Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fritt Brukervalg Torsdag 31. mai 2007

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fritt Brukervalg Torsdag 31. mai 2007"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fritt Brukervalg Torsdag 31. mai 2007

2 Fritt Brukervalg – hva innebærer det?
Det er kommunen som beslutter: Hvem som skal innvilges hjelp, hva hjelpen skal innebære og hvor lang tid som skal benyttes. Og godkjenner hvem som skal kunne utføre oppdragene på vegne av det offentlige – etter kravspesifikasjon/kontrakt.

3 Fritt brukervalg i Oslo
Målsettingen med Fritt brukervalg var å øke valgfriheten og bedre tjenestekvaliteten( fra bruker til forbruker ) 2003 Prøveprosjekt( 6 private leverandører) (Nordstrand/Lambertseter ( 15% valgte privat etter 11/2 år brukere ) 2004 – evaluert av KS/Kaupang AS

4 Konklusjoner etter evalueringen
80% av brukerne gjør aktive valg( 1/3 velger privat og 2/3 velger kommunalt ) brukerne kan fungere som reelle kunder – enten på egenhånd eller gjennom pårørende de med private hjemmehjelpere var klart mer fornøyde enn de med kommunal hjemmehjelp 70 % av brukerne var positive til brukervalg direkte brukertid har økt ( ikke nådd 65% )

5 Innføring av Brukervalg i alle bydelene i 2006
Antall brukere totalt: ca brukere Antall bydeler:15 Antall godkjente leverandører: 8 ( fra og med juni godkjente leverandører ) Antall brukere som har valgt privat: 8% i september 2006 og 12,08% i mars Nordstrand 27,33 som har valgt privat.

6 Hvem er leverandørene? Hj.tj. for døve og døvblinde, Avlastningsteamet, ASOR, Carema omsorg, CityMaid AS, Omsorg & helse, Oslo Helse og Omsorg, Prima Omsorg AS. Kjennetegn; kvinnelige gründere med et hjerte for eldreomsorgen. ” Et ønske om å gi noe ekstra var en av mine drivkrefter ” T.Rismyhr.

7 Betaling og vilkår Kommunal og privat leverandør har samme betalingsvilkår: Timepris: 266 ( 357 ) Besøksvederlag: 52 Administrasjonsgebyr: 213 Private leverandører har kontrakt på 2 år.

8 630 brukere i Bydel Vestre Aker 3 godkjente leverandører + kommune
Pilotprosjekt Fritt Brukervalg hjemmesykepleie ( 2 år ) oppstart 630 brukere i Bydel Vestre Aker 3 godkjente leverandører + kommune Betalingsvilkår: Timepris: 336 (471) Besøksvederlag: 32 Administrasjonsgebyr: 631

9 Fritt brukervalg hjemmesykepleie
Antall brukere som har valgt privat er pr. 1.mai 47 brukere Evaluering Tilbakemeldinger fra en av våre brukere: ” å kunne velge og velge bort dersom jeg ikke er fornøyd er en viktig og sentral verdi for meg”

10 Hvorfor er Fritt Brukervalg viktig?
Vi gjør valg gjennom hele livet – hvorfor skal vi slutte med det når vi blir hjelpetrengende! Fritt Brukervalg skaper flere gründere og rekrutterer nye mennesker inn i sektoren I konkurranse om brukerne må vi alle anstrenge oss for at brukeren skal bli fornøyd med den tjenesten vi leverer – hvor et godt arbeidsmiljø er en forutsetning.

11 Hva kan vi bidra med? En god Eldreomsorg er et offentlig ansvar,
hvor vi ønsker å være med på å utvikle og bedre tilbudet i samarbeid med det offentlige. ”Større valgfrihet og individuell tilpasning gir bedre muligheter til å møte morgendagens samfunn preget av større mangfold både sosialt og kulturelt, og med ønske om større uavhengighet og selvbestemmelse. Den beste måten å sikre dette på, er å gi brukerne selv større makt. Sterkere brukerinnflytelse skal derfor på ulike måter gjennomsyre morgendagens omsorgstjenester.” Kilde: Omsorgsmeldingen 2006


Laste ned ppt "Fritt Brukervalg Torsdag 31. mai 2007"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google