøm –Teste egenskaper til ulike typer av biodrivstoff –Motorteknologi og biodrivstoff –Distribusjon og infrastruktur for drivstoff

10 Hva kan Transnova bidra med? Støtte tiltak som gir resultater på kort og lengre sikt –Ta i bruk drivstoff som raskt gir klimanytte –Teknologiutvikling med potensial for reduserte klimagassutslipp på lengre sikt Biogass har en naturlig plass her! Støtteordninger slik at ny teknologi og biodrivstoff er testet og kan brukes i framtidens kjøretøy og transportløsninger

11 Biogass - fordeler og utfordringer Fordeler Fra besværlig avfall til ressurs! Lokal produksjon Stor klimanytte som drivstoff – CO2-reduksjon 80 - 90% i forhold til diesel Betjene nærtrafikk som benytter biogass Positivt i forhold til lokal forurensning (PM og NOx) Utfordringer Generelt større etterspørsel enn råstoffgrunnlag –Midt-Norge: 2 - 3 ganger Leveringsproblemer Distribusjon Rekkevidde for kjøretøy Gassleveranse og infrastruktur tilpasset trafikkstruktur

12 Gassleveranser og kjøretøy Bidra til bruk av biogass i transport –Ny/forbedret teknologi – dieselprinsippet og Otto-motor –God virkningsgrad –Større kjøretøyflåter –Biogass til fergedrift? –Introduksjon LNG – store fordeler distribusjon og rekkevidde Trondheimsområdet – har ca 40 gassbusser, men mangler tilgang på biogass. Bestilt 131 nye gassbusser, settes i drift i Trondheim fra august 2011 Fredrikstad-området – rikelig tilgang på biogass, men mangler kjøretøy som kan bruke den

13 Tilgang og bruk av biogass Totalt energipotensial fra biogass –7 – 8 TWh i Norge Biogass kan dekke mellom 5 – 10 % av energibehovet innen transport (Kilde: Østlandsforskning) Støtteordning for utvikling miljøteknologi –Muligheter i forhold til biogass? –20 millioner for årene 2011 - 2013

14

15 LNG (flytende biogass) i kjøretøy for langtransport?


Laste ned ppt "Biogass til transport Biogasskonferanse Ørland 09.03.2011 Asbjørn Johnsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google