Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Transnovakonferansen 2012 - for bærekraftig mobilitet Rica Hell Hotel 9. mai Trond Moengen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Transnovakonferansen 2012 - for bærekraftig mobilitet Rica Hell Hotel 9. mai Trond Moengen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Transnovakonferansen 2012 - for bærekraftig mobilitet Rica Hell Hotel 9. mai Trond Moengen

2 Innhold •Kort om Transnova – bakgrunnen •Transnova i dag •Utfordringer

3 Innhold •Kort om Transnova – bakgrunnen •Transnova i dag •Utfordringer

4 Transnova – the story 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 •NOU 2003: 11 Hydrogen som energibærer

5 Transnova – the story 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 •SD: Styrket innsats til forskning og Introduksjon av miljøvennlig transportteknologi. •Midler kanaliseres gjennom Forskningsrådet – RENERGI •Hynor og flere initiativ

6 Transnova – the story 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2006 •Hydrogenrådet, des 2006: Hydrogenrådet anbefaler at Samferdselsdepartementet oppretter et offentlig organ for å stimulere overgangen til et mer miljøvennlig transportsystem – et «Transnova»

7 Forskningsrådet: SD OED Grunnforskning – Anvendt FoU - Prototyp – Demo - Intro Enova Gassnova Situasjonen i 2007 Miljøvennlig transport: Miljøvennlig energi: CCS: ? Håndtert i RENERGI Forslag: Transnova

8 Transnova – the story 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2008 •Klimaforliket og St.prp nr 1: Transnova som et prøveprosjekt

9 Transnova – the story 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2008 •Klimaforliket og St.prp nr 1: Transnova som et prøveprosjekt 2009 •Transnova starter opp

10 Transnova – the story 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2008 •Klimaforliket og St.prp nr 1: Transnova som et prøveprosjekt 2009 •Transnova starter opp 2011 •Evalueres (des 2010) •St.prp nr 1: Skal videreføres

11 Transnova – the story 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2008 •Klimaforliket og St.prp nr 1: Transnova som et prøveprosjekt 2009 •Transnova starter opp 2011 •Evalueres (des 2010) •St.prp nr 1: Skal videreføres 2012 •Klimameldingen: Transnova skal utvides

12 Nåværende mandat – hovedmål: 1.Erstatte fossile drivstoff med drivstoff som gir lavere eller ingen CO 2 -utslipp 2.Gå over til mer miljøvennlige transportformer 3.Redusere transportomfanget SD: ….. med sterkest fokus på tiltak i gruppe 2. Bidra til å redusere CO 2 -utslippene fra transportsektoren slik at Norge når sine mål

13 Smøla 150 MW wind farm supplies 0,45 TWh/year (corresponding to the consumption of 22000 Norwegian households) NÅ : Vi oppfatter et ønske om å følge alle 3 løpene. “Vinneren” er ikke plukket. H2 ? Nå BiodrivstoffEl Ny miljøvennlig transportteknologi: Historisk – en tendens til «bølger»

14 Vinneren er ikke plukket – og skal antakelig ikke plukkes Hydrogen Biodrivstoff Elbil ….annet

15 Hydrogen Biodrivstoff Elbil ….annet –Hydrogen: «Alltid» 20 år frem i tid… –Viktige barrierer brutt –10 bilprodusenter vil kommersialisere FCV i 2015 –Stort industritrykk i utlandet (Tyskland, USA, Japan, Korea). –Noen nye selskaper etablerer seg i Norge med fokus på tidligmarkeder. –Norge sterk posisjon for demonstrasjon av kjøretøy og infrastruktur - arena for å demonstrere teknologi. Vinneren er ikke plukket – og skal antakelig ikke plukkes

16 Hydrogen Biodrivstoff Elbil ….annet –Vi bruker årlig 80 TWh drivstoff, som genererer 20 mill. tonn CO 2 –CO 2 -kutt der det ikke finnes alternativer: •luftfart, •tungtransport på vei og •skipsfart. –Har tung kompetanse på: •Raffinering av olje og gass •Treforedling •Annen prosessindustri •CCS-teknologi –Utfordring: Skille Biomasse fra biomasse …. nyansering Vinneren er ikke plukket – og skal antakelig ikke plukkes

17 Hydrogen Biodrivstoff Elbil ….annet –Raskt vekst… i realiteten fra et høyt nivå. (nær 5600 biler ved årsskiftet) –I Q1 2012: 2,7 % av nybilsalget elbiler –Sentrale drivkrefter i Norge •Gunstige virkemidler •Stort tilfang av nye biler –Stor utbygging av ladestasjoner - 3200 ladepunkter - 1815 er støttet av Transnova (både høna og egget er på plass) Vinneren er ikke plukket – og skal antakelig ikke plukkes

18 Hydrogen Biodrivstoff Elbil ….annet –Stasjonær energi og transport – energistrømmene flyter sammen •Oppstrøms mot ressurser •Nedstrøms mot system integrasjon (SmartGrid, nettkapasitet) –Infrastruktur – utbygging –Hybrider – har vi sett den ideelle kombinasjonen? - - –Redusere transportomfang –Endre ”mind set” hos befolkningen Vinneren er ikke plukket – og skal antakelig ikke plukkes

19 Innhold •Kort om Transnova – bakgrunnen •Transnova i dag •Utfordringer

20 Transnova i dag – erfaringer så langt •Ung organisasjon - startet med blanke ark… •Fortsatt liten organisasjon – men stor fremgang •Akkumulert mye erfaring – bratt lærekurve •God ”standing” •Evaluering – gode anbefalinger

21 •Stor interesse for Transnova •Søknadskvalitet – utvikling over 3 år •Transnova må ha større fokus på søker, ikke bare søknad! –Mangel på profesjonell prosjektledelse i noen prosjekter –Behov for tettere kontakt med en del av prosjektene –Lang oppstartstid for prosjekter •Stor velvilje til å bidra med formidling av resultater - - - •Helt avgjørende med økonomisk støtte for å stimulere til nye transportteknologier og løsninger Transnova i dag – erfaringer så langt Transnovas søkerseminar i morgen

22 Status Transnova sine program P1: Alternative drivstoff – 2009 Tildelt støtte: 79,9 mill/ Antall prosjekter: 30 P2: Alternative drivstoff - mai 2010 Tildelt støtte: 13,24 mill/Antall prosjekter: 8 P3: Overgang til andre transportformer og reduksjon av transportomfang – juni 2010 Tildelt støtte: 16,24 mill/Antall prosjekter: 20 P4: Utvalgte tema – februar 2011 Tildelt støtte: 15,6 mill/Antall prosjekter: 27 P5: Miljøteknologi – mai 2011 Tildelt støtte: 17,61 mill/antall prosjekter: 7 P6: Hurtiglading – juni og sept 2011 Tildelt støtte: 9,35 mill/antall stasjoner - 45 P7: Aktiv transport – Frist 15 mai 2012 P8: Miljøteknologi – Frist 15 juni 2012

23 Innhold •Kort om Transnova – bakgrunnen •Transnova i dag •Utfordringer

24 Utfordringer for Transnova •Behov ved ideens unnfangelse – et enda tydeligere behov i dag. •Klimameldingen: –«Etablere Transnova som et permanent organ og gradvis øke tilskuddet». –«Bidra til utbygging av infrastruktur for elektrifisering og alternative drivstoff, blant annet gjennom Transnova.»

25 Transnova – fremover •Finne sin rolle: Politisk instrumentFaglig funderte vurderinger Søknadsmottaker - bevilgerInvolvering i prosjekter TransportmålEnergi, næring, klimamål TransnovaEnova, Forskningsrådet, IN TransnovaEU, IEA, NMR,

26 Forsker- prosjekter Kompetanse- prosjekter for næringslivet Skattefunn TRANSNOVA – EN DEL AV ET HELE Miljøteknologi- ordningen Markedsendring Miljøteknologi- ordningen Prosjektstøtte og investeringstilskudd Grunnforskning Industriell forskning Eksperimentell utvikling Demonstrasjon Markeds- introduksjon Marked Markeds- introduksjon av ny teknologi Markedsendring Effektiv forvaltning av energi- ressurser Miljøvennlig energi- omlegging Nærings- utvikling Miljøvennlige transport- løsninger Innovasjons- prosjekter for næringslivet UtviklingstilskuddRisikolån

27 Takk for meg – og velkommen på konferanse alle sammen!

28

29 Status etter 3 år •8 programutlysninger: –2 alternative drivstoff (09, 10) –1 reduksjon av transport og overgang klimavennlige transportmidler (10) –1 drivstoff og andre tema (11) –1 miljøtekonologi (11) –2 hurtiglading (11) –1 normalading (09) •Andre oppgaver: –Styringsgrupper, programkomiteer, Nordisk samarbeid, EU, egne prosjekter/utredninger, nettsider/formidling, foredrag mm

30 Noen viktige resultater og effekter •Næringsutvikling –Teknologi: ladesystemer, bildeler, styringssystemer, IKT, fyllestasjoner biogass og hydrogen med mer –Landbruk: biodrivstoff/biogass •Klimagassreduksjon (begrenset pga kun pilot og demonstrasjonsprosjekt) •Reduksjon av lokale utslipp •Bedre tilrettelegging sykling •Effektivisering, samkjøring transporter •Bevisstgjøring, motivasjon og kompetanseoppbygging •Nettverksbygging

31 Økonomiske nøkkeltall •Total bevilgning 2009 – 2011: 222,2 mill –Totalt tildelt støtte: 195,7 mill –Totalt antall prosjekter: 92 prosjekter –Totale prosjektkostnader: 660 mill (ca) –Adm Transnova 20 mill •lønn, reiser, husleie, nettsider, kommunikasjon, fagråd, ekspertpanel, utredninger mm


Laste ned ppt "Transnovakonferansen 2012 - for bærekraftig mobilitet Rica Hell Hotel 9. mai Trond Moengen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google