Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Putt en ku på tanken eller i kjelen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Putt en ku på tanken eller i kjelen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Putt en ku på tanken eller i kjelen
Terje Austad Barka Lyse Neo AS

2 Dette toalettet er tilknyttet Sentralrenseanlegget i Mekjarvik
Takk for at du ga ditt bidrag

3 Gassnett 2010 Tilknyttet Kårstø-rafineriet (Europipe) Sjørør til landfall på Rennesøy og Mekjarvik Landnett 461 km Leveranse 607 GWh Biogass 30 GWh

4 2020 Lang sikt viktigst, men vi må ha mer kortsiktige mål også for å komme i gang Eus % kutt innen % fra fornybart 20% mindre energiforbruk pga energieffektivitet Politikerne plusser på Norge har forpliktet seg til å kutte globale uslipp av klimagasser med 30% 2/3 skal kuttes i Norge (15-17mill tonn) Fylkets miljøplan som sier noe om hvor mye fornybar energi vi skal produsere (4TWh) og utslippskutt t/ CO2 Fremtidens byer 24% kutt innen % innen 2030 Ordføreravtalen Transportsektoren står for 26% av/ vegtransport 17% CO2-utslippene – Forventes å øke!!!!!! Hvor stor del skal tas i Norge Klimakur!!!!!!!!! Billige løsninger

5 Mål for 2020 Basert på energiressurser og grovt estimert kundegrunnlag
Klimanøytral gass innen 2020 Gass: 900 GWh klimanøytral gass Transport: 300 GWh Oppnåelse forutsetter tilfredsstillende bedriftsøkonomisk lønnsomhet tilrettelegging fra lokale og sentrale myndigheter Gasskilde Volum (GWh) Biogass husdyrgjødsel 300 Klimanøytralisert naturgass 300 Biogass andre kilder 50 SNJ Spillgass LNG Spillgass LNG Totalt 900

6 Potensiale GWh

7 Biogass Klimanøytral Lokalprodusert Fornybar Kortreist

8 Biogassprosjekter Randaberg Stavanger Sola Sandnes
Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) 30 GWh Klepp Time Hå Biopark 60-70 GWh + klimagevinst

9

10

11 Fra naturgass til biogass
Oppgradering Drivstoff Industri Oppvarming Hjelpe oss å bygge opp et marked I dag 5% biogass Sverige: Startet med NG, nå 50-60% biogass i nettet Vårt mål: Å stadig øke andelen av biogass for til slutt å levere 100% klimanøytral gass

12 Biogass-produktene til transport
Vårt miljøvennlige standardprodukt. Biogass100 Et fornybart, klimanøytralt, drivstoff for den miljøbevisste.

13

14 Prisgunstige alternativer
Bensin kr 12,74 Diesel kr 11,93 Biogass kr 6,20 Biogass kr 7,70 Noen som synes dieselprisene er høye i dag? Private vs bedrifter/ bunnlinje Tenk deg om du kunne fylle drivstoff for halvparten av hva det koster i dag! Det kan du om du har ein bil som kjøre på naturgass eller CNG som det og blir kalt: Compressed natural gas

15 Utslipp og kostnader for ulike alternativer

16 Fyllestasjoner

17 Fyllestasjoner Forus Åsen Risavika Sandnes Klepp Randaberg Ålgård Sola
Stavanger Sandnes Sola Klepp Time Randaberg Fyllestasjoner Forus Åsen Risavika Sandnes Klepp Randaberg Ålgård Sola Nærbø

18 Riktig prioritering av energi til varme
Spill- og gjenvinningsvarme (fra avfallsforbrenning og industri) Resultat av eksisterende virksomhet; går ellers til spille (ergo klimanøytral i bruk) og kan kun nyttes til oppvarming Klimanøytral gass (biogass, overskuddsgass fra LNG) Klimagevinsten i landbruket gjør at denne må prioriteres før fast bio Biomasse (skog, rivningstrevirke mm) Klimanøytral energi forutsatt god skogdrift Naturgass primært der dette gir samfunnsmessig og miljømessig gevinst Tilrettelegger for biogass og fjernvarme; lavere marginalutslipp enn strøm, lik VP Enkeltstående varmepumpe i bygg Mest effektiv bruk av strøm Elektrisk energi til oppvarming Siste utvei

19 Trinnvis utvikling av klimanøytral fjernvarme
Stavanger Sandnes Sola Utvidelse fjernvarme: Stavanger Sola Sandnes Trinn 1 Nærvarme basert på gass Alternativt VP eller biomasse Trinn 2 Tilknytning til fjernvarme basert på avfall og/eller biomasse Gass anvendes som spisslast

20 Mulig utviklingsscenario for fjernvarme
Årstall Energi (GWh) Utvidelse Utnyttelse 2013 115 Våland 49 % 2014 165 Urban sjøfront og Sola sentrum 63 % 2015 210 Bjergsted og Sola flyplass 75 % 2016 250 Tastarustå og Risavika 83 % 2017 280 Vågen Sandnes 87 % 2018 310 ny bebyggelse og konvertering 91 % 2019 340 94 % 2020 370 97 %

21


Laste ned ppt "Putt en ku på tanken eller i kjelen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google